UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Komponenty arrow Katalog WWW: Edytor
Katalog WWW: Edytor Drukuj Email
Edytor Katalogu WWW [Weblinks: New | Edit] umożliwia dodawanie nowych adresów internetowych do katalogu oraz edycję właściwości adresów dodanych wcześniej przez administratorów lub użytkowników.

O edytorze

Do edytora adresu WWW przechodzimy po wybraniu w menedżerze adresów przycisku Nowy lub Edytuj albo kliknięciu nazwy adresu w wykazie.

Edytor umożliwia zdefiniowanie wszystkich właściwości dodawanej pozycji.

W prawym górnym rogu okna znajduje się Pasek narzędzi. Poniżej, w obszarze roboczym znajduje się formularz właściwości adresu URL, po prawej karty parametrów.

Blokada

Otwarcie strony edytora blokuje możliwość edytowania adresu przez innych administratorów. Opuszczenie edytora bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj również skutkuje blokowaniem adresu. Aby zapobiec nagłemu opuszczeniu edytora i zablokowaniu edytowanej pozycji wyłączone są opcje menu administracyjnego. Ale inne standardowe narzędzia panelu administracyjnego są aktywne - ścieżka powrotu, moduły poczty, moduł Wyloguj. Nie należy z nich korzystać podczas pracy w edytorze. Z tych samych powodów nie należy korzystać przycisku Wstecz przeglądarki!.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się trzy przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Odblokowuje odnośnik do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości, zapisać nowe ustawienia i powrócić do wykazu odnośników.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie okna edycji bez zapisywania zmian. Odblokowuje odnośnik do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z edycji właściwości odnośnika. Wszystkie zmiany zostaną bezpowrotnie utracone.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości odnośnków w Katalogu linków.

Szczegóły

Edycja właściwości odnośnika

 • Nazwa [Name]: Zwięzłe oznaczenie celu - nazwa strony, artykułu. Powinna sygnalizować treść strony, do któej prowadzi odnośnik.
 • Kategoria [Category]: Każdy odnośnik musi być przypisany do jednej z kategorii. Wybierz kategorię spośród ustalonych wcześniej. Wszystkie odnośniki można gromadzić w jednej kategorii.
 • URL [URL]: Pole przeznaczone na podanie adresu. Wpisz lub wklej skopiowany adres URL strony docelowej (włącznie z nazwą protokołu ’http://’ lub ’https://’.
 • Opis [Description]: Opisowa informacja o stronie internetowej, artykule. Wpisz krótki tekst.
 • Kolejność [Ordering]: Możesz ustalić kolejność, klikając na niebieskie strzałki.
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje umieszczane są domyślnie jako pierwsze. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu odnośnika w wykazie lub powtórnej edycji. Aby podczas edycji szczegółów odnośnika ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz go umieścić.
 • Publikacja [Published]: Umożliwia udostępnienie odnośnika na stronie frontowej lub wstrzymanie udostępniania. Wybierz jedną z opcji

Parametry

Strony docelowe mogą być otwierane w obszarze prezentacji strony frontowej lub w nowym oknie przeglądarki. Decyduje o tym parametr, który ustawiasz w prawej części okna edycji odnośnika.

Parametry odnośnika

 • Otwórz w [On Click, Open in]: Ustawienie decyduje o miejscu prezentacji wiadomości. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
  • W głównym oknie przeglądarki - strona zostanie wyświetlony na stronie Joomla w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji - strona zostanie wyświetlony w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji - strona zostanie wyświetlony w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania,

Tematy pokrewne

Zarządzaniu Katalogiem WWW poświęcone są ponadto następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Web Link Manager : New / Edit

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »