UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Komponenty arrow Spinacz RSS: Menedżer
Spinacz RSS: Menedżer Drukuj Email
Spinacz RSS [News Feeds], zwany też menedżerem kanałów RSS, umożliwia dodawanie, usuwanie, edycję właściwości, publikację kanałów informacyjnych RSS.

Menedżer kanałów informacyjnych

Zarządzanie Spinaczem RSS umożliwia menedżer Spinacza RSS, obsługiwany przez skrypty w katalogu com_newsfeed umieszczonym w administrator/components/.

Dostęp

Do menedżera prowadzą w panelu administratora dwie drogi:

 • menu administratora ⇒ Komponenty ⇒ Spinacz RSS [Components ⇒ NewsFeed]
 • panel kontrolny Start ⇒ [zakładka] Komponenty ⇒ Spinacz RSS [Home ⇒ [tab] Components ⇒ NewsFeed]

Uprawnienia

Prawo zarządzania Spinaczem RSS ma tylko administrator i główny administrator. Operatorzy nie mają dostępu do komponentu.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się 6 przycisków:

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Umożliwia wyświetlanie wiadomosci na stronie frontowej. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub kilku nagłówkach RSS i kliknij ten przycisk, aby je opublikować. Publikację możesz zakończyć w dowolnym momencie.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wstrzymuje wyświetlanie wiadomości z kanału RSS. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub kilku wiadomościach RSS i kliknij ten przycisk. Publikację możesz wznowić w dowolnym momencie.

Przycisk: Usuń Usuń [Delete]: Usuwa nieodwracalnie jeden lub więcej kanałów RSS. Zaznacz pola wyboru przy wiadomościach, które chcesz usunąć i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Rozpoczyna tryb edycji kanału RSS. Zaznacz pole wyboru przy dowolnych wiadomościach i kliknij ten przycisk. Szybciej jednak przejdziesz do okna właściwości, klikając nazwę kanału RSS w tabeli.

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Umożliwia dodanie nowego kanału RSS, określenie jego szczegółów i parametrów prezentacji. Kliknij ten przycisk, by dodać nowy nagłówek wieści RSS.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji listy kanałów RSS.

W przypadku innych elementów niż artykuły i pozycje menu nie można ich przenosić do śmietnika. Dostępna jest jedynie opcja Usuń, która powoduje nieodwracalnie usunięcie pozycji z bazy danych. Rozważ więc, czy nie lepiej skorzystać z opcji Nie publikuj, powodującej, że dana pozycja nie jest dostępna na witrynie, a jednocześnie jest wciąż gotowa do opublikowania.

Wykaz kanałów RSS

Tabela zawiera wykaz dodanych kanałów informacyjnych - witryn, z których pobierane są wiadomości. Dodawanie i usuwanie kanałów, publikację, umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Lista kanałów RSS

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Znak liczby porządkowej: Liczba porządkowa.
 • Pole wyboru: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie kontakty, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Ikona: Pozycja zablokowana: Zablokowane pole wyboru. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował kanał RSS. Wstrzymaj się z edycją właściwości kanału, jeśli edytuje go aktualnie inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie
 • Wieści RSS [News Feed]: Nazwa wiadomości, często nazwa witryny. Jest wyświetlana na stronie frontowej w tabeli kategorii wiadomości RSS. Jest łączem. Kliknij nazwę, aby przejść do trybu edycji kanału.
 • Publikacja [Publishing]: Umożliwia udostępnienie kanału RSS na stronie frontowej. Kliknięcie ikony Ikona: Pozycja nieopublikowana - Zmień na opublikowana powoduje zmianę stanu na opublikowany, a ikony Ikona: Pozycja opublikowana - Zmień na nieopublikowana na nieopublikowany
 • Przestaw [Reorder]: Umożliwia zmianę kolejności kanałów RSS w obrębie kategorii i zmianę kolejności wyświetlania kategorii. Kliknij ikonę strzałki W górę - Ikona: Pozycja opublikowana - Zmień na nieopublikowana lub W dół - , aby zmienić kolejność, zgodnie ze swoim życzeniem. Kolejność ta jest zachowana jest zarówno w wykazie w panelu administracyjnym, jak i na stronie publicznej.
 • Kategoria [Category]: Informuje, do której kategorii kanał RSS został przypisany. łącze. Kliknij nazwę, aby edytować szczegóły kategorii.
 • # artykułów [# Articles]: Ilość wiadomości przeznaczonych do wyświetlenia z pobranych na udostępniającej witrynie.
 • Czas przechowywania [Cache time]: W sekundach - czas przechowywania w katalogu pamięci podręcznej - cache/ pliku XML z pobranymi nagłówkami RSS, z którego wiadomości udostępniane są na stronie frontowej. Po upływie tego czasu wiadomości są ponownie pobierane z witryny udostępniającej, zapisywane w katalogu pamięci podręcznej.

Tematy pokrewne

Zarządzanie kanałami informacyjnymi omawiają następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: News Feeds Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »