UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Wraper
Pozycje menu: Wraper Drukuj Email
Pozycja menu typu Wraper [Wrapper] wywołuje w obszarze treści głównej dowolną inną stronę internetową z całym jej interfejsem albo umieszcza w strukturze witryny elementy nieobsługiwane w zwykłym trybie przez Joomla!, np. strony dHTML, niezależne galerie, katalogi, itp.). Pozwala łatwo integrować z Joomla! inne niezależne skrypty. Edytor pozycji menu umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz określenie parametrów prezentacji strony.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji menu. Jeśli chcesz aby zrezygnować z tworzenia łącza, kliknij ten przycisk.

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje w bazie danych zmiany, kończy edycję właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby utworzyć łącze i zapisać wprowadzone ustawienia. Powrócisz do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania okna edycji właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edycji, wydając polecenie Zapisz lub Zamknij.

Przycisk: Anuluj Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie okna edycji właściwości łącza bez zapisywania wprowadzonych zmian. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z tworzenia łącza lub wprowadzonych zmian i powrócić do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości pozycji menu.

Szczegóły pozycji

Pozycję menu typu Wraper również, charakteryzuje 7 ogólnych właściwości.

 • Nazwa [Name]: Tekst, wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować treść lub tytuł strony, do której prowadzi
  Pole: Nazwa łącza
 • Łącze - Wraper [Wrapper Link]: Wpisz tutaj adres URL strony, która ma być wywołana. Podczas edycji właściwości można zmodyfikować wcześniejszy wybór.
  Adres strony
 • URL [URL]: URL łącza dodawany automatycznie przez Joomla! po utworzeniu łącza.
  Dane wrapera po utworzeniu łącza
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której łącze do wrapera będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania artykułu. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp publiczny: pozycja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych:pozycja będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: pozycja będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Decyduje o udostępnieniu pozycji. Domyślnie TakPublikacja łącza

Parametry łącza i prezentacji strony

W przypadku pozycji typu Wraper można zdecydować o ustawieniu 10 parametrów:

 • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą łącze Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Image
  Ustawienie parametru: Ikona w menu

  Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.
 • Przyrostek klas css strony [Page Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla strony. Przyrostek ten zostanie automatycznie dodany do klas CSS .contentpaneopen i .contentpagetitle zastosowanych na tej stronie stylów. W arkuszu stylów szablonu witryny - template_css.css (lub innym domyślnym) należy zadeklarować odpowiednie klasy - zachowując oryginalną nazwę klasy z rozszerzeniem - przyrostkiem, np. .contentpaneopen-tastrona - jako przyrostek należy wpisać wszystkie znaki występujące po nazwie oryginalnej klasy, włącznie z myślnikiem.
  Image
  Ustawienie parametru: Przyrostek klas css strony
 • Przycisk Wstecz [Back Button]: Pokaż lub Ukryj przycisk ’Wróć’ umożliwiający użytkownikowi powrót do poprzednio przeglądanych stron. Z listy rozwijanej wybierz opcję ’Globalne’, jeśli nie chcesz zmieniać ustawień określonych w konfiguracji witryny ( Witryna ⇒ Konfiguracja witryny). Możesz również zmienić ustawienie dla tej opcji menu, wybierając Pokaż lub Ukryj.
  Image
  Ustawienie parametru: Przycisk Wstecz
 • Tytuł strony [Page Title]: Wpisz tekst tytułu, który będzie wyświetlany na górze strony. Jeśli pozostawisz to pole puste, tytułem będzie nazwa pozycji w menu.
  Image
  Ustawienie parametru: Pokaż tytuł strony
 • Pokaż tytuł strony [Show/Hide Page Title]: Pokaż lub Ukryj tekst tytułu strony (zdefiniowany w polu tekstowym poniżej).
  Image
  Ustawienie parametru: Tytuł
 • Pasek przewijania [Scroll Bars]: Pokaż lub Ukryj poziomy i pionowy pasek przewijania. Jeśli wybierzesz Tak, paski przewijania są widoczne zawsze. Jeśli ustawisz Nie, paski przewijania nie zostaną wyświetlone, nawet gdy zawartość wykraczać będzie poza ustalony obszar. Jeśli wybierzesz opcję ’Auto’, paski przewijania będą wyświetlane w razie potrzeby.
  Image
  Ustawienie parametru: Paski przewijania
 • Szerokość [Width]: Wpisz szerokość ramki okna IFrame. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywną - procentowo. Jeśli wpiszesz procentowo, szerokość zostanie ustalona względem elementu HTML, do którego wprowadzana jest zawartość umieszczana w Twoim szablonie instrukcją <?php include_once('mainbody.php'); ?>.
  Image
  Ustawienie parametru: Szerokość okna
 • Wysokość [Height]: Wpisz wysokość ramki okna IFrame, możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywną - procentowo (czytaj wyżej).
  Image
  Ustawienie parametru: Wysokość okna
 • Auto - wysokość [[Auto Height]: Określ, czy wysokość strony ma być ustalana automatycznie.
  Image
  Ustawienie parametru: Wysokość automatycznie
 • Dodaj protokół [Auto Add]: Decydujesz, czy w polu ’Łącze - Wrapper’ w opisie szczegółów uzupełniać automatycznie adres URL protokołem 'http://'. Jeśli ustawisz Nie, musisz wpisać protokół 'http://' lub 'https://' podczas edycji menu. W przeciwnym przypadku adres URL będzie traktowany jak wewnętrzny adres Twojej witryny.
  Image
  Ustawienie parametru: Dodaj protokół

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Wrapper

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »