UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Łącze - Artykuł
Pozycje menu: Łącze - Artykuł Drukuj Email
Pozycja menu typu Łącze - Artykuł [Link - Content Item] umieszcza w strukturze witryny artykuł, łączy ze stroną zawierającą w obszarze treści głównej pełny tekst wybranego artykułu. Edytor pozycji umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza oraz określenie parametrów prezentacji strony z artykułem.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk: Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji menu. Jeśli chcesz aby zrezygnować z tworzenia łącza, kliknij ten przycisk.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje w bazie danych zmiany, kończy edycję właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby utworzyć łącze i zapisać wprowadzone ustawienia. Powrócisz do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania okna edycji właściwości łącza. Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edycji, wydając polecenie Zapisz lub Zamknij.

Przycisk: Zamknij Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie okna edycji właściwości łącza bez zapisywania wprowadzonych zmian. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z tworzenia łącza lub wprowadzonych zmian i powrócić do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości pozycji menu.

Szczegóły pozycji

Każdą pozycję menu, łącze typu Artykuł również, charakteryzuje 8 ogólnych właściwości.

 • Nazwa [Name]: Tekst, wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować treść artykułu
  Pole: Nazwa łącza
 • Artykuł [Content to Link]: Na liście rozwijanej wylistowane są wszystkie dostępne artykuły. Wskaż ten, do którego ma prowadzić łącze w menu.
  Wybór artykułu
  Po utworzeniu łącza w miejscu listy pojawi się informacja zawierająca tytuł pozycji oraz nazwę sekcji i kategorii, z której pochodzi. Podczas ponownej edycji właściwości nie można przypisać do łącza innego artykułu.
  Dane artykułu po utworzeniu łącza
 • URL [URL]: URL artykułu dodawany automatycznie przez Joomla! po utworzeniu łącza.
  URL artykułu po utworzeniu łącza
 • Otwórz w [On Click, Open in]: Ustawienie decyduje o miejscu prezentacji artykułu. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
  Wybór okna docelowego
  • W głównym oknie przeglądarki - artykuł zostanie wyświetlony na stronie Joomla w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji - artykuł zostanie wyświetlony w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji - artykuł zostanie wyświetlony w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania,
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której łącze do artykułu będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie kolejności
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania artykułu. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Ustalenie praw dostępu
  • Public - dostęp publiczny: artykuł będzie dostępny dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: artykuł będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: artykuł będzie dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Tak udostępnia łącze w menu, Nie ukrywa łącze.
  Publikacja łącza

Parametry łącza i prezentacji artykułu

W przypadku pozycji Łącze - Artykuł można zdecydować o ustawieniu dwóch parametrów:

 • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą łącze Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Wybór ikony w menu dla łącza
  Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.
 • Unikalny ID [ID Unique]: Wybór Tak spowoduje dodanie w URL artykułu unikalnego identyfikatora pozycji [Itemid].
  Ustalenie, czy nadać unikalny ID
  Unikalny i nieunikalny ID

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Link - Content Item

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »