UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Materiały arrow Materiały - Materiały statyczne: menedżer
Materiały - Materiały statyczne: menedżer Drukuj Email
W oknie menedżera Materiały statyczne [Static Content Manager] możesz wykonać kilka czynności związanych z zarządzaniem artykułami niezależnymi, korzystając z opcji udostępnianych w wykazie bądź z ikon lub odsyłaczy w pasku narzędzi administratora. Materiały statyczne to takie, które nie zostały umieszczone w żadnej kategorii ani sekcji i przewidziane są do umieszczenia w obszarach witryny o niezmieniającej się albo bardzo rzadko zmienianej zawartości.

Materiały statyczne

Materiał statyczny to samodzielny, niepowiązany z żadnym innym elementem zawartości obiekt, często artykuł, ale może to być również prosta galeria zdjęć czy obrazów, zestawienie adresów URL, prosty katalog plików do pobrania.

Materiały statyczne są podobne do artykułów, gromadzone są w tej samej tabeli bazy danych - #__content, ale różnią się właściwościami od artykułow.

Materiały statyczne nie są przypisane do żadnej kategorii ani sekcji, nie można umieszczać w blogach, przenosić do archiwum, publikować jako elementu strony startowej.

Jedynym w gruncie rzeczy sposobem udostępnienia materiału statycznego na witrynie jest umieszczenie łącza w menu. Do każdego materiału statycznego na witrynie, musi prowadzić odrębne łącze.

Menedżer materiałów statycznych

Zarządzanie materiałami statycznymi umożliwia menedżer materiałów statycznych , obsługiwany przez skrypty w katalogu com_typedcontent umieszczonym w administrator/components/. Menedżer artykułów umożliwia:

 • tworzenie nowych materiałów statycznych,
 • przeglądanie listy materiałów statycznych,
 • edycję materiałów statycznych i parametrów ich prezentacji,
 • usuwanie materiałów,
 • publikację materiałów.

Dostęp

Do materiałów statycznych prowadzą w panelu administratora dwie drogi:

 • ⇒ menu ⇒ Start ⇒ [ikony skrótu] ⇒ Materiały statyczne,
 • ⇒ menu ⇒ Materiały ⇒ Materiały statyczne,

Uprawnienia

Prawa zarządzania materiałami statycznymi mają operatorzy, administratorzy i główny administrator.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajduje się 6 przycisków. Ich funkcje są następujące:

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Umożliwia wyświetlanie materiału na stronie frontowej. Materiay bedą opublikowane począwszy od dnia wskazanego w polu Rozpocznij publikację. Publikację możesz zakończyć w dowolnym momencie. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub wielu materiałach i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wstrzymuje wyświetlanie materiału udostępnionego na stronie frontowej. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub wielu materiałach i kliknij ten przycisk. Publikację możesz wznowić w dowolnym momencie.

Przycisk: Przenieś Śmietnik [Trash]: Przenosi materiał do śmietnika. Materiał nie będzie udostępniany na stronie frontowej. W każdym momencie może być odzyskany ze śmietnika. Po odzyskaniu zostanie oznaczony jako nieopublikowany. Równocześnie można przenieść do śmietnika więcej niż jeden materiał. Zaznacz pola wyboru przy wybranych materiałach, a następnie kliknij ten przycisk. W oknie dialogowym potwierdź decyzję.

Przycisk: Nowy Edytuj [Edit]: Rozpoczyna tryb edycji istniejacego materiału. Zaznacz pole wyboru przy dowolnym materiale i kliknij ten przycisk. Ten sam efekt uzyskasz, klikając nazwę materiału w tabeli.

Przycisk: Pomoc Nowy [New]: Umożliwia dodanie nowego materiału, zredagowanie go i określenie parametrów prezentacji. Kliknij ten przycisk, by rozpocząć tworzenie nowego materiału.

Przycisk: Śmietnik Pomoc [Help]: Wywołuje pomoc podręczną, objaśniającą szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat tworzenia i edycji materiałów statycznych oraz właściwości ich prezentacji.

Zwróć uwagę, że w przypadku materiałów statycznych w pasku narzędzi nie ma opcji Archiwum

Lista materiałów statycznych

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

Menedżer artykułów stałych

 • Pole wyboru: Liczba porządkowa.
 • Liczba porządkowa: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie materiały, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Zablokowane pole wyboru: Zablokowane pole wyboru. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował materiał. Wstrzymaj się z edycją materiału, dopóki edytuje go inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie
 • Tytuł [Title]: Tytuł materiału.łącze. Kliknij tytuł, by przejść do jego edycji. Identyczny efekt osiągniesz, zaznaczając pole wyboru obok tytułu i klikając przycisk Edytuj w pasku narzędzi.
 • Publikacja [Publishing]: Umożliwia udostępnienie materiału na stronie frontowej. Ustawienie wskaźnika myszki nad ikoną, wywołuje okienko z sumaryczną informacją o publikacji materiałłu. Kliknięcie ikony Opublikowany powoduje zmianę stanu na opublikowany, a ikony Nieopublikowany na nieopublikowany.
 • Kolejność [Order]: Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność materiałów w wykazie. Aby zmienić tę kolejność, wpisz w pola tekstowe liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność - Zapisz kolejność - [Save Order] obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Uprawnienia [Access Level]: Informuje, która z grup użytkowników ma prawa dostępu do kategorii. łącze. Kliknij nazwę grupy, aby nadać prawa dostępu do kategorii następnej grupie w hierarchii grup użytkowników Joomla! Możliwe są trzy opcje:
  • Public - dostęp publiczny: materiały będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: materiały będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: materiały będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Autorzy będą mogli redagowac własne materiały statyczne, redaktorzy będą mogli edytować wszystkie materiały, a wydawcy redagować i decydować o ich publikacji.
 • ID [ID]: Numer identyfikacyjny materiału w bazie danych [itemid] w tabeli #__content.
 • Łącza [Links]: Ilość pozycji w menu wywołujących materiał.
 • Autor [Author]: Nazwa autora materiału. W przypadku, gdy autorem jest zarejestrowany użytkownik, nazwa jest łączem do edytora konta użytkownika.
 • Data [Date]: Data utworzenia materiału.

Filtry i paginacja

Duża ilość zgromadzonych materiałów powoduje niekedy, że trudno ppreglądać listę. Aby ograniczyć lub zwiększyć ilość pozycji widocznych w wykazie, można skorzystać z filtrów:

Filtry nad wykazem

Poniżej paska narzędzi, Tuż nad wykazem znajdują się dwie rozwijane listy filtrów - Kolejność [Ordering], Autor [Author oraz pole Filtr:

Filtr: Kolejność

Zaznacz na listach - zależnie od potrzeb - pożądaną kolejność, nazwę autora lub jedno i drugie.W wykazie zostaną wyświetlone pozycje zgodne z ustalonym kryterium.

Aby skorzystać z pola Filtr, należy wpisać co najmniej 3 dowolne, następujące po sobie znaki bez spacji, a następnie nacisnąć klawisz [ENTER] lub kliknąć w białe pole poza tabelą z wykazem. Po chwili w wykazie pojawią się tylko pozycje zawierające w nazwie wpisany ciąg znaków.

Paginacja i filtr: Pokaż

Poniżej wykazu pozycji menu, na dolnej listwie tabeli znajdują się odnośniki paginacji. Możesz z nich skorzystać, by odsłonić kolejną stronę wykazu. Możesz również skorzystać z listy rozwijanej Pokaż # [Display #], aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość pozycji wyświetlanych na jednej stronie tabeli. Równocześnie możliwe jest wyświetlenie 50 pozycji.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Static Content Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »