UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Komponenty arrow Sondy: Menedżer
Sondy: Menedżer Drukuj Email
Menedżer komponentu Sondy [Polls] umożliwia dodawanie, usuwanie, edycję właściwości, publikację prostych ankiet.

Menedżer sond

Zarządzanie sondami WWW umożliwia menedżer sond, obsługiwany przez skrypty w katalogu com_polls umieszczonym w administrator/components/.

Dostęp

Do menedżera sond prowadzą w panelu administratora dwie drogi:

  • menu administratora ⇒ Komponenty ⇒ Sondy [⇒ Polls]
  • panel kontrolny Start ⇒ [zakładka] Komponenty ⇒ Sondy [Home ⇒ [tab] Components ⇒ Polls]

Uprawnienia

Prawo zarządzania sondami ma tylko administrator i główny administrator. Operatorzy nie mają dostępu do komponentu.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się 6 przycisków:

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Umożliwia wyświetlanie sondy na stronie frontowej. Zaznacz pole wyboru przy jednej lub kilku sondach i kliknij ten przycisk, aby je opublikować. Publikację możesz zakończyć w dowolnym momencie.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wstrzymuje wyświetlanie sondy na stronie frontowej. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub kilku sondach i kliknij ten przycisk. Publikację możesz wznowić w dowolnym momencie.

Przycisk: Usuń Usuń [Delete]: Usuwa nieodwracalnie jedną lub więcej sond. Zaznacz pola wyboru przy sondach, które chcesz usunąć i kliknij ten przycisk. W oknie dialogowym potwierdź decyzję. Usunięcie sondy uniemożliwi także publikację jej wyników. Rozważ, czy nie lepiej skorzystać z możliwości wstrzymania publikacji.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Rozpoczyna tryb edycji sondy. Zaznacz pole wyboru przy dowolnej sondzie i kliknij ten przycisk. Szybciej jednak przejdziesz do okna właściwości, klikając nazwę sondy w tabeli.

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Umożliwia stworzenie nowej sondy, określenie jej szczegółów i parametrów prezentacji. Kliknij, aby rozpocząć tworzenie nowej sondy.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji listy sond.

W przypadku innych elementów niż artykuły i pozycje menu nie można ich przenosić do śmietnika. Dostępna jest jedynie opcja Usuń, która powoduje nieodwracalnie usunięcie pozycji z bazy danych. Rozważ więc, czy nie lepiej skorzystać z opcji Nie publikuj, powodującej, że dana pozycja nie jest dostępna na witrynie, a jednocześnie jest wciąż gotowa do opublikowania.

Wykaz sond

Tabela zawiera listę istniejących sond. Tworzenie, edycję i usuwanie sond, ich publikację, umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Lista sond

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

  • Znak liczby porządkowej: Liczba porządkowa.
  • Pole wyboru: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie kontakty, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
  • Ikona: Pozycja zablokowana: Zablokowane pole wyboru. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował kanał RSS. Wstrzymaj się z edycją właściwości kanału, jeśli edytuje go aktualnie inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie
  • Tytuł sondy [Pools Title]: Pytanie ankietowe, pogląd, opinia, stwierdzenie.Jest łączem. Kliknij nazwę, aby przejść do trybu edycji sondy
  • Publikacja [Publishing]: Umożliwia udostępnienie sondy na stronie frontowej. Kliknięcie ikony Ikona: Pozycja nieopublikowana - Zmień na opublikowana powoduje zmianę stanu na opublikowana, a ikony Ikona: Pozycja opublikowana - Zmień na nieopublikowana na nieopublikowana.
  • Opcje [Options]: Ilość opcji odpowiedzi w sondzie.
  • Opóźnienie [Lag]: Czas w sekundach, jaki musi upłynąć między dwoma aktami głosowania z tego samego komputera).

Tematy pokrewne

Szczegółowe informacje na temat tworzenia i publikacji sond znajdują się w następujących artykułach:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Poll Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »