UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Ogólne arrow Szablony: Menedżer
Szablony: Menedżer Drukuj Email
Menedżer szablonów [Template Manager] umożliwia zarządzanie szablonami witryny i zaplecza administracyjnego – przełączanie, przypisywanie szablonów do sekcji witryny, definiowanie pozycji modułów, a także dostęp do edytora szablonów.

O szablonach i menedżerach

Szablon decyduje o wyglądzie strony - rozmieszczeniu wszystkich elementów oraz ich cechach typograficznych. Dzięki szablonom Joomla! wie, w których miejscach umieszczać generowane treści i stałe elementy oraz w jaki sposób je sformatować.

Menedżery szablonów

Zarządzanie szablonami umożliwiają dwa menedżery - Szablony witryny oraz Szablony zaplecza, obsługiwane przez komponent zaplecza administracyjnego Szablony [Templates], którego skrypty znajdują się w katalogu w administrator/components/com_templates.

Zarządzanie szablonami

Narzędzia menedżera umożliwiają:

 • wybór i ustawienie domyślnego szablonu witryny lub zaplecza,
 • przypisanie wybranych szablonów do sekcji witryny,
 • dostęp do edytorów głównego pliku szablonu i pliku arkusza stylów,
 • dostęp do instalatora szablonów.

Dostęp i uprawnienia

Dostęp do menedżera szablonówPrawo zarządzania szablonami ma tylko główny administrator.

Do menedżera szablonów prowadzą w panelu administratora dwie drogi:

 • przez menu administracyjne: Witryna ⇒ Szablony ⇒ Szablony - witryna lub Szablony - zaplecze [Site ⇒ Templates ⇒ Site Templates lub Administrator Templates],
 • przez moduł ⇒ Ikony skrótu ⇒ Szablony [Start ⇒ Quick Icon ⇒ Manage Template],

Z instalatora szablonów do menedżera prowadzi odnośnik Przejdź do wykazu szablonów [Back to Templates].

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się 7 przycisków:

Przycisk: Przypisz Domyślny [Default]: Ustala domyślny szablon witryny lub zaplecza. Tylko jeden szablon może być domyślny. Zaznacz pole opcji przy wybranym szablonie i kliknij ten przycisk, aby uczynić zaznaczony szablon domyślnym.

Przycisk: Domyślny Przypisz [Assign]: Rozpoczyna procedurę przypisania zaznaczonego szablonu witryny do wybranych stron. Zaznacz pole opcji przy wybranym szablonie i kliknij ten przycisk, jeśli chcesz wybranym stronom nadać inny układ i wygląd niż określa szablon domyślny. Więcej zobacz: Szablony: Przypisz szablon.

Przycisk: Usuń Usuń [Delete]: Usuwa szablon nieodwracalnie z serwera. Nie można usunąć równocześnie wielu szablonów. Joomla! nie pozwoli również odinstalować domyślnego szablonu witryny lub zaplecza. Zaznacz pole opcji przy szablonie, który chcesz usunąć i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Edytuj HTML Edytuj HTML [Edit HTML]: Otwiera okno edycji głównego pliku szablonu - /templates/nazwa_szablonu/index.php, definiującego układ treści na stronie frontowej lub na zapleczu. Kliknij ten przycisk, aby rozpocząć edycję pliku definiującego szablon.

Przycisk: Edytuj CSS Edytuj CSS [Edit CSS]: Otwiera okno edycji plików arkuszy stylów (witryny lub zaplecza) - /templates/nazwa_szablonu/css/template_css.css, definiującego sposób formatowania. Kliknij ten przycisk, gdy chcesz zmodyfikować sposób formatowania np. tekstu, modułu, itp.

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Umożliwia instalację nowego szablonu. Przenosi do instalatora szablonów. Kliknij ten przycisk, gdy chcesz zainstalować nowy szablon.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat listy zainstalowanych szablonów.

Listy szablonów

W obszarze roboczym menedżerów znajdują się listy wszystkich zainstalowanych szablonów z ich danymi, pobranymi z plików instalacyjnych.

Lista szablonów

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Liczba porządkowa: Liczba porządkowa.
 • Pole opcji: Przycisk opcji. Umożliwia wybór szablonu. Kliknij przycisk, aby zaznaczyć szablon i wykonać jedną z możliwych operacji dostępnych w pasku narzędzi.
 • Nazwa [Name]: Nazwa szablonu. łącze do podglądu miniatury szablonu, jeśli jest dostępna. Zaznacz pole wyboru Podgląd szablonu [Preview Template] nad listą z prawej strony, a następnie staw wskaźnik myszki nad nazwą, by zobaczyć miniaturę.
 • Domyślny [Default]: Wskazuje szablon domyślny. Dla strony frontowej i zaplecza musi być ustalony szablon domyślny.
 • Przypisany [Assigned]: Informuje, czy szablon jest przypisany do którejś ze stron witryny.
 • Autor [Author]: Nazwa autora - łącze do programu pocztowego, umożliwia wysłanie wiadomości e-mail, pytania, uwag, itp.
 • Wersja [Version]: Numer wersji szablonu.
 • Data [Date]: Data utworzenia szablonu.
 • WWW autora [Author URL]: łącze do strony internetowej projektanta szablonu. Otwiera stronę w tym samym oknie.

Tematy pokrewne

Zarządzaniu szablonami poświęcone są ponadto następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie:help.joomla.org: Template Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »