UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Sondy: Edytor Drukuj Email
Edytor komponentu Sondy [Polls: New | Edit] umożliwia stworzenie nowej sondy (ankiety), dokonanie zmian w sondach opracowanych wcześniej oraz ustalenie miejsca ich publikacji w witrynie.

O edytorze

Do edytora sondy przechodzimy po wybraniu w menedżerze sond przycisku Nowy lub Edytuj albo kliknięciu nazwy sondy w wykazie.

Edytor umożliwia zdefiniowanie wszystkich właściwości dodawanej pozycji.

W prawym górnym rogu okna znajduje się Pasek narzędzi. Poniżej, w obszarze roboczym znajduje się formularz właściwości adresu URL, po prawej lista pozycji menu - stron, na których można umieścić edytowaną sondę.

Blokada

Otwarcie strony edytora blokuje możliwość edytowania sondy przez innych administratorów. Opuszczenie edytora bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj również skutkuje blokowaniem sondy. Aby zapobiec nagłemu opuszczeniu edytora i zablokowaniu edytowanej pozycji wyłączone są opcje menu administracyjnego. Ale inne standardowe narzędzia panelu administracyjnego są aktywne - ścieżka powrotu, moduły poczty, moduł Wyloguj. Nie należy z nich korzystać podczas pracy w edytorze. Z tych samych powodów nie należy korzystać przycisku Wstecz przeglądarki!.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się cztery przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk: Podgląd Podgląd [Preview]: Umożliwia podgląd kwestionariusza ankiety i jego wydrukowanie. Aby podejrzeć wygląd sondy, należy najpierw ją zapisać.

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje treść kwestionariusza i ustawienia. Odblokowuje sondę do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć lub przerwać pracę. Powrócisz do wykazu sond.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie okna edycji bez zapisywania zmian. Odblokowuje sondę do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z edycji sondy. Wszystkie zmiany zostaną bezpowrotnie utracone.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji sond.

Szczegóły

Przygotowanie sondy wymaga ustalenia jej treści - pytania i zestawu zamkniętych odpowiedzi, na które można odpowiedzieć Tak lub Nie, poglądu, opinii, twierdzenia. Sondy wyświetlane są w module Sondy na jednej, wielu bądź wszystkich stronach. Tę opcję warto jednak pozostawić na wypadek, gdyby na witrynie była publikowana tylko jedna sonda. Jeśli zdecydujesz się na publikacje sondy na kilku stronach, pamiętaj, aby te same pozycje zaznaczyć w ustawieniach modułu Sondy. Jeśli chcesz opublikować na witrynie więcej niż jedną sondę, oznacz dla każdej sondy inne pozycje menu.

Edycja właściwości sondy

Określ szczegóły sondy:

 • Tytuł [Title]: Pytanie ankietowe, pogląd, opinia, stwierdzenie. Może liczyć maks. 100 znaków. Jest wyświetlane na stronie komponentu i w module Sondy.
 • Opóźnienie [Lag]: Określa w sekundach czas, jaki musi upłynąc do ponownego głosowania użytkownika (z tego samego komputera). Domyślnie 1 doba - 86400 sekund. W bazie danych przechowywany jest adres IP komputera, z którego zostały oddane głosy i czas oddania głosu. Jeśli odwiedzający spróbuje ponownie głosować w tym samym dniu z tego samego komputera, zobaczy komunikat informujący, że na tę sondę już dzisiaj głosował.
  • co 24 godziny - wpisz: 86400.
  • co 12 godzin - wpisz: 43200.
  • co 6 godzin - wpisz: 21600.
  • co 1 godzinę - wpisz: 3600.
 • Opcje [Options]: Opcje odpowiedzi. Wymagane są co najmniej 2 opcje, możliwych 12. Użytkownik dysponuje dwiema możliwościami odpowiedzi: Tak lub Nie. Można dodawać kolejne opcje już po rozpoczęciu głosoania. Możesz je również usuwać. Jednak usunięcie lub zmiana opcji odpowiedzi spowoduje zniekształcenie danych. Lepiej więc w takich przypadkach utworzyć nową sondę.
 • Przypisz do stron | pozycji menu [Show on menu items]: Umożliwia wyświetlanie różnych sond na stronach, do których prowadzą łącza w menu. Można wybrać więcej niż jedną pozycję, a także wszystkie. Kilka pozycji można zaznaczyć wskaźnikiem myszki, przytrzymując wciśnięty klawisz [SHIFT] lub [CTRL]. Gdy przytrzymasz klawisz [SHIFT], zaznaczone zostaną wszystkie kolejne pozycje. Przytrzymanie klawisza [CTRL] umożliwia zaznaczenie wielu, ale niekoniecznie następujących po sobie pozycji.

Tematy pokrewne

Szczegółowe informacje na temat tworzenia i publikacji sond znajdują się w następujących artykułach:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Poll Manager: New / Edit

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »