UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Poczta arrow Poczta administratorów: Ustawienia
Poczta administratorów: Ustawienia Drukuj Email
Edytor Ustawienia poczty [Private Messaging Configuration] umożliwia konfigurację skrytek pocztowych.

Dostęp i uprawnienia

Prawo konfigurowania Poczty administratorów ma tylko główny administrator. Aby skonfigurować skrytkę pocztową, wybierz w menu administracyjnym opcję Poczta ⇒ Ustawienia poczty.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się trzy przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje nowe ustawienia i otwiera okno wykazu wiadomości. Kliknij przycisk, aby zapisać konfigurację skrytki.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie okna edycji bez zachowania wprowadzonych zmian. Otwiera okno wykazu wiadomości. Kliknij przycisk, jeśli chcesz zrezygnować z edycji ustawień.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat wewnętrznej poczty administratorów

Konfiguracja poczty administratorów

Konfiguracja skrytki pocztowej obejmuje ustawienie trzech parametrów:

Ustawienia poczty administratorów

  • Zablokuj skrytkę pocztową [Lock Inbox]: Umożliwia wyłączenie bądź włączenie obsługi poczty administratorów. Domyślnie obsługa poczty administratorów jest uruchomiona. Pozostaw Nie, jeśli chcesz korzystać z tej funkcjonalności Joomla! Jeśli pracujesz z niewielką grupą administratorów, możesz spokojnie zrezygnować z wewnętrznego systemu powiadamiania. Jeśli jednak zespół administratorów jest wieloosobowy, włączenie tej funkcji znacznie usprawnia komunikację.
  • Powiadamiaj mnie o nowych wiadomościach [Mail me on new Message]: Wybór opcji Zaznacz Tak sprawia, że na adres poczty elektronicznej głównego administratora będą przesyłane powiadomienia o nowych wiadomościach. Wybierz jedną z opcji.
  • Opróżnianie automatyczne [Auto Purge Messages]: Określa częstotliwość automatycznego opróżniania zawartości skrytki pocztowej. Wpisz ilość dni.

Zablokowanie skrytki pocztowej powoduje jedynie, że administratorzy nie będą mogli wysyłać wiadomości. Natomiast podgląd skrytki będzie możliwy, chyba że zostanie wyłącona publikacja modułu zaplecza Wiadomości

Tematy pokrewne

Wewnętrznej poczty administratorów dotyczą ponadto następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: Messages Configuration

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »