UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Materiały - Materiały statyczne: edytor Drukuj Email
Edytor artykułów i materiałów statycznych udostępnia pełną gamę narzędzi edycji tesktów, formatowania, ilustrowania i umieszczania innych wewnątrz tekstów dowolnych obiektów elektronicznych.

O materiałach statycznych

Materiały statyczne nie są przypisywane do sekcji i kategorii. Nie mogą być dodawane do blogów. Jedynym sposobem ich publikacji na witrynie jest umieszczenie łącza do materiału w menu.

Materiały to krótkie informacje albo szersze opracowania zawierające prezentację, opisy, wyjaśnienia, interpretacje, oceny, opinie, komentarze, itd., odnoszące się do rzeczywistości bądź świata fikcyjnego.

Materiały statyczne mogą zawierać nie tylko tekst i obrazy, ale również animacje, dźwięki, wideo, a także wszelkiego typu odnośniki prowadzące do zasobów wewnętrznych bądź zewnętrznych.

Struktura materiałów statycznych jest swobodnie kształtowana przez autorów, ale w Joomla! wyodrębniono pewne elementy materiału, nadając im charakter opisujących materiał właściwości. W bazie danych odrębnie przechowywany jest tytuł, nazwa, identyfikatory kategorii i sekcji, tekst wprowadzający i tekst zasadniczy, odrębnie nazwa autora, data i czas utworzenia, modyfikacji i szereg innych właściwości.

Dzięki temu redaktorzy mogą decydować o różnych szczegółach prezentacji materiału, ustalając parametry publikacji.

Edytor materiałów

Przygotowanie materiału staycznego odbywa się w specjalnym edytorze obsługiwanym przez komponenty zaplecza - Treści [Content] i Biblioteka mediów) oraz kilka botów (m.in.Zwykły edytor tekstu lub TinyMCE albo inny graficzny edytor tekstu, Wstaw obraz, Paginacja mediów). W efekcie edytor materiału dostarcza administratorom licznych narzędzi, umożliwiających pełną kontrolę nad właściwościami materiału.

Dostęp i uprawnienia administratorów

Prawa dostępu do edytora materiałów mają wszyscy użytkownicy zaplecza.

W panelu kontronym administratorzy dysponują ikoną szybkiego dostępu do edytora, umożliwiającą rozpoczęcie pracy nad nowym materiałem.

Dostęp do edytora istniejących materiałów możliwy jest z menedżerów: Materiały statyczne ⇒ Materiały statyczne w sekcjach ⇒ [nazwa sekcji] ⇒coś lub Materiały statyczne ⇒ Wszystkie Materiały statyczne albo w module Ikony skrótu na stronie startowej zaplecza Materiały statyczne

Tworzenie i edycja materiału

Mimo ogromnego bogactwa dostarczanych przez edytor narzędzi redagowanie i publikowanie materiałów statycznych jest zadaniem stosunkowo prostym

Niezbędne minimum to wykonanie czterech czynności.

 1. nadanie tytułu,
 2. nadanie skróconej nazwy,
 3. zredagowanie tekstu
 4. zapisanie materiału

Te cztery czynności wystarczą, by stworzyć i opublikować materiał. Wszystkie inne operacje, jakie można wykonać w edytorze, pozwalają ustalić treść i zakres dodatkowych informacji związanych z publikacją materiału oraz zdecydować o różnych szczegółach jego prezentacji.

Konfiguracji pozostałych ustawień można - w razie potrzeby - dokonać na kartach z prawej strony edytora. Zwykle pozostawiamy tam ustawienia domyślne, określone w konfiguracji globalnej, ale kilku ustawieniom warto poświęcić nieco uwagi:

 • na karcie Grafika wybrać obrazki i zdefiniować ich właściwości, jeśli materiał ma być ilustrowany,
 • na karcie Medadane opisać materiał zwięzłą informacją i kilkoma słowami kluczowymi sygnalizującymi treść.

Ustawienia na karcie Parametry można pozostawić bez zmian, a z karty łącze w menu skorzystać, jeśli chcemy umieścić w menu odnośnik do edytowanego materiału.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dysponujesz sześcioma ikonami:

Przycisk: Podgląd [Preview] Podgląd [Preview]: Umożliwia podgląd redagowanego materiału w nowym oknie, tzw. wyskakującym. Jeżeli przeglądarka internetowa lub specjalne oprogramowanie blokuje okna wyskakujące, podgląd nie będzie możliwy do momentu zezwolenia na otwarcie nowego okna.

Przycisk: Wczytaj [Upload] Wczytaj [Upload]: Umożliwia wczytanie z lokalnego komputera do Biblioteki mediów potrzebnego dokumentu - pliku graficznego, tekstowego, multimedialnego. Rozpoczyna proces wyboru i pobrania pliku. Wczytane pliki umieszczane są w katalogu /images/stories.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje wprowadzone zmiany. Kończy edycję materiału. Odblokowuje materiał do edycji przez innych administratorów. Przenosi do menedżera materiałów (listy). Kliknij ten przycisk, aby zapisać zmiany wprowadzone w artykule. Powrócisz do wykazu materiałów.

Przycisk: Zastosuj [Apply] Zastosuj [Apply]: Zachowuje efekty pracy bez opuszczania edytora elementu. Zapobiega automatycznemu wylogowaniu i utracie niezapisanych danych w przypadku, gdy praca redakcyjna trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji administratora. Cofnięcie zapisanych zmian jest niemożliwe. Po zapisaniu zmian można kontynuować edycję lub opuścić edytor, korzystając z przycisków Zamknij lub Zapisz. Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone dotychczas zmiany, a następnie kontynuować pracę w edytorze.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie edytora bez zachowywania zmian wprowadzonych po poprzednim ich zapisaniu. Odblokowuje element do edycji przez innych administratorów. W menedżerach pozycji przenosi do widoku listy.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje w dodatkowym oknie pomoc podręczną. Zależnie od konfiguracji globalnej - albo materiał w Serwisie pomocy, albo materiał z katalogu /help na serwerze. Kliknij ten przycisk, jeślipotrzebujesz szczegółowych objaśnień na temat edycji materiału i jego parametrów.

Lista obrazów na karcie Grafiki nie jest odświeżana bezpośrednio po wczytaniu nowego obrazu. Aby wykorzystać obraz do zilustrowania materiału, należy zapisać zmiany w artykule, a następnie powrócić do edycji.

Użycie przycisku Anuluj nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości, jakie element posiadał przed rozpoczęciem edycji! Jeśli użyjesz w trakcie edycji przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.

Szczegóły materiału

Dodanie i edycja materiału statycznego

Rozpocznij od podania tytułu i zredagowania materiału:

 • Tytuł [Title]: Tytuł jest wyświetlany jako nagłówek materiału na stronie z materiałem. Raczej nie powinien być zbyt długi. Aby tytuł łączem do pełnego tekstu publikacji był tytuł materiału, dokonaj odpowiedniego ustawienia w ustawieniach globalnych witryny: Witryna ⇒ Konfiguracja ⇒ Treść ⇒ Tytuły łączami [Site ⇒ Global Configuration ⇒ Content ⇒ Use Linked Titles]
 • Skrócony tytuł (nazwa) [Title Alias]: Nazwa wyświetlana w menu i w ścieżce powrotu. Nie jest wymagany, ale wielce użyteczny - wykorzystywany jest natomiast przy tworzeniu przyjaznych dla wyszukiwarek i użytkowników adresów URL do witryny oraz tworzeniu zmieniających się znaczników meta w nagłówkach skryptów HTML przesyłanych do przeglądarek.
 • Tekst główny [Main Text]: Tekst materiału. Można w nim umieścić dowolną treść - tekst, odnośniki, połączenia do obiektów elektronicznych.

Formatowanie tekstu

Formatowanie tekstu umożliwiają boty [Mambots] - pożyteczne, usprawniające pracę redakcyjną rozszerzenia.

Edytor tekstu

W polach Wprowadzenie i Tekst główny możesz posłużyć się:

 • Edytorem prostym, bez narzędzi formatowania,
 • Edytorem TinyMce, udostępniającym dwa tryby pracy - WYSIWYG oraz tryb HTML.

Zapoznaj się z artykułami::

Zarówno w edytorze prostym, jak i w edytorze TinyMCE dysponujesz dwoma przyciskami, znacznie usprawniającymi pracę:

 • Przycisk: Wstaw obrazek Przycisk Wstaw obraz - oznacza miejsce wstawienia obrazka wybranego z Biblioteki mediów; wyboru obrazka i określenia jego atrybutów dokonujesz na karcie Grafiki.
 • Przycisk: Podziel stronę Podziel stronę - oznacza miejsce podziału dłuższego artykułu na części wyświetlane na kolejnych stronach, wstawiony znacznik można uzupełnić tytułami, z których zostanie wygenerowany spis treści.

Ilustrowanie materiału

Joomlowy edytor materiałów oferuje dwa sposoby ilustrowania:

 • uproszczony - za pomocą bota Wstaw obraz.
 • tradycyjny - zakodowanie w artykule połączenia z plikiem obrazu,

Pierwszy sposób umożliwia umieszczenie obrazka spośród zgromadzonych w Bibliotece mediów. Sposób ten został opisany w dalszej części.

Drugi sposób umożliwia umieszczenie w artykule ilustracji pobieranej z dowolnego miejsca w Sieci. Zaawansowane edytory typu WYSIWYG dostarczają zwykle interfejsu wstawiania grafiki (ikona Wstaw obraz lub Wstaw animację Flash w edytorze TinyMCE). Dane obrazka lub animacji można również wpisać w prostym edytorze lub w trybie HTML edytora WYSIWYG, wg poniższych wzorów:

Znacznik obrazka lub animacji GIF:

<img src="ścieżka dostępu" alt="tekst alternatywny" 
title="tytuł obrazka" longdesc="opis obrazka" width="szerokość w pikselach" 
heigth="wysokość w pikselach" caption="Podpis" border="0" />

Znacznik animacji Flash:

<object type="application/x-shockwave-flash"
data="ścieżka_dostępu/nazwa.swf"width="100%" height="100%">
  <param name="movie" value="ścieżka_dostępu/nazwa.swf" />
  <param name="wmode" value="transparent" /></object>

Umieszczanie odnośników i załączników

Umieszczanie w tekście artykułu odnośników do innych stron lub do załączników jest nieco bardziej złożone. Można skorzystać z dwóch sposobów:

 • skorzystać z opcji Wstaw odnośnik lub Wstaw załącznik edytora typu WYSIWYG,
 • w prostym edytorze tekstu - wkleić do skopiowany adres URL strony lub załącznika wg wzoru:
  <a href="ścieżka dostępu" title="Tytuł odnośnika">Tekst odnośnika</a>

Niektóre edytory typu WYSIWYG, m.in. Edytorem TinyMce umożliwiają określenie wszystkich możliwych atrybutów połączenia.

Inne dodatki

Kilka innych dodatków umożliwia łatwe wykonanie złożonych zadań edytorskich. Szczegółowo zostały one omówione w ekranach pomocy. Zapoznaj się z materiałami o następujących dodatkach:

Konfiguracja właściwości prezentacycjnych

Pięć kart umieszczonych w prawej części obszaru roboczego zawiera szereg opcji umożliwiających modyfikację - w razie potrzeby - ustawień domyślnych, określonych w konfiguracji globalnej witryny oraz kilka ustawień, którym zwykle trzeba poświęcić nieco uwagi (zob. uwagi we wstępie.

Karta: Publikacja

Na karcie Publikacja możesz zobaczyć i zmienić niektóre ustawienia związane z publikacją materiału.

Karta Publikacja

Znaczenie opcji jest następujące:

 • Status pozycji [State]: Pokazuje aktualny stan materiału (opublikowany - nieopublikowany). Tej informacji nie można tutaj zmienić.
 • Publikacja [Published]: Zaznaczenie pola wyboru udostępnia materiał na witrynie uprawnionym grupom użytkowników. Pole jest domyślnie zaznaczone. W dalszej części można zdecydować o terminie rozpoczęcia i zakońćzenia publikacji.
 • Publikacja [Published]: Zaznacz tę opcję (wstaw fiszkę), aby opublikować materiał.
 • Uprawnienia [Access Level]: Określa, dla których grup użytkowników materiał będzie udostępniony. Możliwe są trzy opcje:

  • Public - ustawienie domyślne, dostęp publiczny dla wszystkich,
  • Registered - dostęp ograniczony tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony tylko zalogowanych użytkowników ze specjalnymi uprawnieniami: autorów, redaktorów, wydawców i wszystkich operatorów.
 • Autor [Author Alias]: Umożliwia wprowadzenie innej nazwy autora niż nazwa zarejestrowanego użytkownika: rzeczywistego imienia i nazwiska albo pseudonimu czy sygnatury autora. Szczególnie przydatna, gdy autorem nie jest zarejestrowany użytkownik.
 • Zmień autora [Change Creator]: Umożliwia zmianę autora w przypadku, gdy jest nim inny użytkownik, niż wprowadzający tekst. Domyślnie pogram ustawia nazwę operatora dodającego nowy materiał. Autor publikacji po zalogowaniu się na stronie głównej ma prawo redagować ją. Imię i nazwisko autora będą widoczne w nagłówku materiału, gdy:
  • w ustawieniach globalnych włączysz opcję Autor oraz na karcie Parametry pozostawisz domyślną opcję Globalnie w parametrze Autor.
  • bez względu na ustawienia globalne, jeśli na karcie Parametry ustawisz opcję Pokaż w parametrze Autor.
 • Zmień datę utworzenia [Override Created Date]: Umożliwia ustawienie innej daty utworzenia, niż data dodania materiału. Datę można wpisać lub wybrać z podręcznego kalendarza. Data utworzenia decyduje o kolejności pojawiania się materiałów w blogach. Może być również widoczna pod tytułem materiału, gdy włączona jest opcja Pokaż datę utworzenia. Zdarza się, że przygotowanie publikacji zajmuje pewien czas. W takich przypadkach użytkownicy mogliby odnieść wrażenie, że dopiero co opublikowany materiał jest nieaktualny.
 • Rozpocznij publikację [Start Publishing]: Umożliwia ustawienie terminu, od którego opublikowany materiał zostanie udostępniony na witrynie.
 • Zakończ publikację (publikację) [Finish Publishing]: Umożliwia ustawienie daty, po której publikacja materiału zostanie automatycznie zatrzymana. Domyślnie ustawiona jest opcja Nigdy [Never].
 • ID materiału [Content ID]: Numer identyfikacyjny materiału w tabeli #__content bazy danych.
 • Status pozycji [State]: Pokazuje aktualny stan materiału (opublikowany - nieopublikowany). Tej informacji nie można tutaj zmienić.
 • Odsłony [Hits]: Wskazuje ilość odsłon materiału. Można skorzystać z przycisku Wyzeruj odsłony [Reset Hits].
 • Wersja [Revised]: Wskazuje ilość korekt materiału.
 • Korekty [Revised]: Wskazuje ilość korekt materiału.
 • Utworzony [Created]: Wskazuje datę utworzenia materiału.
 • Zmieniony: [Last Modified]: Wskazuje datę ostatniej modyfikacji, jeśli była dokonywana, i jej autora

Karta: Grafiki

Karta Grafiki służy do wyboru i określenia szczegółów obrazków umieszczonych w artykule znacznikiem {mosimage}

Ilustrowanie materiału przebiega w trzech krokach:

 1. oznaczenie miejsc wstawienia ilustracji,
 2. wybór obrazków z Biblioteki mediów,
 3. określenie szczegółów prezentacji obrazka.
Oznaczanie miejsc

Do oznaczania miejsc wstawienia ilustracji w tekście materiału służy znacznik {mosimage}. Znacznik można wpisać lub wstawić, klikając przycisk Wstaw obraz [Insert Image] - Przycisk: Wstaw obraz .

Wybór obrazków

Aby wybrać obrazki, kliknij zakładkę Grafiki [Image].

Karta: Grafiki - góra

W górnej części znajdują się narzędzia umożliwiające wybór ilustracji:

 • Wybierz plik obrazu z galerii [Gallery Images]: Zaznacz obrazek, który chcesz wstawić do materiału. Na dole pojawi się jego miniatura. Możesz zaznaczyć równocześnie kilka obrazów. Kliknij przycisk > > (ze strzałkami w prawo). Nazwa obrazu zostanie wstawiona do wykazu Dodane grafiki [Content Images]. Dodaj tyle tyle obrazów, ile znaczników {mosimage} umieścisz w tekście materiału.
 • Dodane grafiki [Images]: Ustaw kolejność obrazków zgodną z kolejnością, w jakiej mają być umieszczone w artykule. W tym celu zaznacz obraz, który chcesz przemieścić i kliknij przycisk w górę [up] lub w dół [down]. Możesz również usunąć obraz z listy - zaznacz jego nazwę i kliknij przycisk< < (ze strzałkami w lewo).
 • Podkatalog [Sub-folder]: Lista wyboru katalogów z obrazkami w Bibliotece mediów. Dostęp do katalogów można ograniczyć w ustawieniach sekcji i kategorii materiałów. Katalogiem głównym dla obrazów jest folder /images/stories.

Jeśli w galerii nie ma potrzebnego obrazu, możesz go pobrać ze swojego komputera. Kliknij przycisk Wczytaj [Upload] w pasku narzędzi pod górnym menu. W oknie dialogowym wskaż obraz do wczytania i kliknij przycisk Pobierz [Upload]. Wczytany obraz będzie jednak dostępny dopiero podczas kolejnej edycji materiału.

Określenie właściwości prezentacyjnych

Po ustaleniu kolejności obrazów w artykule, ustaw w części Opisz zaznaczoną grafikę szczegóły ich publikacji. Na liście obrazków zaznacz ten, którego szczegóły chcesz określić.

Karta: Grafiki

Znaczenie opcji jest następujące:

 • Źródło [Source]: Pole wypełniane automatycznie w wyniku wyboru obrazka - zawiera ścieżke dostępu.
 • Wyrównanie [Align]: Określa położenie obrazka względem tekstu:
  • brak [none] - zaznacz tę opcję, gdy umieszczasz duży obrazek między blokami tekstu lub niewielki obrazek wewnątrz akapitu,
  • lewa [Left] - zaznacz tę opcję, gdy chcesz umieścić obrazek w bloku tekstu po jego lewej stronie,
  • środek [Center] - zaznacz tę opcję, gdy chcesz umieścić obrazek między blokami tekstu i wyśrodkować go,
  • prawa [Right] - zaznacz tę opcję, gdy chcesz umieścić obrazek w bloku tekstu po jego prawej stronie.
 • Tekst zastępczy [Alt Text]: Zwięzły tekst opisujący obrazek, np. nazwa, rozmiar w bajtach lub kilobajtach. Tekst alternatywny jest wyświetlany, gdy kursor myszki znajdzie się nad obrazem oraz w przypadku, gdy użytkownik wyłączy w swoje przeglądarce wyświetlanie obrazów albo gdy z jakichś powodów obraz nie zostanie prawidłowo odczytany. Tekst zastępczy jest również odczytywany przez mechanizmy wyszukiwarek internetowych.
 • Obramowanie [Border]: Grubość ramki wokół obrazu - w pikselach . Standardowo stosuje się rozmiar 0. Możesz jednak ze względów estetycznych otoczyć obrazek ramką
 • Podpis [Caption]: Treść podpisu.
 • Położenie [Position]: Umiejscowienie podpisu.
 • Wyrównanie [Caption Align]: Określa położenie podpisu:
  • brak - ustawienie domyślne, podpis będzie wyjustowany zgodnie z właściwościami stylu określonymi w arkuszu stylów dla bloku div, zwykle od lewej,
  • środek - podpis zostanie wyśrodkowany,
  • lewa - podpis zostanie wyrównany do lewej krawędzi bloku z obrazkiem,
  • prawa - podpis zostanie wyrównany do lprawej krawędzi bloku z obrazkiem,
 • Szerokość [Width]: Określa szerokość podpisu - w pikselach. Jeśli szerokość będzie większa, niż szerokość obrazka, po lewej i prawej stronie obrazka pojawi się pusta przestrzeń (marginesy)

Po ustaleniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Zastosuj [Aply].

Obrazy we wstępach na stronach blogów mogą być ukrywane. Możesz w konfiguracji witryny wybrać jako domyślne ustawienie ukrywanie obrazów we wstępach, a w przypadku konkretnych blogów, wstawiając pozycję do menu, możesz zmienić to ustawienie. Jeśli pojawią się problemy przy wyświetlaniu obrazów we wstępach, sprawdź ustawienia parametrów w menu.

Teksty w edytorze TinyMCE (oraz innych) można też ilustrować, korzystając z przycisku (ikony) w pasku narzędzi edytora Wstaw obraz. Niektóre z edytorów - w tym TinyMCE - pozwalają także na wstawianie do tekstu materiałów animacji Flash.

Karta: Parametry

Karta: Parametry

Na karcie Parametry możesz zobaczyć i zmienić ustawienia związane z prezentacją materiału na stronie frontowej.

 • Ikona menu [Image]: Wybierz obrazek, który chcesz umieścić po lewej lub prawej stronie pozycji menu. Obrazek musi znajdować się w katalogu /images/stories.
 • Tytuł strony [Show/Hide Page Title]: Decyduje o wyświetleniu tytułu materiału. Jeśli zostanie wybrana opcja Ukryj, zamiast tytułu w nagłówku materiału będzie wyświetlona nazwa pozycji w menu.
 • Przyrostek klas CSS strony [Page Class Suffix]: Umożliwia zastosowanie niestandardowego stylu dla strony. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmian klas .contentpaneopen, .contentheading, i/lub .contentpagetitle (niekoniecznie wszystkich) wyróżnionych przez dodanie do nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów tę specjalną odmianę klas .contentpaneopen i/lub .contentheading czy .contentpagetitle, wpisz identyfikujący je przyrostek, np. _innstrona - wszystkie znaki dodane po słowie ".contentpaneopen" (i oczywiście ".contentheading czy .contentpagetitle".
 • Przycisk Wstecz [Back Button]: Umożliwia włączenie bądź wyłączenie przycisku, pozwalającego użytkownikom na szybki powrót do poprzednio przeglądanych stron. Wygląd i dokładne położenie przycisku zależą od deklaracji klasy .back_button w arkuszu stylów. Joomla! umieszcza go na dole obszaru szablonu, w którym prezentowana jest główna treść strony, wywoływana instrukcją LoadMainBody. Wybierz z listy rozwijanej jedną z opcji: Globalne - zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej, Pokaż lub Ukryj, aby zmienić ustawienie globalne.
 • Ocenianie [Item Rating]: Decyduje o wyświetlaniu pod tytułem materiału statystyki ocen i formularza do głosowania. Ustawienie Pokaż w parametrach pozycji menu wyświetla tylko statystykę ocen! w blogu
 • Nazwa autora [Author Names]: Decyduje o wyświetlaniu pod tytułem materiału nazwy autora.
 • Data i czas utworzenia [Created Date and Time]: Decyduje o wyświetlaniu pod tytułem materiału daty utworzenia. W przypadku materiałów, które powstały na długo przed ich opublikowaniem, pozostawienie daty utworzenia może sugerować odwiedzającym witrynę, że tekst materiału jest nieaktualny. Opcja Ukryj może być dobrym rozwiązaniem w takich przypadkach.
 • Data i czas modyfikacji [Modified Date and Time]: Decyduje o wyświetlaniu pod tytułem materiału daty i czasu ostatniej modyfikacji materiału.
 • Ikona PDF [PDF Icon]: Decyduje o wyświetlaniu ikony umożliwiającej wygenerowanie pliku z materiałem w formacie PDF. Aby generowanie dokumentu PDF było możliwe, katalog /media musi mieć prawa zapisu. Uwaga: Joomla! nie generuje w plikach PDF ilustracji.
 • Ikona Drukuj [Print Icon]: Decyduje o wyświetlaniu ikony umożliwiającej wydrukowanie całego materiału bez elementów interfejsu strony.
 • Ikona e-mail [e-mail Icon]: Decyduje o wyświetlaniu ikony umożliwiającej przesłanie znajomemu wiadomości zapraszającej do zapoznania się z materiałem. Wiadomość będzie zawierać łącze do materiału.

Karta: Metadane

Na karcie Metadane [Metadata] możesz wprowadzić informacje wykorzystywane przez wyszukiwarki internetowe, indeksujące zawartość stron internetowych. Joomla! wpisuje te informacje w znacznikach: meta name="description" i meta name="keywords" w sekcji HEAD wynikowego dokumentu HTML przesyłanego do przeglądarek użytkowników.

Karta: Metdadane

Informacje te wykorzystywane są również przez wyszukiwarkę Joomla! oraz przez moduł Tematy pokrewne [Related Items]. Dlatego warto poświęcić nieco czasu, aby wypełnić oba pola formularza.

 • Opis [Description]: Zwięzłe streszczenie materiału (ok. 20 słów).
 • Słowa kluczowe [Keywords]: Słowa sygnalizujące treść. Wyrazy i wyrażenia oddzielaj przecinkami. Między poszczególnymi słowami kluczowymi nie zostawiaj spacji. Jeśli użyjesz wyrażeń dwu- i więcej wyrazowych, ujmij je w apostrofy.
 • Dodaj Sekcję/Kategorię/Tytuł [Add Sect/Cat/Title]. Umożliwia wstawienie w polu Słowa kluczowe nazwy sekcji i kategorii oraz tytułu materiału.

Karta: Łącze w menu

Na tej karcie możesz utworzyć w wybranym menu łącze do materiału.

Karta: łącze w menu

 • Wybierz menu [Select a Menu]: Zaznacz jedną z pozycji menu zdefiniowanych w Twojej witrynie.
 • Nazwa menu [Menu Item ]: Wpisz nazwę dla tej pozycji w menu
 • Utwórz połączenie [Link to Menu]: Kliknij ten przycisk, aby utworzyć łącze.
 • Istniejące połączenia [Existing Menu Items]: Informuje o wszystkich łączach w menu do tego materiału

Po wprowadzeniu wszystkich informacji charakteryzujących materiał kliknij przycisk Zapisz [Save] w pasku narzędzi. Możesz również zrezygnować z wprowadzonych zmian, klikając przycisk Anuluj [Cancel]. Do zachowanej publikacji zawsze możesz wrócić, by wprowadzić niezbędne zmiany, poprawki.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Static Content Manager : New / Edit

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »