UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Komponenty arrow Spinacz RSS: Edytor
Spinacz RSS: Edytor Drukuj Email
Strona Spinacz RSS: Nowy | Edytuj [News Feed: New | Edit] umożliwia tworzenie kanałów informacyjnych RSS i edycję ich szczegółów.

O edytorze

Do edytora właściwości kanału informacyjnego przechodzimy po wybraniu w menedżerze wieści RSS przycisku Nowy lub Edytuj albo kliknięciu nazwy kanału w wykazie.

Edytor umożliwia zdefiniowanie wszystkich właściwości dodawanej pozycji.

W prawym górnym rogu okna znajduje się Pasek narzędzi. Poniżej, w obszarze roboczym znajduje się formularz właściwości edytowanej pozycji

Blokada

Otwarcie strony edytora blokuje możliwość edytowania danych przez innych administratorów. Opuszczenie edytora bez zachowania zmian lub skorzystania z przycisku Anuluj również skutkuje blokowaniem pozycji. Aby zapobiec nagłemu opuszczeniu edytora i zablokowaniu edytowanej pozycji wyłączone są opcje menu administracyjnego. Ale inne standardowe narzędzia panelu administracyjnego są aktywne - ścieżka powrotu, moduły poczty, moduł Wyloguj. Nie należy z nich korzystać podczas pracy w edytorze. Z tych samych powodów nie należy korzystać przycisku Wstecz przeglądarki!.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się trzy przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone zmiany. Odblokowuje kanał RSS do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć edycję właściwości, zapisać nowe ustawienia i powrócić do spinacza RSS.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie okna edycji bez zapisywania zmian. Odblokowuje kanał RSS do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z edycji szczegółów i parametrów kanału RSS. Wszystkie zmiany zostaną bezpowrotnie utracone.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji właściwości kanałów RSS.

Szczegóły kanału RSS

Wyświetlanie kanałów informacyjnych wymaga ustalenia następujacych właściwości:

Edycja właściwości kanału RSS

  • Nazwa [Name]: Nazwa kanału. Jest wyświetlana na stronie frontowej w tabeli kategorii wiadomości RSS. Wpisz tutaj np. nazwę witryny, z której pobierasz nagłówki wiadomości.
  • Kategoria [Category]: Kanał RSS musi być przypisany do kategorii. Wybierz kategorię z listy rozwijanej.
  • Łącze [Link]: Adres internetowy kanału informacyjnego - pliku .rdf lub .rds w serwisie udostępniającym kanał RSS. Przejdź do witryny, której kanał RSS chcesz udostępniać, skopiuj adres URL znajdujący się pod obrazkiem RSS i wklej go do tego pola.
  • Ilość artykułów [Number of Articles]: Ilość wiadomości przeznaczonych do wyświetlenia z pobranych na udostępniającej witrynie. Wpisz liczbę określająca maksymalną ilość wiadomości, jaką chcesz umieścić w nagłówku. Jeśli wprowadzisz liczbę większą, niż ilość wieści udostępnianych na witrynie źródłowej, zostanie oczywiście wyświetlona tylko taka ilość wiadomości, jaką udostępnia witryna źródłowa. Wiadomości powyżej określonego tu limitu nie zostaną wyświetlone.
  • Czas przechowywania (w sek.) [Cache time]: Czas przechowywania w katalogu pamięci podręcznej - cache/ pliku XML z pobranymi nagłówkami RSS, z którego wiadomości udostępniane są na stronie frontowej. Przechowywanie wiadomości w katalogu pamięci podręcnej przyspiesza wyświetlanie strony frontowej. Po upływie tego czasu wiadomości są ponownie pobierane z witryny udostępniającej i zapisywane w katalogu pamięci podręcznej. Wpisz w sekundach okres, przez jaki pobrane informacje będą przechowane w stworzonym na serwerze pliku (np. 3600 = 1 godzina).
  • Kolejność [Ordering]: Umożliwia ustalenie kolejności w Spinaczu RSS.Nowe pozycje umieszczane są jako pierwsze. Kolejność można zmienić w wykazie lub podczas ponownej edycji kanału RSS. Aby ustalić kolejność, zaznacz na licie rozwijanej kanał, za którym chcesz umieścić aktualnie edytowany.
  • Publikacja [Published]: Umożliwia udostępnienie kanału RSS na stronie frontowej lub wstrzymanie udostępniania.

Tematy pokrewne

Zarządzanie kanałami informacyjnymi omawiają następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: News Feeds Manager : New / Edit

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »