UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Łącze - Kontakt
Pozycje menu: Łącze - Kontakt Drukuj Email
Pozycja menu typu Łącze - Kontakt [Link - Contact] umieszcza na witrynie stronę z danymi kontaktowymi oraz - jeśli w danych podano adres e-mail - formularz kontaktowy, łączy ze stroną. Edytor pozycji menu umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz określenie parametrów prezentacji strony z danymi kontaktowymi.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk: Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji menu. Jeśli chcesz aby zrezygnować z tworzenia łącza, kliknij ten przycisk.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje w bazie danych zmiany, kończy edycję właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby utworzyć łącze i zapisać wprowadzone ustawienia. Powrócisz do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania okna edycji właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edycji, wydając polecenie Zapisz lub Zamknij.

Przycisk: Zamknij Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie okna edycji właściwości łącza bez zapisywania wprowadzonych zmian. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z tworzenia łącza lub wprowadzonych zmian i powrócić do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości pozycji menu.

Szczegóły pozycji

Każdą pozycję menu, łącze typu Kontakt również, charakteryzuje 8 ogólnych właściwości.

Edytor pozycji menu Łącze - Kontakt [Link - Contact] umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz określenie parametrów prezentacji strony z wiadomościami RSS. Ten artykuł objaśnia znaczenie opcji dostępnych w oknie menedżera pozycji Łącze - Kontakt. Podstawowe informacje o tworzeniu pozycji menu znajdziesz w sekcji Menu w Joomla.
 • Nazwa [Name]: Tekst, wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować pochodzenie wiadomości
  Pole: Nazwa łącza
 • Łącze - Kontakt [Link - Contact]: Na liście rozwijanej wylistowane są wszystkie dostępne kontakty. Wskaż ten, do którego ma prowadzić łącze w menu.
  Wybór artykułu
  Po utworzeniu łącza w miejscu listy pojawi się informacja zawierająca tytuł kontaktu oraz nazwę kategorii, z której pochodzi. Podczas ponownej edycji właściwości nie można przypisać do łącza innego kontaktu.
  Dane artykułu po utworzeniu łącza
 • URL [URL]: URL pozycji dodawany automatycznie przez Joomla! po utworzeniu łącza.
  URL artykułu po utworzeniu łącza
 • Otwórz w [On Click, Open in]: Ustawienie decyduje o miejscu prezentacji wiadomości. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
  Wybór okna docelowego
  • W głównym oknie przeglądarki - formularz kontaktowy zostanie wyświetlony na stronie Joomla w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji - formularz kontaktowy zostanie wyświetlony w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji - formularz kontaktowy zostanie wyświetlony w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania,
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której łącze do wiadomości będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania wiadomości. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp publiczny: formularz kontaktowy będzie dostępny dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: formularz kontaktowy będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: formularz kontaktowy będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Tak udostępnia łącze w menu, Nie ukrywa łącze.
  Publikacja łącza

Parametry łącza i prezentacji pozycji Kontakt

W przypadku pozycji Łącze - Kontakt można zdecydować o ustawieniu dwóch parametrów:

Parametry łącza Kontakt

 • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą łącze Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Wybór ikony w menu dla łącza
  Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.
 • Przyrostek klas css strony [Page Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla strony. Przyrostek ten zostanie automatycznie dodany do klas CSS .contentpaneopen i .contentpagetitle zastosowanych na tej stronie stylów. W arkuszu stylów szablonu witryny - template_css.css (lub innym domyślnym) należy zadeklarować odpowiednie klasy - zachowując oryginalną nazwę klasy z rozszerzeniem - przyrostkiem, np. .contentpaneopen-tastrona - jako przyrostek należy wpisać wszystkie znaki występujące po nazwie oryginalnej klasy, włącznie z myślnikiem.
  Parametr Styl strony - Wpisz przyrostek klasy CSS
 • Tytuł strony [Page Title]: Domyślnym tytułem strony jest zwięzła nazwa łącza w menu. Ta opcja umożliwia ustalenie pełniejszego tytułu, dokładniej informującego o oferowanych treściach. Jeśli pozostawisz to pole puste, tytułem będzie nazwa pozycji w menu.
  Parametr Tytuł strony - Wpisz tytuł
 • Pokaż tytuł strony [Show/Hide Page Title]: Umożliwia pokazanie bądź ukrycie tytułu strony (zdefiniowanego w polu tekstowym poniżej). Tytuł umieszczany jest w nagłówku obszaru, do którego główna treść strony wprowadzana jest instrukcją LoadMainBody. W arkuszu stylów CSS wygląd nagłówka określają deklaracje klasy .contentheading. Wybierz jedną z opcji.
  Parametr Pokaż tytuł strony
 • Blokuj e-maile [Banned e-mail]: Umożliwia blokowanie adresów e-mail, np. nadawców spamu. W polu tekstowym wpisz słowa wchodzące w skład adresów e-mail, które chcesz blokować, oddzielając je średnikami: słowo;słowo;słowo.
  Pole Blokuj e-maile
 • Blokuj tematy [Banned Subject]: Umożliwia blokowanie e-maili zawierających określone słowa w tematach. W polu tekstowym wpisz niepożądane w tematach maili wyrazy, oddzielając je średnikami: słowo;słowo;słowo.
  Pole Blokuj tematy
 • Blokuj tekst [Banned Text]: Umożliwia blokowanie e-maili zawierających określone słowa w tekście wiadomości. W polu tekstowym wpisz niepożądane w tekstach maili wyrazy, oddzielając je średnikami: słowo;słowo;słowo.
  Pole Blokuj tekst
 • Sprawdź sesję [Session Check]: Pozwala blokować pocztę przesyłaną przez spamerów i komputery - spamery. Zanim wiadomośc zostanie przyjęta, Joomla! sprawdza, czy w komputerze wysyłającego wiadomośc zostało zapisane ciasteczko (cookie). Jeśli nie, presłanie wiadomości będzie z takiego komputera niemożliwe.
  Parametr Sprawdź sesję

  Tematy pokrewne

  Zarządzanie kontaktami omawiają następujące artykuły:


  Uwagi, źródła

  Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

  Dziękujemy!

  Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

  Na podstawie: help.joomla.org: Link - Contact Item

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »