UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Komponenty arrow Kategorie w komponentach
Kategorie w komponentach Drukuj Email
W komponentach Kontakty,Spinacz RSS oraz Katalog WWW pozycje przypisywane są do kategorii. Kategoria jest kolekcją pozycji zgrupowanych według jakiegoś kryterium: tematu, rodzaju, typu, zakresu treści. Stworzenie kategorii w wymienionych komponentach jest niezbędne, aby tworzyć, gromadzić, porządkować, redagować, udostępniać pozycje.

Menedżer kategorii

Zarządzanie kategoriami komponentów umożliwia ten sam komponent, który obsługuje kategorie artykułów - Kategorie. Jego skrypty znajdują się w katalogu com_category umieszczonym w administrator/components/. Zarządzanie kategoriami komponentów obejmuje:

 • tworzenie nowych kategorii,
 • zmianę właściwości kategorii,
 • publikację kategorii.

Dostęp

Do kategorii komponentów prowadzą w panelu administratora dwie drogi:

 • ⇒ menu ⇒ Komponenty ⇒ [komponent] ⇒ Kategorie [nazwa pozycji],
 • ⇒ zakładka Komponenty ⇒ [komponent] ⇒ Kategorie [nazwa pozycji],

Uprawnienia

Prawa zarządzania kategoriami komponentów mają tylko administratorzy i główny administrator.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się 7 przycisków:

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Umożliwia wyświetlanie na stronie frontowej kategorii i zawartych w niej pozycji. Publikację możesz zakończyć w dowolnym momencie. Zaznacz pole wyboru przy jednej lub kilku kategoriach i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wstrzymuje wyświetlanie kategorii udostępnionej na stronie frontowej. Umieszczone w kategorii pozycje nie będą widoczne. Zaznacz pole wyboru przy jednej lub kilku kategoriach i kliknij ten przycisk. Publikację możesz wznowić w dowolnym momencie.

Przycisk: Nowy Usuń [Delete]: Usuwa nieodwracalnie jedną lub więcej kategorii, w których nie ma pozycji (kontaktów, linków…). Jeśli do kategorii są przypisane jakieś pozycje, musisz je najpierw usunąć. Zaznacz pola wyboru przy kategoriach, a następnie kliknij ten przycisk. W oknie dialogowym potwierdź decyzję.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Rozpoczyna tryb edycji istniejącej kategorii. Zaznacz pole wyboru przy dowolnej kategorii i kliknij ten przycisk. Ten sam efekt uzyskasz, klikając nazwę kategorii w tabeli.

Przycisk: Usuń Nowy [New]: Umożliwia stworzenie nowej kategorii, określenie jej szczegółów i parametrów prezentacji. Kliknij ten przycisk, by rozpocząć tworzenie nowej kategorii.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje pomoc podręczną, objaśniającą szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji listy kategorii w komponentach.

W przypadku innych elementów niż artykuły i pozycje menu nie można ich przenosić do śmietnika. Dostępna jest jedynie opcja Usuń, która powoduje nieodwracalnie usunięcie pozycji z bazy danych. Rozważ więc, czy nie lepiej skorzystać z opcji Nie publikuj, powodującej, że dana pozycja nie jest dostępna na witrynie, a jednocześnie jest wciąż gotowa do opublikowania.

Lista kategorii

Tabela zawiera wykaz wszystkich kategorii artykułów uporządkowanych w sekcjach. Tworzenie nowych kategorii, usuwanie istniejących, kopiowanie i publikację, umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Menedżer kategorii w komponentach

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Liczba porządkowa: Liczba porządkowa.
 • Pole wyboru: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie kategorie, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Ikona: Zablokowana pozycja: Zablokowane pole wyboru. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował kategorię. Wstrzymaj się z edycją właściwości kategorii, dopóki modyfikuje ją inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie
 • Nazwa kategorii [Category Name]: Nazwa, a w nawiasie tytuł kategorii. łącze. Kliknij nazwę kategorii, by przejść do trybu edycji jej właściwości. Identyczny efekt osiągniesz, zaznaczając pole wyboru obok nazwy kategorii i klikając przycisk Edytuj w pasku narzędzi.
 • Publikacja [Publishing]: Umożliwia udostępnienie kategorii na stronie frontowej. Kliknięcie ikony powoduje zmianę stanu na opublikowana lub nieopublikowana.
 • Przestaw [Reorder]: Umożliwia zmianę kolejności kategorii. Kliknij ikonę strzałki W górę - Ikona: Zapisz kolejność lub W dół - , aby zmienić kolejność, zgodnie ze swoim życzeniem.
 • Kolejność [Order]: Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność kategorii w wykazie. Aby zmienić tę kolejność, wpisz w pola tekstowe liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność - - [Save Order] obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Uprawnienia [Access Level]: Informuje, która z grup użytkowników ma prawa dostępu do kategorii. łącze. Kliknij nazwę grupy, aby nadać prawa dostępu do kategorii następnej grupie w hierarchii grup użytkowników Joomla! Możliwe są trzy opcje:
  • Public - dostęp publiczny: kategoria i umieszczone w niej pozycje, będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: kategoria i i umieszczone w niej pozycje, będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: kategoria i umieszczone w niej pozycje, będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów.
 • ID kategorii [Category ID]: Numer identyfikacyjny kategorii w bazie danych w tabeli #__categories. Jest nadawany automatycznie podczas tworzenia kategorii.
 • Tematy pokrewne

  Tematyka kategorii komponentów dotyczy komponentów omówionych w następujących artykułach:

Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Oprac. Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

 
następny artykuł »