UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Nowa
Pozycje menu: Nowa Drukuj Email
Dodanie nowej pozycji w dowolnym menu obejmuje trzy kroki: wybór typu pozycji menu, określenie jej ogólnych właściwości, konfigurację parametrów prezentacji treści.

Dodawanie pozycji w menu

Każda strona w Joomla! zbudowana jest z treści dwojakiego rodzaju:

 • treści głównej,
 • treści towarzyszących.

Zawsze, kiedy dodajemy pozycję menu, naszym celem jest udostępnienie użytkownikom treści w głównym, centralnym obszarze strony. W pozostałych obszarach, np. w lewej czy prawej kolumnie nie umieszczamy zawartości za pomocą odnośników w menu, ale za pomocą modułów!

Treść główna to artykuł, formularz kontaktowy, lista odnośników do innych stron. Krótko mówiąc, cokolwiek, czego żąda użytkownik, wybierając jakąś pozycję umieszczoną w menu.

Dostęp i uprawnienia

Prawo dodawania nowych pozycji menu mają wszyscy administratorzy. Typowa procedura dodawania nowej pozycji menu rozpoczyna się w oknie menedżera pozycji menu. Istnieje również możliwość dodawania nowych pozycji bezpośrednio w edytorach sekcji i kategorii artykułów, edytorach artykułów i materiałów statycznych oraz niektórych edytorach kategorii i pozycji w komponentach.

Standardową procedurę dodawania nowej pozycji menu uruchamia kliknięcie przycisku Nowy w pasku narzędzi menedżera pozycji menu, wywołujące kreatora nowej pozycji.

Kreator pozycji menu

Kreator pozycji menu umożliwia wybór typu pozycji menu i równoczesne otwarcie edytora właściwości wybranej pozycji.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się trzy przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk: DalejDalej [Next]: Po zaznaczeniu wybranego typu pozycji menu otwiera edytor, umożliwiający określenie szczegółów nowej pozycji i parametrów prezentacji treści.

Przycisk: AnulujAnuluj [Cancel]: Umożliwia rezygnację z dodawania nowej pozycji menu, przenosi do menedżera pozycji menu.

Przycisk: PomocPomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej znaczenie przycisków w pasku narzędzi kreatora oraz sposób tworzenia nowej pozycji menu.

Typy pozycji menu

Typ pozycji menu to inaczej typ elementu struktury treści witryny, charakteryzujący się:

 • doborem i sposobem uporządkowania treści,
 • sposobem formatowania elementów treści.

W Joomla! mamy do dyspozycji 20 typów pozycji menu i zarazem 20 różnych elementów struktury witryny. W obszarze roboczym kreatora pozycji menu uporządkowano je w 5 grupach:

 • Artykuły: pozycje udostępniające artykuły i materiały statyczne oraz możliwości dodawania i edycji treści artykułów przez użytkowników,
 • Komponenty: pozycje udostępniające funkcje i treści gromadzone w komponentach,
 • Łącza - URL: pozycje udostępniające dowolne zasoby wewnętrzne (artykuły, materiały statyczne, kontakty, itd.) oraz zewnętrzne (inne strony internetowe),
 • Wyślij: pozycje udostępniające możliwość dodawania wiadomości (artykułów),
 • Różne: pozycje specjalne - separator-wzorek oraz wraper.

Szczegółowe informacje o każdym z typów pozycji menu i struktury witryny zostały przedstawione w odrębnych artykułach (zob. Tematy pokrewne). Zwięzła charakterystyka każdego z typów pozycji wyświetlana jest po ustawieniu wskaźnika myszki nad jej nazwą:

Pomoc podręczna: definicja typu pozycji menu

Nowa pozycja w menu

Aby dodać w dowolnym menu nową pozycję:

 1. W menedżerze pozycji menu kliknij przycisk Nowy w pasku narzędzi,
 2. Przejdziesz do okna kreatora pozycji. Wybierz jeden z typów pozycji menu - kliknij nazwę typu pozycji albo zaznacz przy nazwie pozycji pole opcji, np.
  Wybór typu pozycji menu
 3. Kliknij przycisk Dalej [ Next] w pasku narzędzi. Przejdziesz do edytora właściwości pozycji menu. Ustal szczegóły pozycji menu
 4. Kliknij przycisk Zastosuj [ Apply] w pasku narzędzi. Nowa pozycja zostanie dodana.
 5. Jeśli są dostępne - ustal parametry prezentacji, a następnie kliknij przycisk Zapisz [ Save]. Powrócisz do menedżera pozycji menu. Dodaną pozycję znajdziesz na liście w obszarze roboczym menedżera.

Edytor nowej pozycji menu

Edytor nowej pozycji menu umożliwia określenie ogólnych własności nowej pozycji oraz parametrów jej prezentacji.

Okno edytora pozycji menu podzielone jest na 2 główne części: ’Szczegóły’ i ’ Parametry’

Pasek narzędzi

Przyciski w pasku narzędzi edytora umożliwiają wykonanie następujących czynności:

Przycisk: Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia powrót do kreatora pozycji menu, ponowny wybór typu pozycji menu, a następnie edycję wybranej pozycji.

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje wprowadzone ustawienia, kończy edycję właściwości łącza. otwiera Przenosi do menedżera pozycji menu.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora. Podczas dodawania nowej pozycji menu tworzy łącze i umożliwia ustawienie parametrów prezentacji, jeśli wcześniej nie były dostępne lub nie zostały określone.

Przycisk: Zamknij Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie edytora bez zachowania zmian wprowadzonych zmian po ostatnim ich zapisaniu. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z tworzenia łącza lub wprowadzonych zmian i powrócić do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej znaczenie przycisków w pasku narzędzi edytora, znaczenie poszczególnych elementów opisu właściwości i rolę parametrów prezentacji.

Szczegóły pozycji

Po lewej stronie edytora znajduje się zestawienie 7 lub 8 właściwości nowej pozycji. Podczas dodawania nowej pozycji menu konieczne jest określenie dwóch z nich: Nazwy oraz dostawcy treści - wskazanie sekcji, kategorii, komponentu, konkretnej pozycji lub podanie adresu URL. Pozostałe domyślne ustawienia można pozostawić bez zmian.

Kolejne dwie właściwości zależą od typu pozycji menu. Właściwości te ustalane są podczas tworzenia nowej pozycji. Należy wówczas wybrać z listy rozwijanej odpowiedni komponent, artykuł, sekcje lub kategorie artykułów, kategorie z katalogu adresów WWW, kontaktów lub kanałów informacyjnych, konkretny kontakt, adres WWW, kanał informacyjny. W edytorze istniejących pozycji w miejscu listy wyboru pojawia się niemożliwa do edycji informacja precyzująca, jakie elementy treści udostępnia ta pozycja oraz tworzony automatycznie adres URL, wskazujący silnikowi Joomla! komponent udostępniający pozycję oraz identyfikatory pozycji lub zadań, np.:

 • Artykuł, łącze do artykułu
  Pozycja menu: Artykuł, łącze do artykułu
 • Kategoria artykułów
  Pozycja menu: kategoria artykułów - blog, tabela
 • Sekcja artykułów
  Pozycja menu: sekcja artykułów - blog, lista
 • Materiał statyczny, łącze do materiału statycznego
  Pozycja menu: Materiał statyczny, łącze do materiału
 • Komponent, łącze do komponentu
  Pozycja menu: Komponent, łącze do komponentu
 • Kategoria kontaktów
  Pozycja menu: Kategoria kontaktów
 • Kontakt, łącze do kontaktu
  Pozycja menu: Kontakt, łącze do kontaktu
 • Kategoria RSS
  Pozycja menu: Kategoria kanałów RSS
 • Kanał RSS, łącze do kanału RSS
  Pozycja menu: Kanał RSS, łącze do kanału RSS
 • Kategoria adresów URL
  Pozycja menu: Kategoria adresów internetowych
 • Adres URL
  Pozycja menu: Adres URL
 • Wraper
  Pozycja menu: Wraper
 • Wyślij wiadomość - artykuł
  Pozycja menu: Wyślij wiadomość
 • Separator: nazwa lub wzorek
  Pozycja menu: Separator-wzorek

Po utworzeniu łącza w miejscu listy pojawi się informacja zawierająca tytuł pozycji, nazwę sekcji, kategorii, komponentu. Podczas ponownej edycji właściwości nie można przypisać do łącza innych elementów treści.

Kolejne szczegóły pozycji menu, to:

 • Otwórz w [On Click, Open in]: Ustawienie dostępne tylko w niektórych typach pozycji. Decyduje o miejscu prezentacji treści. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
  • W głównym oknie przeglądarki - pozycja zostanie wyświetlona na stronie Joomla w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji - pozycja zostanie wyświetlona w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji - pozycja zostanie wyświetlona w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania,
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia pozycję w hierarchii menu jako nadrzędną - góra - lub jako podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której nowa pozycja będzie podrzędną:
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.

  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania pozycji. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public - dostęp publiczny: pozycja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: pozycja będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: pozycja będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Tak udostępnia łącze w menu, Nie ukrywa łącze.

Dostępne pozycje menu

Dostępne rodzaje menu są uporządkowane w 5 grupach: Artykuły,Komponenty, Łącza,Różne i Wyślij. W każdej grupie znajdziesz wyraźnie określone typy pozycji menu. W kilku miejscach ukazują się pozycje o takich samych nazwach - są to elementy tego samego typu.

Poniżej znajdują się łącza do artykułów o wszystkich dostępnych w Joomla! typach pozycji menu - elementach struktury treści.

Artykuły

Komponenty

Łącza

Różne

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Menus: New Menu Item

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »