UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Ogólne arrow Szablony: Pozycje modułów
Szablony: Pozycje modułów Drukuj Email
Rozmieszczaniu elementów treści w Joomla! służą wyznaczone w szablonie strony obszary zwane pozycjami modułów. 27 domyślnych pozycji zaplanowali projektanci Joomla!, w tym dla 18  - jak można sądzić na podstawie nazw - przewidziano bądź funkcję, bądź położenie. Ogółem można zdefiniować aż 50 pozycji. Na tej stronie można dodać nowe i usuwać istniejące pozycje, opisać każdą z pozycji, zmodyfikować informacje o pozycjach modułów.

Edytor pozycji modułów

Rola pozycji modułów

Nazwy pozycji modułów stosowane są wyłącznie w głównym skrypcie szablonu - index.php - w funkcji mosLoadModule (pozycja, [styl]). Funkcja ta generuje w dokumencie HTML kod zawierający treści modułów umieszczonych w danej pozycji, opublikowanych i przypisanych do konkretnych pozycji menu.

Znaczenie wykazu: Pozycje modułów

Od kompletności i poprawności wpisów w wykazie Pozycje modułów zależy możliwość przypisania modułów do pozycji. Na liście wyboru pozycji w formularzach właściwości modułów znajdują się tylko pozycje umieszczone w tym wykazie. Pozycje nieumieszczone w wykazie Pozycje modułów, nawet jeśli zostaną umieszczone w szablonie, nie będą widoczne, a tym samym nie będzie możliwe przypisywanie do nich modułów.

Dane w tabeli Pozycje modułów

Informacje w tabeli umieszczone są w trzech kolumnach:

 • #: liczba porządkowa; nie można jej zmienić, nie jest wykorzystywana w kodzie Joomla!,
 • Pozycja [Position]: Nazwa pozycji. Jest jej identyfikatorem. Musi więc być unikalna, inna niż pozostałe.
 • Opis [Description]: Nie jest konieczny. objaśnia połóżenie lub przeznaczenie pozycji w szablonie.

Nazwy pozycji

Pozycje domyślne można swobodnie zmieniać, usuwać je, dodawać nowe. Jedyny wymóg: nazwa musi być jednowyrazowa, nie może liczyć więcej niż 10 znaków.

Przed zmianą predefiniowanych nazw pozycji warto uwzględnić cztery okoliczności:

 1. domyślne nazwy pozycji są wprowadzane do bazy danych przez instalatora Joomla!, są one stosowane w szablonach dołączonych do pakietu instalacyjnego,
 2. modułom należącym do standardowej dystrybucji Joomla! przypisywane są pozycje domyślne, m.in.:
  • pozycja left modułom Menu główne, Menu użytkownika, Logowanie,
  • pozycja user3 modułowi Menu górne,
  • pozycja user4 modułowi wyszukiwarki,
 3. autorzy szablonów publikowanych w Sieci na warunkach GNU GPL powszechnie przyjęli rozwiązanie, o którym mowa w poprzednim punkcie, jako standard,
 4. domyślne nazwy pozycji modułów wykorzystywane są w systemie pomocy, dołączanym do każdej dystrybucji i udostępnianym przez serwery pomocy, a także w podręcznikach dla administratorów Joomla!.

Z tych względów zalecane jest niezmienianie nazw predefiniowanych. Zastosowany standard zapewnia, że zmiana szablonu na nowy, np. pobrany z Sieci, nie spowoduje dodatkowych komplikacji, konieczności ingerowania w kod szablonu. Ułatwia także komunikację z użytkownikami i poradnictwo.

Opis pozycji

Prawdopodobnie początkowo opis miał charakter czysto informacyjny, o czym świadczy przeznaczona nań ilość znaków w tabeli bazy danych (255). Jeśli zostanie podany, to Joomla! użyje go jako synonimu nazwy pozycji na liście wyboru w formularzach właściwości modułów. Dlatego również powinien być zwięzły i czytelny - określać np. położenie pozycji w szablonie albo jej przeznaczenie.

Skorzystanie z możliwości dodania opisu ułatwia korzystanie z szablonu. Niewiele mówiące predefiniowane nazwy typu user1, user2, inset można objaśnić czytelniejszym opisem typu: dół lewego paska, a jeszcze lepiej nazwami wskazującymi funkcje, np. Promocje

Ikony w pasku narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu - znajdują się trzy przyciski:

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone zmiany. Po zapisaniu pozostaniesz w oknie edycji i możesz wprowadzić następne modyfikacje.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z wprowadzania zmian. Przejdziesz do ekranu z wykazem zainstalowanych szablonów. żadne zmiany nie zostaną zapisane.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno pomocy podręcznej (kontekstowej) zawierające objaśnienia tej strony.

Podgląd pozycji modułów

Joomla! umożliwia podgląd rozmieszczenia modułów w szablonie. W tym celu przejdź w menu administratora do opcji Witryna ⇒ Podgląd ⇒ Szablon - pozycje modułów. Zobaczysz np. taki widok:

Podgląd pozycji modułów

Pozycja modułów w szablonie

Na stronach Joomla! widoczne są jedynie te pozycje, które zostały uwzględnione w kodzie szablonu i do których przypisano opublikowane moduły. Innymi słowy, dodanie nowej nazwy pozycji w wykazie spowoduje jedynie umieszczenie jej na liście wyboru w formularzu właściwości modułów, ale nie zapewnia, że umieszczone w tej pozycji moduły będą wyświetlane na stronach Joomla!.

Umieszczenia pozycji w kodzsie szablonu dokonuje się w pliku /templates/twoj_szablon/index.php następującą instrukcją:

<?php mosLoadModules ( 'pozycja', [styl] ); ?>

Drugi z argumentów - styl jest opcjonalny, wyrażany jedną z liczb: 0, 1, -1, -2, -3. Każda z tych liczb definiuje sposób wyświetlania modułów (o zaawansowanych technikach tworzenia szablonów przeczytaj w Podręczniku programistów).


Tematy pokrewne

Zarządzaniu szablonami poświęcone są ponadto następujące artykuły:

Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Module Positions

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »