UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Łącze - Kanał RSS
Pozycje menu: Łącze - Kanał RSS Drukuj Email
Pozycja menu typu Łącze - Kanał RSS [Link - Newsfeed] umieszcza w strukturze treści witryny stronę z wiadomościami pochodzącymi z jednego wybranego kanału informacyjnego RSS, łączy ze stroną. Edytor pozycji menu umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz określenie parametrów prezentacji strony.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia powrót do formularza wyboru typu pozycji menu i zmianę dokonanego wyboru a następnie edycję wybranego typu pozycji. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zmienić wybrany typ pozycji menu na inny.

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje właściwości nowego menu, kończy proces edycji. W przypadku, gdy modyfikowana była wcześniej założona pozycja, odblokowuje ją do edycji przez innych administratorów. Przenosi do kreatora pozycji menu. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć tworzenie nowej pozycji menu lub modyfikację pozycji istniejącej i zachować wprowadzone ustawienia.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora pozycji menu. W przypadku tworzenia nowej pozycji tworzy ją i umożliwia ustawienie właściwości niedostępnych przed zapisaniem. Zapobiega automatycznemu wylogowaniu i utracie niezapisanych danych w przypadku, gdy praca redakcyjna trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji administratora. Cofnięcie zapisanych zmian jest niemożliwe (można natomiast usunąć nowo utworzoną pozycję). Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edytora, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia rezygnację ze zmian wprowadzonych po poprzednim ich zapisaniu, opuszczenie edytora i powrót do wykazu pozycji menu. Istniejącą pozycję menu odblokowuje do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zakończyć edycję pozycji menu bez zapisywania zmian, zachowując jedynie modyfikacje wprowadzone przez użyciem przycisku Zastosuj.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości tworzonej lub edytowanej pozycji menu i sposób korzystania z edytora pozycji menu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edytowanej pozycji menu.

Szczegóły pozycji

Łącze typu Kanał RSS charakteryzuje 8 ogólnych właściwości.

 • Nazwa [Name]: Tekst, wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować pochodzenie wiadomości
  Pole: Nazwa łącza
 • Łącze - Kanał RSS [Link - Newsfeeds]: Na liście rozwijanej wylistowane są wszystkie dostępne kanały RSS. Wskaż ten, do którego ma prowadzić łącze w menu.
  Wybór kanału informacyjnego
  Po utworzeniu łącza w miejscu listy pojawi się informacja zawierająca tytuł pozycji oraz nazwę sekcji i kategorii, z której pochodzi. Podczas ponownej edycji właściwości nie można przypisać do łącza innego kanału RSS.
  Dane kanału RSS po utworzeniu łącza
 • URL [URL]: URL pozycji dodawany automatycznie przez Joomla! po utworzeniu łącza.
  URL kanału RSS po utworzeniu łącza
 • Otwórz w [On Click, Open in]: Ustawienie decyduje o miejscu prezentacji wiadomości. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
  Wybór okna docelowego
  • W głównym oknie przeglądarki - materiał zostanie wyświetlony na stronie Joomla w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji - materiał zostanie wyświetlony w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji - materiał zostanie wyświetlony w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania,
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której łącze do wiadomości będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania wiadomości. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp publiczny: materiał będzie dostępny dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: materiał będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: materiał będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Tak udostępnia łącze w menu, Nie ukrywa łącze.
  Publikacja łącza

Parametry łącza i prezentacji kanału RSS

W przypadku pozycji Łącze - Materiał statyczny można zdecydować o ustawieniu dwóch parametrów:

 • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą łącze Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Wybór ikony w menu dla łącza
  Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.
 • Przyrostek klas css strony [Page Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla strony. Przyrostek ten zostanie automatycznie dodany do klas CSS .contentpaneopen i .contentpagetitle zastosowanych na tej stronie stylów. W arkuszu stylów szablonu witryny - template_css.css (lub innym domyślnym) należy zadeklarować odpowiednie klasy - zachowując oryginalną nazwę klasy z rozszerzeniem - przyrostkiem, np. .contentpaneopen-tastrona - jako przyrostek należy wpisać wszystkie znaki występujące po nazwie oryginalnej klasy, włącznie z myślnikiem.
  Parametr Styl strony - Wpisz przyrostek klasy CSS
 • Przycisk Wstecz [Back Button]: Pokaż lub Ukryj przycisk ’Wróć’ umożliwiający użytkownikowi powrót do poprzednio przeglądanych stron. Z listy rozwijanej wybierz opcję ’Globalne’, jeśli nie chcesz zmieniać ustawień określonych w konfiguracji witryny ( Witryna ⇒ Konfiguracja witryny). Możesz również zmienić ustawienie dla tej opcji menu, wybierając Pokaż lub Ukryj.
  Parametr Pokaż/Ukryj przycisk Wstecz
 • Tytuł strony [Page Title]: Wpisz tekst tytułu, który będzie wyświetlany na górze strony. Jeśli pozostawisz to pole puste, tytułem będzie nazwa pozycji w menu.
  Parametr Tytuł strony - Wpisz tytuł
 • Pokaż tytuł strony [Show/Hide Page Title]: Pokaż lub Ukryj tekst tytułu strony (zdefiniowany w polu tekstowym poniżej).
  Parametr: Tytuł strony
 • Ilustracja [Feed Image]: Pokaż lub Ukryj ilustrację dołączoną do tego nagłówka wiadomości. Jeśli chcesz określić własną ilustrację opisu, możesz to uczynić w ustawieniach czytnika RSS - Komponenty > Syndicate [Components - >Syndicate].
  Parametr Ilustracja
 • Pokaż opis [Feed Description]: Pokaż lub Ukryj tekst opisu witryny udostępniającej (nagłówka). Treść opisu ustalana jest przez witrynę udostępniającą wiadomości.
  Parametr Opis
 • Pokaż skróty [Item Description]: Pokaż lub Ukryj pod tytułem wiadomości jej pierwsze słowa - skrót, opis (ilość określasz poniżej). Jeśli wybierzesz Ukryj, zostanie wyświetlony tylko tytuł wiadomości, tekst skrótu nie będzie wyświetlony.
  Parametr Pokaż skróty
 • Ilość słów [Word Count]: umożliwia określenie ilości wyświetlanych w skrócie wiadomośi słów. Wpisz, ile słów wyświetlić maksymalnie w opisie (skrócie). Jeśli wpiszesz 0, zostanie wyświetlony cały pobrany tekst umieszczony na stronie witryny, zgodnie z ustawieniami czytnika RSS witryny udostępniającej.
  Parametr Ilość słów

Tematy pokrewne

Zarządzanie kanałami informacyjnymi omawiają następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Link - Newsfeed

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »