UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Ogólne arrow Szablony: Przypisz szablon
Szablony: Przypisz szablon Drukuj Email
Menedżer szablonów Joomla! umożliwia zróżnicowanie wyglądu sekcji witryny - przypisanie pozycjom menu i stronom innych niż domyślny szablon witryny, różniący się kolorystyką, ilością i układem elementów czy sposobem ich formatowania.

Zróżnicowanie wyglądu sekcji witryny

W Joomla! w bardzo prosty sposób zróżnicować wygląd poszczególnych sekcji witryny. Każdej pozycji menu i powiązanym z nią stronom można przypisać dowolny szablon, inny niż domyślny. Mogą to być warianty szablonu domyślnego, np. kolorystyczne, albo inne specjalnie zaprojektowane czy pobrane z Sieci, dostosowane do właściwości sekcji.

Administratorzy dysponują w tej mierze pełną swobodą.

Odmienny szablon można przypisać jednej lub wielu pozycjom menu.

Zdefiniowane przypisanie szablonu do pozycji menu pozostaje aktywne także wówczas, gdy zostanie zmieniony szablon domyślny. Z listy pozycji powiązanych z przypisanym im szablonem można usunąć w dowolnym momencie każdą pozycję lub wszystkie.

Dostęp i uprawnienia

Prawo przypisywania szablonu pozycjom menu-stronom witryny ma tylko główny administrator.

Dostęp do edytora umożliwiającego przypisanie szablonu prowadzi przez menedżera szablonów witryny:

 • Witryna ⇒ Szablony ⇒ Szablony - witryna ⇒ [zaznacz szablon] ⇒ przycisk Przypisz [Site ⇒ Templates ⇒ Site Templates ⇒ [select template] ⇒ press icon Assign,

W obszarze roboczym edytora znajduje się lista pozycji menu - stron witryny, do których można przypisać wybrany szablon:

Edytor: Przypisz szablon do stron - pozycji menu

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się trzy przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Kończy przypisywanie szablonu do wybranych pozycji menu. Kliknij ten przycisk, aby przypisać szablon do zaznaczonych pozycji menu.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia rezygnację z przypisania szablonu. Kliknij ten przycisk, aby powrócić do wykazu szablonów. żadne zmiany nie zostaną zapisane.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat sposobu przypisania szablonu do pozycji menu.

Przypisanie szablonu

Aby przypisać szablon do wybranych pozycji menu - stron witryny:

 1. Przejdź w menu administratora do pozycji ⇒ Szablony ⇒ Szablony - witryny.
 2. Zaznacz pole opcji przy szablonie, który chcesz przypisać do wybranych stron.
  Menedżer szablonów - wybór szablonu
 3. Kliknij przycisk Przypisz [Assign] w pasku narzędzi. Przejdziesz do okna Przypisz szablon.
 4. Na rozwiniętej liście możliwości znajdują się pogrupowane pozycje wszystkich menu.
  Przypisanie szablonu do stron - pozycji menu

  Wskaż jedną lub wiele stron - pozycji menu, do których chcesz przypisać wybrany szablon.
 5. Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi.

Po zapisaniu domyślny szablon witryny zostanie zastąpiony na tych stronach przypisanym im szablonem.

Na stronach, których nie zaznaczysz, zostanie zastosowany szablon domyślny.

Fragment menedżera szablonów: przypisany szablon

Usunięcie przypisanej pozycji menu

Aby pozycji menu, do której przypisany został inny szablon, przywrócić szablon domyślny:

 1. Przejdź w menu administratora do pozycji ⇒ Szablony ⇒ Szablony - witryny.
 2. Zaznacz pole opcji przy szablonie, któremu przypiana jest pozycja menu.
 3. Kliknij przycisk Przypisz [Assign] w pasku narzędzi. Przejdziesz do okna Przypisz szablon.
 4. Naciśnij klawisz [CTRL] i zaznacz lewym przyciskiem myszki pozycje menu, którym chcesz przywrócić szablon domyślny.
 5. Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi.

Usunięcie wszystkich przypisanych pozycji menu

Aby przywrócić szablon domyślny wszystkim pozycjom menu, którym został przypisany inny szablon:

 1. Przejdź w menu administratora do pozycji ⇒ Szablony ⇒ Szablony - witryny.
 2. Zaznacz pole opcji przy szablonie, któremu przypiana jest pozycja menu.
 3. Kliknij przycisk Przypisz [Assign] w pasku narzędzi. Przejdziesz do okna Przypisz szablon.
 4. Na liście stron - pozycji menu zaznacz opcję Brak [None].
 5. Kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi.

Tematy pokrewne

Zarządzaniu szablonami poświęcone są ponadto następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie:help.joomla.org - Templates: Assign

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »