UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Ogólne arrow Statystyki: Wyszukiwanie
Statystyki: Wyszukiwanie Drukuj Email
Strona Statystyka wyszukiwania [Search Stats] wyświetla wykaz wyrazów i zwrotów wpisywanych przez użytkowników w polu wyszukiwarki, ilość zapytań oraz ilość zwróconych wyników.
 

O statystyce wyszukiwania

Statystyka wyszukiwania pozwala się zorientować, jakich informacji poszukują użytkownicy i czy ich oczekiwania zostały zaspokojone. Na podstawie rezultatów wyszukiwania można dostosować treści witryny do potrzeb odwiedzających.

Lista wyszukiwanych słów i zwrótów jest uporządkowana malejąco. Najciekawsze są dane o zwróconych rezultatach wyszukiwania. One bowiem informują, na jakie pytania użytkownicy nie znaleźli odpowiedzi. Na tej podstawie warto rozważyć:

  • które z opublikowanych materiałów uzupełnić o wyszukiwane słowa i zwroty,
  • czy i jakimi nowymi materiałami uzupełnić witrynę,

Nie zawsze trzeba tworzyć nowe materiały. Poszukiwane przez użytkowników informacje często znajdują się w już opublikowanych artykułach. Użytkownicy mogą nazywać te same rzeczy, zjawiska, problemy na wiele róznych sposobów. Nie muszą znać specjalistycznych określeń czy fachowych terminów.

Niezbyt sensowne byłoby tworzenie nowych opracowań, skoro można uzupełnić, podredagować, wzbogacić istniejące.Niejednokrotnie wystarczy więc wzbogacić istniejący artykuł dodatkowymi informacjami, nawiązując do zwyczajów językowych użytkowników.

Statystyka może być też bardzo przydatną wskazówką w redagowaniu metadanych - opisów [Description] oraz słów kluczowych [Keywords] we właściwościach artykułów.

Rejestr wyszukiwania

Statystyka wyszukiwania obsługiwana jest przez komponent zaplecza administracyjnego Wyszukiwanie, umieszczony w katalogu /administrator/components/com_search. Ilość wyników zwracanych użytkownikom zależy nie tylko od umieszczonych na witrynie treści, ale także od opublikowanych domyślnie botów, odpowiedzialnych za przeszukiwanie sekcji, kategorii, artykułów, katalogu linkow, katalogu kontaktów, Spinacza kanałów RSS.

W świeżej instalacji Joomla! gromadzenie statystyk wyszukiwania jest włączone. Gromadzenie statystyk wyszukiwania można wyłączyć na karcie Statystyki w Konfiguracji globalnej.

Dostęp i uprawnienia

Dostęp do statystyk mają wszyscy administratorzy.

Do rejestru wyszukiwanych słów i fraz prowadzi menu administratora: Witryna ⇒ Statystyki ⇒ Statystyka wyszukiwania [Site ⇒ Statistics ⇒ Search text],

Dostęp do statystyk wyszukiwania

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się tylko 1 przycisk:

Przycisk Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat statystyk wyszukiwania.

Lista wyników

Wykaz wyników może być wyświetlany w dwóch widokach - z informacją o ilości zwórconych wyników bądź tylko z informacją o ilości zapytań. Przełączenie umożliwia przycisk Pokaż wyniki [Show results]. Jeśli statystyki gromadzono przez długi okres, przełączenie dostarczające bogatszej informacji może jednak drastycznie zwolnić prezentację wyników.

Rejestr wyszukiwanych słów i  fraz

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

  • Wpisy użytkowników [Search Text]: Wyświetla słowa i fragmenty słów lub tekstów, które użytkownicy wpisywali w wyszukiwarce witryny.
  • Ilość zapytań [Times Requested]: Wyświetla informację, jak często, ile razy użytkownicy wprowadzali w wyszukiwarce ten tekst.
  • Zwróconych wyników [Results Returned]: Wyświetla ilość zwróconych wyników (wierszy, informacji)

Tematy pokrewne

Gromadzeniu i udostępnianiu statystyk poświęcone są następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie:help.joomla.org: Search Engine Text

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »