UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Tabela - kategoria wieści RSS
Pozycje menu: Tabela - kategoria wieści RSS Drukuj Email
Pozycja menu typu Tabela - kategoria wieści RSS [Table - Newsfeed Category] generuje w strukturze treści witryny dział informacyjny złożony ze strony otwierającej z listą łączy do stron z nagłówkami (skrótami) wiadomości z kategorii kanałów informacyjnych oraz - na drugim poziomie - stronami zawierającymi w obszarze treści głównej skróty wiadomości z jednego kanału informacyjnego. Edytor pozycji menu umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz określenie parametrów prezentacji strony.

Opis pozycji menu

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia powrót do formularza wyboru typu pozycji menu i zmianę dokonanego wyboru a następnie edycję wybranego typu pozycji. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zmienić wybrany typ pozycji menu na inny.

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje właściwości nowego menu, kończy proces edycji. W przypadku, gdy modyfikowana była wcześniej założona pozycja, odblokowuje ją do edycji przez innych administratorów. Przenosi do kreatora pozycji menu. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć tworzenie nowej pozycji menu lub modyfikację pozycji istniejącej i zachować wprowadzone ustawienia.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora pozycji menu. W przypadku tworzenia nowej pozycji tworzy ją i umożliwia ustawienie właściwości niedostępnych przed zapisaniem. Zapobiega automatycznemu wylogowaniu i utracie niezapisanych danych w przypadku, gdy praca redakcyjna trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji administratora. Cofnięcie zapisanych zmian jest niemożliwe (można natomiast usunąć nowo utworzoną pozycję). Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edytora, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia rezygnację ze zmian wprowadzonych po poprzednim ich zapisaniu, opuszczenie edytora i powrót do wykazu pozycji menu. Istniejącą pozycję menu odblokowuje do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zakończyć edycję pozycji menu bez zapisywania zmian, zachowując jedynie modyfikacje wprowadzone przez użyciem przycisku Zastosuj.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości tworzonej lub edytowanej pozycji menu i sposób korzystania z edytora pozycji menu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edytowanej pozycji menu.

Szczegóły pozycji

Każdą pozycję menu, łącze typu Tabela - kategoria wieści RSS również, charakteryzuje 8 ogólnych właściwości.

 • Nazwa [Name]: Tekst łącza wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować oferowane treści - rodzaj informacji.
  Pole: Nazwa łącza
 • Kategoria [Section]: Na liście możliwości wyszczególnione są kategorie kanałów informacyjnych RSS. Można zaznaczyć jedną wybraną.
  Pole: Wybór kategorii
  Wyboru kategorii dokonanego podczas tworzenia łącza nie można później zmienić.
  Dane łącza po utworzeniu
 • URL [URL]: Adres internetowy łącza generowany przez Joomla! po jego utworzeniu.
  URL łącza
 • Otwórz w [On Click, Open in]: Ustawienie decyduje o miejscu prezentacji artykułu. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
  Wybór okna docelowego
  • W głównym oknie przeglądarki - strona otwierająca zostanie wyświetlona w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji - strona otwierająca zostanie wyświetlona w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji - strona otwierająca zostanie wyświetlona w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania,
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której łącze do artykułu będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania artykułu. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp publiczny: strona otwierająca będzie dostępna dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: strona otwierająca będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: strona otwierająca będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Tak udostępnia łącze w menu, Nie ukrywa łącze.
  Publikacja łącza

Parametry łącza i prezentacji linków w kategorii

W przypadku pozycji Tabela - kategoria wieści RSS można zdecydować o ustawieniu następujących parametrów:

 • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą łącze. Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Wybór ikony w menu dla łącza
  Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.
 • Przyrostek klas css strony [Page Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla strony. Przyrostek ten zostanie automatycznie dodany do klas CSS .contentpaneopen i .contentpagetitle zastosowanych na tej stronie stylów. W arkuszu stylów szablonu witryny - template_css.css (lub innym domyślnym) należy zadeklarować odpowiednie klasy - zachowując oryginalną nazwę klasy z rozszerzeniem - przyrostkiem, np. .contentpaneopen-listasekcji - jako przyrostek należy wpisać wszystkie znaki występujące po nazwie oryginalnej klasy, włącznie z myślnikiem.
  Parametr Styl strony - Wpisz przyrostek klasy CSS
 • Przycisk Wstecz [Back Button]: Umożliwia włączenie bądź wyłączenie przycisku, pozwalającego użytkownikom na szybki powrótdo poprzednio przeglądanych stron. Przycisk umieszczony jest na dole strony. Wygląd i dokładne położenie przycisku zależą od deklaracji klasy .back_button w arkuszu stylów. Joomla! umieszcza go na dole obszaru szablonu, w którym prezentowana jest główna treść strony, wywoływana instrukcją LoadMainBody. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Parametr Pokaż/Ukryj przycisk Wstecz
 • Tytuł strony [Page Title]: Domyślnym tytułem strony jest zwięzła nazwa łącza w menu. Ta opcja umożliwia ustalenie pełniejszego tytułu, dokładniej informującego o oferowanych treściach. Jeśli pozostawisz to pole puste, tytułem będzie nazwa pozycji w menu.
  Pole: wpisz tytuł strony
 • Pokaż tytuł strony [Show/Hide Page Title]: Umożliwia pokazanie bądź ukrycie tytułu strony (zdefiniowanego w polu tekstowym poniżej). Tytuł umieszczany jest w nagłówku obszaru, do którego główna treść strony wprowadzana jest instrukcją LoadMainBody. W arkuszu stylów CSS wygląd nagłówka określają deklaracje klasy .contentheading. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj tytuł strony
 • Nazwy kolumn [Table Headings]: Pozwala ukryć lub wyświetlić nagłówki wyświetlanych kolumn: ’Nazwa’ , ’Artykułów’, ’łącze’. Wybierz jedną z opcji.

  Pokaż/Ukryj nagłówki kolumn

  Brzmienie nazw kolumn w nagłówku zdefiniowane jest w pliku językowym, w deklaracjach: _FEED_NAME, _FEED_ARTICLES oraz _FEED_LINK.
 • Kolumna Nazwa [Name Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę z nazwami kanałów informacyjnych (tytułami wiadomości).
  Pokaż/Ukryj kolumnę: Nazwa
 • Kolumna: # artykułów [Articles Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę informująca o ilości artykułów. Wybierz jedną z opcji.

  Pokaż/Ukryj kolumnę: Artykułów
 • Kolumna: Łącza [Link Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę z adresami internetowymi kanałów informacyjnych. Wybierz jedną z opcji.

  Pokaż/Ukryj kolumnę: URL
 • Inne kategorie [Other Categories]: Pozwala ukryć lub wyświetlić wykaz innych kategorii kanałów informacyjnych. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj Inne kategorie
 • Opisy kategorii [Category Description]: Pozwala ukryć lub wyświetlić opisy innych kategorii kanałów informacyjnych. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj opisy innych kategoriiIlość artykułów w kategoriach [# Category Items]: Pozwala ukryć lub wyświetlić informację o ilości artykułów w innych kategoriach kanałów informacyjnych. Wybierz jedną z opcji.

  Pokaż/Ukryj informację o ilości pozycji w kategoriach

Tematy pokrewne

Zarządzanie kanałami informacyjnymi omawiają następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Table - Newsfeed Category

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »