UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Tabela - artykuły z kategorii
Pozycje menu: Tabela - artykuły z kategorii Drukuj Email
Pozycja menu typu Tabela - artykuły z kategorii [Table - Content Category] generuje w strukturze witryny dział artykułów z wybranej kategorii, złożony ze strony otwierającej z łączami do artykułów w kategorii oraz stron z pełnymi tekstami artykułów (drugi poziom). Strona otwierająca może także zawierać łącza do innych kategorii w sekcji. Edytor pozycji menu umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz określenie parametrów prezentacji stron działu.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk: Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji menu. Jeśli chcesz aby zrezygnować z tworzenia łącza, kliknij ten przycisk.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje w bazie danych zmiany, kończy edycję właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby utworzyć łącze i zapisać wprowadzone ustawienia. Powrócisz do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania okna edycji właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edycji, wydając polecenie Zapisz lub Zamknij.

Przycisk: Zamknij Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie okna edycji właściwości łącza bez zapisywania wprowadzonych zmian. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z tworzenia łącza lub wprowadzonych zmian i powrócić do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości pozycji menu.

Szczegóły pozycji

Każdą pozycję menu, łącze typu Tabela - artykuły z kategorii również, charakteryzuje 8 ogólnych właściwości.

 • Nazwa [Name]: Tekst łącza, wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować oferowane treści.
  Pole: Nazwa łącza
 • Kategoria [Category]: Na liście możliwości wyszczególnione są kategorie artykułów. Można zaznaczyć jedną wybraną.
  Pole: Wybór kategorii
  Wyboru kategorii dokonanego podczas tworzenia łącza nie można później zmienić.
  Dane łącza po utworzeniu
 • URL [URL]: Adres internetowy łącza generowany przez Joomla! po jego utworzeniu.
  URL łącza
 • Otwórz w [On Click, Open in]: Ustawienie decyduje o miejscu prezentacji artykułu. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
  Wybór okna docelowego
  • W głównym oknie przeglądarki - strona otwierająca zostanie wyświetlona w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji - strona otwierająca zostanie wyświetlona w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji - strona otwierająca zostanie wyświetlona w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania,
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której łącze do artykułu będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania artykułu. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp publiczny: strona otwierająca będzie dostępna dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: strona otwierająca będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: strona otwierająca będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Tak udostępnia łącze w menu, Nie ukrywa łącze.
  Publikacja łącza

Parametry łącza i prezentacji wykazu artykułów

W przypadku pozycji Tabela - artykuły z kategorii można zdecydować o ustawieniu następujących parametrów:

Parametry ogólne

W pierwszej grupie znajduje się kilka ogólnych parametrów dotyczących menu i strony:

 • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą łącze. Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Wybór ikony w menu dla łącza
  Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.
 • Przyrostek klas css strony [Page Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla strony. Przyrostek ten zostanie automatycznie dodany do klas CSS .contentpaneopen i .contentpagetitle zastosowanych na tej stronie stylów. W arkuszu stylów szablonu witryny - template_css.css (lub innym domyślnym) należy zadeklarować odpowiednie klasy - zachowując oryginalną nazwę klasy z rozszerzeniem - przyrostkiem, np. .contentpaneopen-listasekcji - jako przyrostek należy wpisać wszystkie znaki występujące po nazwie oryginalnej klasy, włącznie z myślnikiem.
  Parametr Styl strony - Wpisz przyrostek klasy CSS
 • Przycisk Wstecz [Back Button]: Umożliwia włączenie bądź wyłączenie przycisku, pozwalającego użytkownikom na szybki powrótdo poprzednio przeglądanych stron. Przycisk umieszczony jest na dole strony. Wygląd i dokładne położenie przycisku zależą od deklaracji klasy .back_button w arkuszu stylów. Joomla! umieszcza go na dole obszaru szablonu, w którym prezentowana jest główna treść strony, wywoływana instrukcją LoadMainBody. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Parametr Pokaż/Ukryj przycisk Wstecz
 • Opis kategorii [Category Description]: Pozwala ukryć lub wyświetlić opis kategorii. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj opis kategorii
 • Ilustracje opisu [Category Description Image]: Pozwala ukryć lub wyświetlić grafikę ilustrującą opis kategorii. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj ilustrację opisu kategorii
 • Kolejność wg [Order by]: Ustawienie określa sposób uporządkowania artykułów w wykazie i kolejność wyświetlania.
  Ustal domyślną kolejność
  • Domyślnie [Default]: według daty utworzenia, najpierw najnowsze. Pozostaw ustawienie domyślne, lub wybierz jedną z poniższych opcji.
  • Data - od najstarszych [Oldest first]: według daty utworzenia,
  • Data - od najnowszych [Most recent first]: według daty utworzenia,
  • Tytuły - od A do ź [Title Alphabetical]: alfabetycznie wg tytułów,
  • Tytuły - od ź do A [Title Reverse-Alphabetical]: według tytułów alfabetycznie - w odwrotnej kolejności,
  • Autorzy - od A do ź [Author Alphabetical]: według nazw autorów alfabetycznie,
  • Autorzy - od ź do A [Author Reverse-Alphabetical]: według nazw autorów alfabetycznie - w odwrotnej kolejności,
  • Najczęściej przeglądane [Most Hits]: według ilości odsłon,
  • Najrzadziej przeglądane [Least Hits]: według ilości odsłon.
  • Kolejność w kategorii: zgodnie z porządkiem w kategorii (zob. Mateiały ⇒ Artykuły w sekcjach ⇒ [Sekcja] ⇒ Artykuły w [Sekcja] [Content ⇒ Content by Section ⇒ [Section] ⇒ [Section] items]).
 • Format daty [Date Format]: Określa sposób wyświetlania daty, korzystając z instrukcji PHP - strftime. Jeśli zostawisz to pole niewypełnione, data zostanie wyświetlona zgodnie z formatem określonym w pliku języka. Np. aby wyświetlić datę

  • w formacie: 31-12-2005 r. wpisz tutaj: %d-%m-%Y r.
  • w formacie: 31 gru. 2005 r. wpisz tutaj: %d %b.%Y r.
  • w formacie: 31 grudzień 05 r. wpisz tutaj: %d %B %y r.
  Więcej informacji o formatowaniu parametrów funkcji daty, znajdziesz pod adresem:
  Formatowanie parametrów daty
  Ustal format daty
 • Kolumna Data [Date Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę z datami utworzenia artykułów. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Pokaż/Ukryj kolumnę Data
 • Kolumna Autor [Author Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę z nazwą autora. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcjiz opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj.
  Pokaż/Ukryj kolumnę Autor
 • Kolumna Odsłony [Hits Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę z ilością odsłon. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcjiz opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj.
  Pokaż/Ukryj kolumnę Odsłony
 • Nagłówki w tabeli [Table Headings]: Pozwala ukryć lub wyświetlić nagłówki kolumn tabeli: ’Data’ , ’Tytuł artykułu’, ’Autor’ i ’Odsłony’. Wybierz jedną z opcji.

  Pokaż/Ukryj nagłówki tabeli
 • Pasek nawigacji [Navigation Bar]: Pozwala ukryć lub wyświetlić pasek nawigacji umożliwiający przemieszczanie się między kolejnymi artykułami (<< Start < Poprz. 1 2 Nast. > Koniec >>). Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj pasek nawigacji
 • Opcja Uporządkuj [Order Select]: Pozwala ukryć lub wyświetlić rozwijaną listę wyboru sposobów uporządkowania artykułów. Wybierz jedną z opcji. Zmiany, których dokonają użytkownicy, korzystając z tej opcji, nie wpływają na sposób wyświetlania u innych użytkowników - nie zmieniają więc ustawień witryny.
  Pokaż/Ukryj filtr Uporządkuj
 • Opcja Wyświetl [Display Select]: Pozwala ukryć lub wyświetlić listę rozwijaną umożliwiającą użytkownikom ustalenie ilości wyświetlanych na jednej stronie artykułów. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj listę wyboru Wyświetl
 • Ilość wyświetlanych [Display Number]: Pozwala ustalić domyślną ilość odnośników do artykułów na jednej stronie. Wybierz jedną z opcji.
  Ustaw ilość wyświetlanych artykułów
 • Filtr [Order Select]: Pozwala ukryć lub wyświetlić rozwijaną listę wyboru sposobów uporządkowania artykułów. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj pole filtr
 • Kryterium filtrowania [Order Select]: Pozwala ustalić domyślny sposób uporządkowania artykułów: wg nazwy autora, wg tytułu, wg ilości odsłon.
  Ustal domyślne kryterium filtrowania artykułów
 • Inne kategorie [Other Categories]: Pozwala ukryć lub wyświetlić wykaz innych kategorii artykułów, przypisanych do tej samej sekcji. Wykaz umieszczony jest pod tabelą z wykazem artykułów. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj inne kategorie
 • Kategorie bez artykułów [Empty Categories]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kategorie, w których nie ma artykułów. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj ilość artykułów w kategorii
 • Ilość artykułów w kategoriach [# Category Items]: Pozwala ukryć lub wyświetlić w wykazie kategorii informację o ilości artykułów w kategorii. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj ilość artykułó w innych kategoriach
 • Opis kategorii [Category Description]: Pozwala ukryć lub wyświetlić w wykazie kategorii ich opisy. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj opisy innych kategorii
 • Nieopublikowane [Unpublished Items]: Pozwala wyświetlać nieopublikowane artykuły użytkownikom z grupy ’Publisher’ i wyższych. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji. Opcja przydatna, gdy zezwalamy na akceptację artykułów do publikacji za pomocą interfejsu redakcyjnego na stronie frontowej.
  Pokaż/Ukryj nieopublikowane artykuły użytkownikm z grupy Publisher i wyższych

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Table - Content Category

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »