UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Materiały arrow Materiały - Sekcje artykułów: menedżer
Materiały - Sekcje artykułów: menedżer Drukuj Email
Menedżer Sekcje artykułów [Section Manager] umożliwia tworzenie, zmianę właściwości, kopiowanie, usuwanie i publikowanie sekcji.

O sekcjach artykułów

Sekcja jest kolekcją kategorii artykułów zgrupowanych ze względu na jakieś kryterium: temat, rodzaj, typ. Każdy artykuł w Joomla! musi być przypisany do kategorii należącej do jednej z sekcji artykułów. Stworzenie sekcji, a w nich kategorii jest niezbędne, aby tworzyć, gromadzić, porządkować, redagować, udostępniać artykuły.

Menedżer sekcji artykułów

Zarządzanie sekcjami artykułów umożliwia menedżer sekcji artykułów, obsługiwany przez skrypty w katalogu com_section umieszczonym w administrator/components/. Menedżer sekcji umożliwia:

 • tworzenie nowych sekcji,
 • przeglądanie wykazu sekcji,
 • zmianę właściwości sekcji,
 • kopiowanie sekcji,
 • usuwanie sekcji,
 • publikację sekcji.

Dostęp i uprawnienia

Prawa zarządzania sekcjami artykułów mają operatorzy, administratorzy i główny administrator. Do sekcji artykułów prowadzą w panelu administratora dwie drogi:

 • ⇒ menu ⇒ Materiały ⇒ Sekcje artykułów,
 • ⇒ ikony skrótu ⇒ Sekcje artykułów,

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się 7 przycisków:

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Umożliwia wyświetlanie na stronie frontowej sekcji, zawartych w niej kategorii i artykułów. Publikację możesz zakończyć w dowolnym momencie. Zaznacz pole wyboru przy jednej lub kilku sekcjach i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wstrzymuje wyświetlanie sekcji udostępnionej na stronie frontowej. Ani opublikowane w sekcji artykuły, ani kategorie nie będą widoczne. Zaznacz pole wyboru przy jednej lub kilku sekcjach i kliknij ten przycisk. Publikację możesz wznowić w dowolnym momencie.

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Umożliwia stworzenie nowej sekcji artykułów, określenie jej szczegółów i parametrów prezentacji. Kliknij ten przycisk, by rozpocząć tworzenie nowej sekcji artykułów.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Rozpoczyna tryb edycji istniejącej sekcji. Zaznacz pole wyboru przy dowolnej sekcji i kliknij ten przycisk. Ten sam efekt uzyskasz, klikając nazwę sekcji w tabeli.

Przycisk: Kopiuj Kopiuj [Copy]: Rozpoczyna kopiowanie do innej sekcji kategorii i artykułów umieszczonych w sekcji. Równocześnie można skopiować kategorie i artykuły z kilku sekcji. Nazwy skopiowanych artykułów i kategorii zostaną zachowane. Zaznacz pola wyboru przy dowolnych sekcjach i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Usuń Usuń [Delete]: Usuwa nieodwracalnie jedną lub więcej sekcji, w których nie ma kategorii i artykułów. Zaznacz pola wyboru przy sekcjach bez kategorii i artykułów, a następnie kliknij ten przycisk. W oknie dialogowym potwierdź decyzję.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje pomoc podręczną, objaśniającą szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji listy sekcji artykułów.

W przypadku innych elementów niż artykuły i pozycje menu nie można ich przenosić do śmietnika. Dostępna jest jedynie opcja Usuń, która powoduje nieodwracalnie usunięcie pozycji z bazy danych. Rozważ więc, czy nie lepiej skorzystać z opcji Nie publikuj, powodującej, że dana pozycja nie jest dostępna na witrynie, a jednocześnie jest wciąż gotowa do opublikowania.

Wykaz sekcji

Tabela zawiera wykaz wszystkich sekcji artykułów. Tworzenie nowych sekcji, usuwanie istniejących, kopiowanie i publikację, umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Menedżer sekcji artykułów

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Pole wyboru: Liczba porządkowa.
 • Liczba porządkowa: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie sekcje, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Zablokowane pole wyboru: Zablokowane pole wyboru. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował sekcję. Wstrzymaj się z edycją właściwości sekcji, jeśli edytuje ją aktualnie inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie
 • Nazwa sekcji [Section Name]: Nazwa, a w nawiasie tytuł sekcji. łącze. Kliknij nazwę sekcji, by przejść do trybu edycji jej właściwości. Identyczny efekt osiągniesz, zaznaczając pole wyboru obok nazwy sekcji i klikając przycisk Edytuj w pasku narzędzi.
 • Publikacja [Publishing]: Umożliwia udostępnienie sekcji na stronie frontowej. Kliknięcie ikony powoduje zmianę stanu na opublikowana lub nieopublikowana.
 • Przestaw [Reorder]: Umożliwia zmianę kolejności sekcji. Kliknij ikonę strzałki W górę - Zapisz kolejność lub W dół - Filtry, aby zmienić kolejność, zgodnie ze swoim życzeniem.
 • Kolejność [Order]: Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność sekcji w wykazie. Aby zmienić tę kolejność, wpisz w pola tekstowe liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność - - [Save Order] obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • Uprawnienia [Access Level]: Informuje, która z grup użytkowników ma prawa dostępu do sekcji. łącze. Kliknij nazwę grupy, aby nadać prawa dostępu do sekcji następnej grupie w hierarchii grup użytkowników Joomla! Możliwe są trzy opcje:
  • Public - dostęp publiczny: sekcja, kategorie i umieszczone w nich artykuły, będą dostępne dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: sekcja, kategorie i umieszczone w nich artykuły, będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: sekcja, kategorie i umieszczone w nich artykuły, będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Autorzy będą mogli edytować swoje artykuły, redaktorzy wszystkie artykuły, a wydawcy redagować wszystkie artykuły i decydować o ich publikacji.
 • ID sekcji [Section ID]: Identyfikator sekcji w bazie danych. Jest nadawany automatycznie podczas tworzenia sekcji.
 • # kategorii [# Categories]: Ilość przypisanych do tej sekcji kategorii.
 • # pozycji [# Active]: Ilość artykułów w sekcji bez umieszczonych w śmietniku (stąd angielskie # Active).
 • # w śmietniku [# Trash]: Ilość artykułów z sekcji umieszczonych aktualnie w śmietniku.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie:help.joomla.org: Section Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »