UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Separator
Pozycje menu: Separator Drukuj Email
Pozycja menu typu Separator || Wzorek [Separator / Placeholder]: Umieszcza w menu graficzny lub tekstowy przerywnik rozdzielający pozycje menu - nie tworzy nowego elementu struktury witryny. Edytor pozycji menu umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację właściwości separatora oraz określenie parametrów jego prezentacji

Opis pozycji menu

Separatora można użyć jako nadrzędnej nazwy dla pozycji podmenu oraz jako znaku rozdzielającego pozycje menu. Separator -wyraz nie będzie łączem do żadnej treści, a jedynie tytułem.

Separator wzorek można stworzyć np. z myślników, łączników, x-ów.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk: Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji menu. Jeśli chcesz aby zrezygnować z tworzenia łącza, kliknij ten przycisk.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje w bazie danych zmiany, kończy edycję właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby utworzyć łącze i zapisać wprowadzone ustawienia. Powrócisz do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania okna edycji właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edycji, wydając polecenie Zapisz lub Zamknij.

Przycisk: Zamknij Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie okna edycji właściwości łącza bez zapisywania wprowadzonych zmian. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z tworzenia łącza lub wprowadzonych zmian i powrócić do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości pozycji menu.

Szczegóły:

 • Wzorek/Nazwa [Pattern/Name]: Treść pozycji - wyraz nazywajacy grupę pozycji menu albo wzorek rozdzialajacy pozycje menu (np. myślniki).
  Pozycja menu: Separator-wzorek
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia położenie separatora - jako oddzielającego pozycje nadrzędne - góra - lub pozycje podmenu. Zaznacz na liście pozycję, ponad którą chcesz umieścić separator lub pozostaw ustawienie domyślne: góra
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów separatora ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić separator.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników określa, dla kogo separator będzie widoczny. Ważne, jeśli rozdziela pozycje udostępniane tylko zalogowanym użytkownikom. W takim przypadku konieczne ustalenie podobnych uprawnień, jak dla pozycji oddzialanych separatorem. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp publiczny: pozycja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych:pozycja będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: pozycja będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Decyduje o udostępnieniu pozycji. Domyślnie TakPublikacja łącza

Parametry:

 • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą łącze Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Wybór ikony w menu dla łącza
  Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Separator / Placeholder

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł