UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Lista - sekcja artykułów
Pozycje menu: Lista - sekcja artykułów Drukuj Email
Pozycja menu typu Lista - sekcja artykułów [List - Content Section] generuje w strukturze witryny dział artykułów z wybranej sekcji, złożony ze strony otwierającej z charakterystyką sekcji i z łączami do stron kategorii umieszczonych w sekcji, stron z łączami do artykułów w kategorii (drugi poziom, strony typu Tabela - artykuły z kategorii oraz stron z pełnymi tekstami artykułów (trzeci poziom). Edytor pozycji menu umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz określenie parametrów prezentacji stron sekcji.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk: Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji menu. Jeśli chcesz aby zrezygnować z tworzenia łącza, kliknij ten przycisk.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje w bazie danych zmiany, kończy edycję właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby utworzyć łącze i zapisać wprowadzone ustawienia. Powrócisz do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania okna edycji właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edycji, wydając polecenie Zapisz lub Zamknij.

Przycisk: Zamknij Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie okna edycji właściwości łącza bez zapisywania wprowadzonych zmian. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z tworzenia łącza lub wprowadzonych zmian i powrócić do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości pozycji menu.

Szczegóły pozycji

Każdą pozycję menu, łącze typu Lista - sekcja artykułów również, charakteryzuje 8 ogólnych właściwości.

 • Nazwa [Name]: Tekst, wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować zawartość sekcji
  Nazwa łącza
  Jeśli nazwa nie zostanie wpisana, Joomla! użyje automatycznie nazwy sekcji wybranej poniżej.
 • Sekcja [Section]: Na liście możliwości wyszczególnione są sekcje artykułów. Można zaznaczyć jedną wybraną.
  Pole: Wybór sekcji
  Wyboru sekcji dokonanego podczas tworzenia łącza nie można później zmienić.
  Dane łącza po utworzeniu
 • URL [URL]: Adres internetowy łącza generowany przez Joomla! po jego utworzeniu.
  URL łącza
 • Otwórz w [On Click, Open in]: Ustawienie decyduje o miejscu prezentacji artykułu. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
  Wybór okna docelowego
  • W głównym oknie przeglądarki - strona otwierająca zostanie wyświetlona w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji - strona otwierająca zostanie wyświetlona w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji - strona otwierająca zostanie wyświetlona w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania,
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której łącze do artykułu będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania artykułu. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp publiczny: strona otwierająca będzie dostępna dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: strona otwierająca będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: strona otwierająca będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Tak udostępnia łącze w menu, Nie ukrywa łącze.
  Publikacja łącza

Parametry łącza i prezentacji zawartości sekcji

W przypadku pozycji Lista - sekcja artykułów można zdecydować o ustawieniu następujących parametrów:

Parametry ogólne

W pierwszej grupie znajduje się kilka ogólnych parametrów dotyczących menu i strony:

 • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą łącze. Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Wybór ikony w menu dla łącza
  Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.
 • Przyrostek klas css strony [Page Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla strony. Przyrostek ten zostanie automatycznie dodany do klas CSS .contentpaneopen i .contentpagetitle zastosowanych na tej stronie stylów. W arkuszu stylów szablonu witryny - template_css.css (lub innym domyślnym) należy zadeklarować odpowiednie klasy - zachowując oryginalną nazwę klasy z rozszerzeniem - przyrostkiem, np. .contentpaneopen-listasekcji - jako przyrostek należy wpisać wszystkie znaki występujące po nazwie oryginalnej klasy, włącznie z myślnikiem.
  Parametr Styl strony - Wpisz przyrostek klasy CSS
 • Przycisk Wstecz [Back Button]: Umożliwia włączenie bądź wyłączenie przycisku, pozwalającego użytkownikom na szybki powrótdo poprzednio przeglądanych stron. Przycisk umieszczony jest na dole strony. Wygląd i dokładne położenie przycisku zależą od deklaracji klasy .back_button w arkuszu stylów. Joomla! umieszcza go na dole obszaru szablonu, w którym prezentowana jest główna treść strony, wywoływana instrukcją LoadMainBody. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Parametr Pokaż/Ukryj przycisk Wstecz
Parametry strony otwierającej

Strona otwierająca prezentację zawartości sekcji może zawierać:

 • charakterystykę sekcji - opis, wprowadzenie,
 • grafikę ilustrującą opis po jego lewej lub prawej stronie,
 • wykaz kategorii przypisanych do sekcji, z charakterystyką bądź bez charakterystyki kategorii i ilością pozycji w kategoriach; kliknięcie nazwy kategorii wywoła stronę prezentującą tabelę z wykazem opublikowanych w niej artykułów.

Wygląd strony otwierającej określa następna grupa parametrów:

Parametry w widoku: zawartość sekcji

 • Tytuł sekcji [Page Title]: Pozwala ukryć lub wyświetlić tytuł sekcji. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj tytuł sekcji - tytuł strony
 • Opis sekcji [Section Description]: Pozwala ukryć lub wyświetlić opis sekcji. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj opis sekcji
 • Ilustracja opisu [Section Description Image]: Pozwala ukryć lub wyświetlić grafikę ilustrującą opis sekcji. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj ilustrację opisu sekcji
 • Kolejność kategorii [Order by]: Pozwala określić uporządkowanie artykułów w wykazie w widoku kategorii artykułów. Wybierz jedną z opcji:
  Ustal domyślną kolejność
  • domyślne [Default]: chronologicznie, wg daty utworzenia, najpierw najnowsze,
  • Tytuły - od A do ź [Title Alphabetical]: alfabetycznie wg tytułów,
  • Tytuły - od ź do A [Title Reverse-Alphabetical]: według tytułów alfabetycznie - w odwrotnej kolejności,
  • Kolejność w kategorii: zgodnie z porządkiem w kategorii (zob. Mateiały ⇒ Artykuły w sekcjach ⇒ [Sekcja] ⇒ Artykuły w [Sekcja] [Content ⇒ Content by Section ⇒ [Section] ⇒ [Section] items]).
 • Wykaz kategorii - Sekcja [Category List - Section]: Pozwala ukryć lub wyświetlić w widoku Zawartość sekcji wykaz kategorii przypisanych do sekcji. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj wykaz kategorii w widoku sekcji
 • Kategorie bez artykułów - Sekcja [Empty Categories in Section]: Pozwala ukryć lub wyświetlić w widoku Zawartość sekcji kategorie, w których nie ma artykułów. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj kategorie bez artykułów
Parametry strony przejściowej - tabeli artykułów w kategorii

Strona otwierająca prezentację zawartości sekcji umożliwia użytkownikom wybór jednej z przypisanych do sekcji kategorii artykułów. Po wybraniu odnośnika do kategorii artykułów, użytkownik przenosi się na stronę przejściową, na której znajduje się lista artykułów w kategorii, umieszczona w tabeli (jak w przypadku pozycji menu: Tabela - artykuły z kategorii). Kolejny zestaw parametrów określa ustawienia tej przejściowej strony - tabeli artykułów w kategorii.

Widok: Tabela artykułów

 • Opis kategorii [Category Description]: Pozwala ukryć lub wyświetlić opis prezentowanej kategorii. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj opisy kategorii
 • Ilustracja opisu [Category Description Image]: Pozwala ukryć lub wyświetlić grafikę ilustrującą opis kategorii. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj ilustracje opisów kategorii
 • Wykaz kategorii - Kategoria [Category List - Category]: Pozwala ukryć lub wyświetlić na stronie z listą artykułów w kategorii Wykaz innych kategorii przypisanych do prezentowanej sekcji. Wykaz umieszczony jest pod tabelą z wykazem artykułów. Wybierz jedną z opcji.
  Lista kategorii w widoku tabeli artykułów
 • Kategorie bez artykułów [Empty Categories]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kategorie, w których nie ma artykułów. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj kategorie bez artykułów
 • Ilość artykułów w kategoriach [# Category Items]: Pozwala ukryć lub wyświetlić informację o ilości artykułów w innych kategoriach. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj ilość artykułów w innych kategoriach
 • Opisy kategorii [Category Description]: Pozwala ukryć lub wyświetlić opisy innych, należacych do sekcji kategorii. Opisy umieszczone są pod tabelą z wykazem artykułów. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj opisy innych kategorii
 • Format daty [Date Format]: Określa sposób wyświetlania daty, korzystając z instrukcji PHP - strftime. Jeśli zostawisz to pole niewypełnione, data zostanie wyświetlona zgodnie z formatem określonym w pliku języka. Np. aby wyświetlić datę

  • w formacie: 31-12-2005 r. wpisz tutaj: %d-%m-%Y r.
  • w formacie: 31 gru. 2005 r. wpisz tutaj: %d %b.%Y r.
  • w formacie: 31 grudzień 05 r. wpisz tutaj: %d %B %y r.
  Więcej informacji o formatowaniu parametrów funkcji daty, znajdziesz pod adresem:
  Formatowanie parametrów daty
  Ustal format daty
 • Kolumna Data [Date Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę z datami utworzenia artykułów. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
  Pokaż/Ukryj kolumnę Data
 • Kolumna Autor [Author Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę z nazwą autora. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj
  Pokaż/Ukryj kolumnę Autor
 • Kolumna Odsłony [Hits Column]: Pozwala ukryć lub wyświetlić kolumnę z ilością odsłon. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne, Pokaż lub Ukryj
  Pokaż/Ukryj kolumnę Odsłony
 • Nazwy kolumn [Table Headings]: Pozwala ukryć lub wyświetlić nagłówki kolumn tabeli: ’Data’ , ’Tytuł artykułu’, ’Autor’ i ’Odsłony’. Wybierz jedną z opcji.

  Pokaż/Ukryj nagłówki tabeli
 • Pasek nawigacji [Navigation Bar]: Pozwala ukryć lub wyświetlić pasek nawigacji umożliwiający przemieszczanie się między kolejnymi artykułami (<< Start < Poprz. 1 2 Nast. > Koniec >>). Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj pasek nawigacji
 • Opcja Uporządkuj [Order Select]: Pozwala ukryć lub wyświetlić rozwijaną listę wyboru sposobów uporządkowania artykułów. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj filtr Uporządkuj
 • Opcja Wyświetl [Display Select]: Pozwala ukryć lub wyświetlić listę rozwijaną umożliwiającą użytkownikom ustalenie ilości wyświetlanych na jednej stronie artykułów. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj listę wyboru Wyświetl
 • Ilość wyświetlanych [Display Number]: Pozwala ustalić domyślną ilość odnośników do artykułów na jednej stronie. Wybierz jedną z opcji.
  Ustaw ilość wyświetlanych artykułów
 • Filtr [Order Select]: Pozwala ukryć lub wyświetlić rozwijaną listę wyboru sposobów uporządkowania artykułów. Wybierz jedną z opcji.
  Pokaż/Ukryj pole filtr
 • Kryterium filtrowania [Order Select]: Pozwala ustalić domyślny sposób uporządkowania artykułów: wg nazwy autora, wg tytułu, wg ilości odsłon.
  Ustal domyślne kryterium filtrowania artykułów
 • Nieopublikowane [Unpublished Items]: Pozwala wyświetlać nieopublikowane artykuły użytkownikom z grupy ’Publisher’ i wyższych. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji. Opcja przydatna, gdy zezwalamy na akceptację artykułów do publikacji za pomocą interfejsu redakcyjnego na stronie frontowej.
  Pokaż/Ukryj nieopublikowane artykuły użytkownikm z grupy Publisher i wyższych

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: List - Content Section

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »