UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Ogólne arrow Użytkownicy: Edytor
Użytkownicy: Edytor Drukuj Email
Edytor Użytkownicy [User manager] umożliwia zarządzanie kontami użytkowników.

Przegląd

Otwarcie edytora oraz nagłe zakończenie pracy blokuje możliwość edycji konta przez innego administratora. Dlatego wyłączone są opcje menu administracyjnego. Zakończ pracę, korzystając z przycisków w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki ani innych dostępnych opcji interfejsu administratora.

Szczegóły konta użytkownika

Edytor konta użytkownika

 • Nazwa [Name]: Nazwa użytkownika. Powinno to być imię i nazwisko. Rejestrując się, użytkownicy powinni mieć możliwość zapoznania się z Polityką prywatności, określającą zasady ochrony danych osobowych, uzmysławiającą również, że podanie prawdziwych danych osobowych jest wyrazem zachowania zasad netykiety. Nazwa może być wyświetlana na stronie frontowej, np. w artykułach, innych dodawanych przez użytkownika materiałach.
 • Login [Username]: Unikalna nazwa stosowana przy logowaniu się użytkownika - jest wymagana do sprawdzenia jego tożsamości. Dowolny wyraz, pseudonim. Może być wyświetlana na stronie frontowej. Używana zamiast nazwiska i imienia (nazwy użytkownika). Zmiana loginu bez wiedzy użytkownika uniemożliwi mu zalogowanie się.
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej użytkownika. Jeśli w konfiguracji globalnej ustawiono opcję Niepowtarzalny adres e-mail na Tak, Joomla nie pozwoli zapisać danych nowego użytkownika z adresem, który już istnieje. Przed zachowaniem danych w bazie sprawdzana jest jedynie formalna poprawność adresu. System nie sprawdza, czy podany adres e-mail istnieje w rzeczywistości.
 • Nowe hasło [New Password]: Hasło dostępu do zasobów używane przy logowaniu się użytkownika. - jest wymagana do sprawdzenia jego tożsamości. Przy wpisywaniu ze względów bezpieczeństwa jest zaszyfrowane - wyświetlają się gwiazdki.
 • Powtórz hasło [Verify Password]: Standardowe zabezpieczenie przed problemami spowodowanymi niepamiętaniem wpisanego hasła. Nie należy kopiować hasła wpisanego w poprzednim polu i wklejać w celu potwierdzenia poprawności. Zabieg powiedzie się, ale hasło może zostać błędnie wpisane i konieczna będzie powtórna edycja konta. Przy wpisywaniu ze względów bezpieczeństwa jest zaszyfrowane - wyświetlają się gwiazdki.
 • Grupa [Group]: Przypisanie użytkownika do jednej z grup jest równoznaczne z nadaniem mu uprawnień przynależnych danej grupie. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy należą do grupy Registered. Jest to ustawienie domyślne. Aby przypisać użytkownika do którejś z grup z szerszymi uprawnieniami, kliknij nazwę grupy na liście możliwości.
 • Blokuj [Block User]: Umożliwia zablokowanie konta, uniemożliwiające logowanie się do systemu. Powodem może być zachowanie użytkownika niezgodne z zasadami korzystania z witryny. Blokadę można usunąć w każdej chwili. Dane zablokowanych użytkowników są często przechowywane w rejestrze, aby utrudnić im ponowną rejestrację, a także aby zapobiec ponownemu wykorzystaniu loginu używanego wcześniej przez innego użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik nie zakończy poprawnie procesu rejestracji, jego konto oznaczone jest jako zablokowane.
 • Powiadamiaj e-mailem [Receive e-mail Submission]: Opcja Tak umożliwia przesyłanie użytkownikowi korespondencji seryjnej przez głównego administratora. Uwaga: w formularzu rejestracyjnym na stronie frontowej nowy użytkownik nie ma możliwości podjęcia decyzji w tej kwestii..
 • Data rejestracji [Register Date]: Pola nie można edytować.
 • Ostatnia wizyta [Last Visit Date]: Pola nie można edytować.

Jeśli podasz adres e-mail, który już jest przypisany do innego użytkownika, pojawią się kolejno dwa komunikaty:

Komunikat: Konto istnieje

Komunikat w oknie JavaScript

Treść pierwszego z komunikatów może Cię nieco zaskoczyć. Nie jest to bowiem komunikat dla administratora, ale dla użytkownika. Przyjmij ją po prostu do wiadomości, naciskając OK. W efekcie otrzymasz kolejny ostrzegawczy komunikat. Tym razem naciśnij Anuluj.

Parametry

W finalnej wersji Joomla 1.0.12 istnieje możliwość ustawienia jednego parametru konfigurującego konto użytkownika - określenie domyślnego edytora tekstu.

Informacje o kontakcie

Informacja o kontakcie

Jeśli w komponencie Kontakty (Komponenty ⇒ Kontakty ⇒ Kontakt [Components ⇒ Contact ⇒ Manage Contacts]) zostanie utworzony połączenie kontaktu z danymi z kontem użytkownika, w tej części pojawia się informacja o kontakcie. Informacja zawiera szczegóły kontaktu oraz przycisk umożliwiający ich edycję: Zmień szczegóły kontaktu [Change Contact Details].

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się trzy przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Odblokowuje konto do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości, zapisać nowe ustawienia i powrócić do wykazu użytkowników.

Przycisk: Zastosuj [Apply] Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie okna edycji bez zapisywania zmian. Odblokowuje konto do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z edycji szczegółów konta. Wszystkie niezapisane zmiany zostaną bezpowrotnie utracone.

Przycisk: Anuluj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian bez opuszczania trybu edycji. Kliknij ten przycisk, gdy n.p chcesz chwilo przerwać pracę nad edycją konta.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości konta.

Tematy pokrewne

Z zarządzaniem kontami użytkowników powiązane są ponadto następujące artykuły::


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie:help.joomla.org: User Manager - Add or Edit Users

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »