UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Łącze - Materiał statyczny
Pozycje menu: Łącze - Materiał statyczny Drukuj Email
Pozycja menu typu Łącze - Materiał statyczny [Link - Static Content] umieszcza w strukturze witryny materiał statyczny, łączy ze stroną zawierającą w obszarze treści wybrany materiał statyczny. Edytor pozycji umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz określenie parametrów prezentacji strony z materiałem statycznym.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk: Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji menu. Jeśli chcesz aby zrezygnować z tworzenia łącza, kliknij ten przycisk.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje w bazie danych zmiany, kończy edycję właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby utworzyć łącze i zapisać wprowadzone ustawienia. Powrócisz do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania okna edycji właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edycji, wydając polecenie Zapisz lub Zamknij.

Przycisk: Zamknij Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie okna edycji właściwości łącza bez zapisywania wprowadzonych zmian. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z tworzenia łącza lub wprowadzonych zmian i powrócić do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości pozycji menu.

Szczegóły pozycji

 • Nazwa [Name]: Tekst, wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować treść materiału
  Nazwa łącza i wybór materiału statycznego
 • Materiał statyczny [Content to Link]: Na liście rozwijanej wylistowane są wszystkie dostępne materiały. Wskaż ten, do którego ma prowadzić łącze w menu.
  Dane materiału statycznego po utworzeniu łącza
  Po utworzeniu łącza w miejscu listy pojawi się tytuł wybranej pozycji. Podczas ponownej edycji właściwości nie można przypisać do łącza innego materiału.
 • URL [URL]: URL pozycji dodawany automatycznie przez Joomla! po utworzeniu łącza.
  URL artykułu po utworzeniu łącza
 • Otwórz w [On Click, Open in]: Ustawienie decyduje o miejscu prezentacji materiału. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
  Wybór okna docelowego
  • W głównym oknie przeglądarki - materiał zostanie wyświetlony na witrynie w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji - materiał zostanie wyświetlony w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji - materiał zostanie wyświetlony w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania,
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której łącze do materiału będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania materiału. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp powszechny: materiał będzie dostępny dla wszystkich odwiedzających,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zalogowanych: materiał będzie dostępny tylko dla użytkowników zarejestrowanych, po zalogowaniu się. Jeśli w konfiguracji witryny opcja Pokaż niezalogowanym linki zostanie ustawiona na Tak, wszyscy odwiedzający będą widzieć łącze w menu, ale jego kliknięcie wywoła stronę z komunikatem: Nie masz wystarczających uprawnień, by przeglądać tę stronę. Zaloguj się lub zarejestruj..
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: materiał będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów.
 • Publikacja [Published]: Tak udostępnia łącze w menu, Nie ukrywa łącze.
  Publikacja łącza
Parametry łącza i strony

W przypadku pozycji Łącze - Materiał statyczny można zdecydować o ustawieniu dwóch parametrów:

 • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą łącze Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Wybór ikony w menu dla łącza
  Wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.
 • Unikalny ID [ID Unique]: Wybór Tak spowoduje dodanie w URL pozycji unikalnego identyfikatora [Itemid].
  Ustalenie, czy nadać unikalny ID
  Ilustracja poniżej pokazuje, że ten sam materiał może występować pod dwoma różnymi adresami URL
  Unikalny i nieunikalny ID

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Link - Static Content

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »