UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Poczta arrow Poczta administratorów
Poczta administratorów Drukuj Email
Komponent Poczta administratorów [Messages], umożliwia komunikację między administratorami wysyłanie i przeglądanie wiadomości.

Przegląd

Poczta administratorów służy tylko do kontaktów między użytkownikami zaplecza.

W pracy z małym zespołem poczta nie jest konieczna. We wszystkich sprawach można się kontaktować osobiście, Główny administrator może więc wyłączyć możliwość przesyłania wiadomości pocztowych.

W dużym zespole współpracowników wewnętrzna poczta administratorów będzie niewątpliwie użytecznym narzędziem. O wiele prościej przekazać zwięzłą wiadomość do innych operatorów, klikając jeden przycisk w panelu administracyjnym, niż uruchamiać program pocztowy.

Dostęp i uprawnienia

Moduły Poczta administratoraDomyślnie prawa korzystania z poczty administratorów przyznane są wszystkim użytkownikom zaplecza. Prawo konfiguracji poczty ma tylko główny administrator.

Dostęp do skrytki pocztowej zalezy od uprawnień administratorów. Wszystkim administratorom dostęp zapewniają moduły

  • Wiadomości,
  • Skrytka pocztowa,

Moduły Poczta administratoraModuły sygnalizują fakt otrzymania wiadomości. Moduł Wiadomości wyświetla ich aktualną ilość w skrytce pocztowej, natomiast moduł Skrytka pocztowa przybiera kształt otwartej koperty.

Główny administrator ma dodatkowo dostęp poprzez menu administracyjne, w którym znajdują się dwie pozycje:

  • Poczta ⇒ Skrytka pocztowa
  • Poczta ⇒ Ustawienia poczty

Menu Poczta administratoraGłówny administrator ma dostęp do skrytki pocztowej zawsze. ponieważ w jego skrzynce automatycznie umieszczane sa powiadomienia systemowe - o zarejestrowaniu się nowego użytkownika, o nowych artykułach nadesłanych przez użytkowników, o propozycjach adresów internetowych do katalogu WWW. Pozostali operatorzy mają dostęp do skrytki jedynie wówczas, gdy opublikowany jest moduł Wiadomości [Unread]

Skorzystanie z jednej z tych opcji otwiera menedżera poczty administratorów. Po prawej stronie okna menedżera umieszczomny jest pasek narzędzi, który umożliwia tworzenie nowych wiadomości i usuwanie przeczytanych. W obszarze roboczym natomiast wyświetlana jest lista wiadomości. Umieszczane są na niej tylko wiadomości adresowane do zalogowanego aktualnie administratora.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajdują się 3 przyciski:

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Umożliwia stworzenie i wysłanie nowej wiadomości. Kliknij ten przycisk, aby przejść do trybu edycji wiadomości.

Przycisk: Usuń Usuń [Delete]: Usuwa nieodwracalnie jedną lub więcej wiadomości. Zaznacz pola wyboru przy wiadomościach, które chcesz usunąć i kliknij ten przycisk. W oknie dialogowym potwierdź swoją decyzję.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat wewnętrznej poczty administratorów.

Lista wiadomości

W tabeli wyświetlana jest lista wiadomości przechowywanych w skrytce.

Menedżer poczty administratora

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

  • Znak liczby porządkowej: Liczba porządkowa.
  • Pole wyboru: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
  • Temat [Subject]: sygnalizuje treść wiadomości. Jest odnośnikiem - otwiera podgląd wiadomości, umożliwia wysłanie odpowiedzi. Kliknij temat, aby odczytać wiadomość.
  • Od [From]]: użytkownik - nadawca wiadomości..
  • Data [Date]: data wysłania wiadomości.
  • Przeczytane [Read]: status wiadomości – czytana lub nieczytana.

Tematy pokrewne

Wewnętrznej poczty administratorów dotyczą ponadto następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: Messages Inbox

 
następny artykuł »