UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Komponenty arrow Katalog WWW: Menedżer
Katalog WWW: Menedżer Drukuj Email
Menedżer komponentu Katalog WWW [Webinks] umożliwia dodawanie, usuwanie, edycję właściwości, publikację adresów internetowych oraz akceptowanie adresów zaproponowanych przez użytkowników.

Menedżer katalogu

Zarządzanie katalogiem WWW umożliwia menedżer adresów, obsługiwany przez skrypty w katalogu com_weblinks umieszczonym w administrator/components/.

Dostęp

Do menedżera kontaktów prowadzą w panelu administratora dwie drogi:

  • menu administratora ⇒ Komponenty ⇒ Katalog WWW [Components ⇒ Weblinks]
  • panel kontrolny Start ⇒ [zakładka] Komponenty ⇒ Katalog WWW [Home ⇒ [tab] Components ⇒ Weblinks]

Uprawnienia

Prawo zarządzania katalogiem WWW ma tylko administrator i główny administrator. Operatorzy nie mają dostępu do komponentu

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się 6 przycisków:

Przycisk: Publikuj Opublikuj [Publish]: Umożliwia wyświetlanie odnośnika na stronie frontowej. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub kilku połączeniach i kliknij ten przycisk, aby je opublikować. Publikację możesz zakończyć w dowolnym momencie.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wstrzymuje wyświetlanie odnośnika na stronie frontowej. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub kilku połączeniach i kliknij ten przycisk,. Publikację możesz wznowić w dowolnym momencie.

Przycisk: Usuń Usuń [Delete]: Usuwa nieodwracalnie jeden lub więcej odnośników. Zaznacz pola wyboru przy odnośnikach, które chcesz usunąć i kliknij ten przycisk. W oknie dialogowym potwierdź decyzję lub anuluj.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Rozpoczyna tryb edycji właściwości istniejącego odnośnika. Zaznacz pole wyboru przy połączeniu i kliknij ten przycisk. Szybciej jednak przejdziesz do okna właściwości, klikając nazwę odnośnika w tabeli.

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Umożliwia dodanie nowego odnośnika, określenie jego szczegółów i parametrów prezentacji. Kliknij ten przycisk, by dodać nowy wpis w katalogu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji listy odnośników.

W przypadku innych elementów niż artykuły i pozycje menu nie można ich przenosić do śmietnika. Dostępna jest jedynie opcja Usuń, która powoduje nieodwracalnie usunięcie pozycji z bazy danych. Rozważ więc, czy nie lepiej skorzystać z opcji Nie publikuj, powodującej, że dana pozycja nie jest dostępna na witrynie, a jednocześnie jest wciąż gotowa do opublikowania.

Wykaz odnośników

Tabela zawiera listę dodanych adresów internetowych. Tworzenie, edycję i usuwanie odnośników, ich publikację, umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Lista adresów

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

  • Znak liczby porządkowej: Liczba porządkowa.
  • Pole wyboru: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie odnośniki, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
  • Ikona: Pozycja zablokowana: Zablokowane pole wyboru. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z edycją właściwości odnośnika, jeśli edytuje go aktualnie inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie
  • Tytuł [Title]: łącze do trybu edycji odnośnika. Kliknij nazwę, aby rozpocząć edycję właściwości odnośnika.
  • Publikacja [Publishing]: Ikona wskazująca stan pozycji w katalogu. Umożliwia udostępnienie odnośnika na stronie frontowej. Kliknij tę ikonę, by opublikować nieudostępniony odnośnik albo wstrzymać lub zakończyć publikację udostępnionego odnośnika.
  • Przestaw [Reorder]: Ikony umożliwiają zmianę porządku pozycji w menu. Kliknij ikonę strzałki W górę - Ikona: Pozycja opublikowana - Zmień na nieopublikowana lub W dół - Ikona: Pozycja nieopublikowana - Zmień na opublikowana, aby zmienić kolejność wyświetlania odnośników w wykazie.
  • Kategoria [Category]: Informuje, do której kategorii w katalogu linków został przypisany odnośnik. łącze. Kliknij nazwę, aby edytować szczegóły kategorii.
  • Odsłony [Hits]: Ilość odsłon strony docelowej.

Tematy pokrewne

Zarządzaniu Katalogiem WWW poświęcone są ponadto następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Web Link Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »