UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Materiały - Sekcje artykułów: edytor Drukuj Email
Edytor Sekcje artykułów: Nowa i Edytuj [Section Manager: New and Edit] umożliwia tworzenie nowych oraz edycję właściwości istniejących sekcji artykułów.

O sekcjach artykułów

Sekcja jest kolekcją kategorii artykułów zgrupowanych ze względu na jakieś kryterium: temat, rodzaj, typ. Każdy artykuł w Joomla! musi być przypisany do kategorii należącej do jednej z sekcji artykułów.

Do sekcji artykułów można utworzyć łącza w menu, generujące: listę - zawartość sekcji, blog artykułów z sekcji oraz blog archiwum artykułów z sekcji.

Ilustracje do artykułów w kategorii można gromadzić w dowolnych katalogach Biblioteki mediów lub w określonym katalogu.

Edytor sekcji artykułów

Edycję właściwości sekcji artykułów umożliwia komponent zaplecza administracyjnego Sekcje, obsługiwany przez skrypty w katalogu com_section umieszczonym w administrator/components/.

Dostęp i uprawnienia

Prawo tworzenia sekcji artykułów i edycji właściwości mają operatorzy, administratorzy i główny administrator.

Edytor właściwości sekcji uruchomić można w menedżerze sekcji:

 1. Przejdź do menedżera kategorii:
  • ⇒ menu ⇒ Materiały ⇒ Sekcje artykułów albo
  • ⇒ ikony skrótu ⇒ Sekcje artykułów,
 2. a) Kliknij przycisk Nowy [New] w pasku narzędzi, aby stworzyć nową sekcję albo
  b) Zaznacz pole wyboru przy dowolnej sekcji i kliknij przycisk Edytuj [Edit] w pasku narzędzi albo
  c) Kliknij nazwę dowolnej sekcji w wykazie, aby edytować właściwości istniejącej sekcji.

Blokada edytowanej sekcji

Otwarcie edytora oraz nagłe zakończenie pracy blokuje możliwość edycji sekcji przez inne osoby. Dlatego wyłączone są opcje menu administracyjnego. Zakończ pracę, korzystając z przycisków w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki ani innych dostępnych opcji interfejsu administratora.

Edytor właściwości sekcji. Widok ogólny

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi dostępnych jest pięć przycisków. Możesz z nich skorzystać w trakcie edycji właściwości sekcji:

Przycisk: Wczytaj [Upload] Wczytaj [Upload]:Umożliwia wczytanie do Biblioteki mediów obrazu obrazka, np. ilustrującego opis sekcji. Kliknij przycisk, a następnie w oknie dialogowym wskaż plik z grafiką, który chcesz wczytać. Wczytany obraz będzie dostępny dopiero podczas kolejnej edycji właściwości sekcji.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje w bazie danych wprowadzone ustawienia, kończy edycję właściwości sekcji, odblokowuje sekcję do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć lub przerwać pracę. Powrócisz do wykazu sekcji.

Przycisk: Zastosuj [Apply] Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie ustawień bez opuszczania okna edycji sekcji. Kliknij ten przycisk, aby zachować wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować edycję właściwości sekcji lub opuścić tryb edycji, korzystając z przycisku Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Kończy edycję właściwości sekcji bez zachowywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zapisaniu, odblokowuje sekcję do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, gdy kończysz pracę. Powrócisz do wykazu sekcji.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości sekcji.

Szczegóły sekcji

Podstawowe właściwości sekcji artykułów charakteryzuje dziewięć szczegółów: zakres, tytuł, nazwa, kolejność, prawa dostępu, stan udostępnienia do publikacji, opis, ilustracja opisu, połóżenie ilustracji.

 • Zakres [Scope]: Pole nieedytowane. Informuje, jaki typ elementów treści obejmuje sekcja.
  Pole: Zakres sekcji
 • Tytuł [ Title]: Sygnalizuje temat sekcji lub inne kryterium doboru artykułów. Zwięzły tekst, używany w łączach do sekcji. Może być wyświetlany na stronie frontowej w menu, jeśli tak zdecydujesz w ustawieniach pozycji menu.
  Pole: Tytuł
 • Sekcja Nazwa [Section Name]: Sygnalizuje temat sekcji lub inne kryterium doboru kategorii i artykułów. Może być wyświetlany na witrynie jako tytuł strony, jeśli tak zdecydujesz w ustawieniach pozycji menu.
  Pole: Nazwa
 • Kolejność [Ordering]: Umożliwia ustalenie kolejności w wykazie sekcji. Nowe pozycje umieszczane są jako pierwsze. Kolejność można zmienić w wykazie lub podczas ponownej edycji sekcji. Aby ustalić kolejność, zaznacz na liście rozwijanej sekcję, za która chcesz umieścić aktualnie edytowaną.
  Pole: Kolejność
 • Grafika [Image]: Obraz ilustrujący opis sekcji na stronie frontowej w widoku Tabela - artykuły z sekcji. Na liście rozwijanej znajdują się obrazki umieszczone w katalogu images/stories. Tam również należy umieścić własne grafiki.
  Lista: Wybierz ilustrację
 • Wyrównanie [Image position]: Określa położenie wybranej grafiki - po lewej lub prawej stronie tekstu opisu sekcji.
  Lista: Wyrównanie obrazka
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania sekcji, należących do niej kategorii i artykułów. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Możliwe są trzy opcje:
  Pole: Uprawnienia
  • Public - dostęp publiczny: sekcja, kategorie i umieszczone w nich artykuły będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: sekcja, kategorie i umieszczone w nich artykuły będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: sekcja, kategorie i umieszczone w nich artykuły będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Autorzy będą mogli edytować swoje artykuły, redaktorzy wszystkie artykuły, a wydawcy redagować wszystkie artykuły i decydować o ich publikacji.
   Uwaga: Jeśli jednak umieścisz sekcję w menu witryny i określisz w parametrach inne uprawnienia, niż tutaj, to o dostępie decydować będą ustawienia w parametrach menu, a nie sekcji. Jeśli więc przykładowo tutaj zaznaczysz Registered, a w parametrach menu Public, to zawartość tej sekcji każdy odwiedzający witrynę będzie mógł przeglądać.
 • Publikacja [Published]: Umożliwia udostępnienie na stronie frontowej sekcji i zawartych w niej artykułów lub wstrzymanie udostępniania. Wybierz jedną z opcji.
  Opcje: Publikacja
 • Opis [Description]: Umożliwia umieszczenie na stronie z listą zawartości sekcji tekstu wprowadzającego, charakteryzującego sekcję. Tekst może zawierać odnośniki do innych materiałów.
  Pole: Opis sekcji

Formatowanie treści opisu

Możliwości formatowania treści opisu zależą od używanego edytora. Dla Joomla! dostępnych jest wiele różnych edytorów, upowszechnianych w ruchu Open Source (bezpłatnych, z udostępnionym kodem źródłowym; sprawdź np. na JoomlaForge) i produktów komercyjnych.

Joomla jest rozprowadzana z dwoma domyślnymi edytorami:

 • edytor zwykły [No WYSIWYG Editor]: Edytor wykorzystywane jest do wprowadzania zwykłego niesformatowanego tekstu lub tekstu sformatowanego znacznikami HTML
 • Edytor TinyMCE: Z tego edytora możesz korzystać w jednym z dwóch trybów: WYSIWYG (Co widzisz, zostanie wyświetlone) lub w trybie HTML (Więcej przeczytaj w rozdziale poradnika: Edytory).

Łącza w menu

W trybie edycji do istniejącej sekcji można utworzyć w wybranym menu łącze. Tworząc nową sekcję, taką możliwością jeszcze nie dysponujemy, o czym informuje komunikat.

Pole:

Utworzenie łącza w menu [Link to Menu] do sekcji artykułów wymaga określenia trzech parametrów:

Karta: Łącze w menu

 • Wybierz menu [Select a Menu]: Określa grupę pozycji menu, w której zostanie dodane łącze. Zaznacz klikając wskaźnikiem myszki dowolne menu.
 • Typ menu [Select Menu Type]: Umożliwia wybór jednego z trzech typów pozycji menu:
  • Lista - zawartość sekcji,
  • Blog - artykuły z sekcji,
  • Blog - archiwum artykułów z sekcji.
 • Nazwa menu [Menu Item Name]: Umożliwia ustalenie nazwy łącza w menu. Wpisz tekst sygnalizujący treści sekcji.

Aby utworzyć zdefiniowane łącze, należy kliknąć przycisk Utwórz łącze [Link to Menu]

Informacja o już istniejących łączach w menu do edytowanej sekcji [Existing Menu Links] umieszczona jest poniżej:

Istniejące łącza

 • Menu [Menu Links]: łącze do menu, w którym jest umieszczone pozycja. Kliknij, aby edytować własności menu.
 • Typ [Type]: Typ łącza w menu.
 • Nazwa pozycji [Item name]: łącze do pozycji menu. Kliknij, aby edytować własności pozycji menu.
 • Stan [State]: Stan publikacji.

Katalogi obrazków

Ostatnie ustawienie umożliwia przypisanie do sekcji artykułów katalogu lub katalogów, z których pobierane będą obrazki do ilustrowania artykułów za pomocą bota Wstaw obrazek [MosImage]. To cenne udogodnienie zmniejsza znacznie ilość informacji wczytywanych podczas tworzenia i edycji artykułów, a tym samym przyspiesza odświeżanie ekranu.

Lista możliwości wyszczególnia dostępne w Bibliotece mediów foldery. Dysponujesz kilkoma opcjami:

 • Wszystkie [All]: Do ilustracji artykułów będzie można skorzystać ze wszystkich obrazków w Bibliotece mediów,
 • żaden [None]: Artykułów nie będzie można ilustrować obrazkami z Biblioteki mediów,
 • zaznaczone katalogi: Do ilustracji artykułów będzie można skorzystać z obrazków umieszczonych w zaznaczonym katalogu i katalogach.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie:help.joomla.org: Sections Manager : New / Edit

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »