UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Komponenty arrow Syndykator: ustawienia kanału RSS
Syndykator: ustawienia kanału RSS Drukuj Email
Komponent Syndykator [Syndicate] generuje wieści RSS - nagłówki wiadomości umieszczonych w Twojej witrynie na stronie startowej (tylko z artykułów umieszczonych na za pomocą menedżera Strony startowej [FrontPage]. Nagłówki mogą być zapisywane do przechowywanego na serwerze Twojej witryny pliku .XML, odświeżanego co jakiś czas zgodnie z ustawieniami komponentu. Mogą być również generowane w locie - każdorazowo, gdy ktoś wywołuje adres URL Twojej witryny.

O syndykatorze

Joomla! umożliwia udostępnianie kanału informacyjnego RSS za pomoca komponentu Syndykator RSS [Syndicate] oraz modułu Kolporter RSS [RSS Feed]. Syndykator generuje kanał informacyjny z nagłówkami wiadomości umieszczonych na witrynie w komponencie Strona startowa [Front Page], niezależnie od tego, czy komponent ten zostanie opublikowany jako pierwsza pozycja w menu.

Ustawienie parametrów kanału informacyjnego umożliwia edytor Syndykator

Dostęp i uprawnienia

Dostęp do edytora konfiguracji kanału informacyjnego RSSEdytor konfiguracji kanału informacyjnego Syndykator jest obsługiwany przez komponent zaplecza administracyjnego Syndicate, umieszczony w katalogu /administrator/components/com_syndicate.

Dostęp do edytora ma główny administrator administratorzy. Operatorzy nie mają prawa konfigurować ustawień kanału informacyjnego.

Do edytora prowadzi:

 • menu administracyjne - wybierz opcję Komponenty ⇒ Syndicate [Components ⇒ Syndicate],

Nazwa komponentu nie jest nigdzie wyświetlana. Nie zmieniaj tej nazwy, ponieważ jest używana przez skrypty Joomla! jako identyfikator komponentu.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się trzy przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Odblokowuje odnośnik do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję parametrów syndykatora.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie okna edycji bez zapisywania zmian. Odblokowuje edytor. Kliknij ten przycisk, aby zzakończyć pracę bez zachowania zmian. Wszystkie zmiany zostaną bezpowrotnie utracone.

Przycisk Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji Syndykatora.

Parametry

 • Sprawdź ochronę [Security Check]: Uaktywnia komponent tylko wówczas, gdy opublikowany jest moduł Kolporter RSS[mod_rssfeed]
  Edycja parametru
 • Schowek [Cache]: Umożliwia generowanie plików RSS i przechowywanie ich w buforze pamięci podręcznej, jeśli konfiguracja witryny umożliwia korzystanie ze schowka (w folderze schowka /cache musi być możliwe zapisywanie). Zmniejsza ilosć zapytań do bazy danych, przyspiesza wysyłanie nagłówków wiadomośco do przeglądarek użytkowników. Jeśli schowek nie zostanie uaktywniony syndykator RSS generował pliki nagłówków ’w locie’ - każdorazowo, gdy jakikolwiek użytkownik wywoła lub odświeży stronę startową.
  Edycja parametru
  Ostrzeżenie:Rezygnacja z pamięci podręcznejmoże spowodować nadmierne obciążenie serwera i zmniejszenie szerokości pasma transmisji danych.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: Odstęp czasu w sekundach miedzy generowaniem kolejnych plików przechowujących wiadomości w pamięci podręcznej w katalogu /cache. Domyślnie 3600s, czyli 60 minut. Jeśli aktualizacja treści witryny dokonywana nie częściej niż raz dziennie, można ustawić 86400s (doba). Po tym czasie plik wieści RSS zostanie wygenerowany ponownie i zapisany w katalogu schowka.
  Edycja parametru
 • # pozycji: [#Items]: Określa ilość udostępnianych nagłówków wiadomości - domyślnie 5.
  Uwaga:Ilość wiadomości wyświetlanych u korzystających z kanału RSS Twojej witryny zależy od ustawień ich czytników RSS. Można więc wpisać tutaj większą wartość.
  Edycja parametru
 • Tytuł: [Title]: Tekst nagłówka, pod jakim będą wyświetlane wiadomości w czytnikach RSS u pobierających je klientów. Tytuł pełni również rolę łącza do Twojej witryny. Wpisz raczej zwięzły tekst, jeden-trzy wyrazy
  Edycja parametru
 • Opis wieści: [Description]: Tekst wskazujacy na tematykę i źródło kanału informacyjnego. Jeśli pozostawisz to pole niewypełnione, zostanie użyty tekst domyślny: Wieści udostępniane przez Joomla! lub tekst angielski - Powered By Joomla!, jeśli Joomla! było instalowane z oryginalnego pakietu.
  Edycja parametru
 • Ilustracja: [Image]: Grafika - ilustracja wieści. Wybierz z listy rozwijanej obraz, który zostanie włączony do nagłówka wiadomości. Plik z grafiką prześlij do katalogu /images/stories/..., korzystając z menedżera Biblioteki mediów.
  Edycja parametru
 • Tekst zastępczy: [Image Alt]: Tekst alternatywny opisujący ilustrację nagłówka (argument parametru alt w kodzie HTML)
  Edycja parametru
 • Skracanie tekstu: [Limit Text]: Umożliwia ograniczenie ilości słów w tekstach nagłówków wiadomości. Jeśli Tak, ilość słów w nagłówkach zostanie ograniczona do okreśłonej następnym parametrem.
  Edycja parametru
 • Długość tekstu: [Text Length]: Ilość słów w skróconym nagłówku wiadomości - domyślnie 20. Jeśli '0', teksty nagłówków (pierwsze słowa wiadomości) nie będą dołączane.
  Edycja parametru
  Uwaga:
 • Aby ta funkcja działała, parametr Skracanie tekstu: musi być ustawiony na Tak.
 • Format wiadomości [RSS format]: Umożliwia włączenie bądź wyłączenie standardowych formatów wiadomości.
  Edycja parametru
 • Uporządkuj wg [Order]: określa kolejność nagłówków. Dostępne opcje:
  • Domyślne [Default]: Domyślne [Default]: Porządkuje pozycje zgodnie z kolejnością ustawioną w parametrach menu strony startowej [menu Mateiały ⇒ Strona startowa].
  • wg ustawień strony startowej [FrontPage Ordering]: jak wyżej.
  • Data - od najstarszych [Oldest first],
  • Data - od najnowszych [Most recent first],
  • Tytuły - od A do Ź [Title Alphabetical],
  • Tytuł - od Ź do A [Title Reverse-Alphabetical],
  • Autorzy - A do Ź [Author Alphabetical],
  • Autorzy - od Ź do A [Author Reverse-Alphabetical],
  • Najczęściej przeglądane [Most Hits],
  • Najrzadziej przeglądane [Least Hits].
   Edycja parametru
 • Wsparcie zakładek [Live Bookmarks]: Uaktywnia obsługę kanału przez przeglądarkę Firefox. Użytkownicy korzystający z Firefox będą mogli odczytywać wiadomości za pomocą wtyczki przeglądarki bez odwiedzania witryny.
  Edycja parametru

Zarządzanie kanałami informacyjnymi omawiają następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Syndication Settings

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »