UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Edytor
Pozycje menu: Edytor Drukuj Email
Właściwości każdej pozycji menu oraz parametry prezentacji treści, którą ta pozycja generuje, definiowane są w edytorach pozycji menu. Kilka właściwości pozycji menu ustalanych jest bezpośrednio w trakcie jej tworzenia. Inne mogą być określone dopiero po zapisaniu nowo utworzonej pozycji i wywołaniu w wykazie do edycji.

Pozycja menu

Pozycją w menu może być elementarny element struktury treści witryny - artykuł, materiał statyczny, kolekcja elementów uporządkowana według pewnego kryterium - kategoria artykułów, sekcja artykułów, komponent. Pozycją w menu może być również separator - nazwa grupy pozycji lub wzorek, np. linia oddzielająca grupę pozycji.

Modyfikacja pozycji menu i parametrów prezentacji treści

Umieszczone w menu pozycje można modyfikować. Zmiany mogą dotyczyć zarówno ogólnych właściwości pozycji, jak i parametrów prezentacji treści. Zmiany umożliwia edytor pozycji menu udostępniany prze kreatora pozycji menu.

Dostęp do edytora pozycji możliwy jest z poziomu menedżera pozycji menu na dwa sposoby:

 • zaznacz w wykazie pozycję, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Edytuj w pasku narzędzi albo
 • kliknij w wykazie nazwę pozycji, którą chcesz zmodyfikować.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Okno edytora pozycji menu podzielone jest na 2 główne części: ’Szczegóły’ i ’ Parametry’

Pasek narzędzi

Przyciski w pasku narzędzi edytora umożliwiają wykonanie następujących czynności:

Przycisk: Wstecz Wstecz [Back]: Podczas dodawania nowej pozycji menu umożliwia powrót do kreatora pozycji i ponowny wybór typu pozycji menu.

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje wprowadzone ustawienia, kończy edycję właściwości łącza. otwiera Przenosi do menedżera pozycji menu.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora. Podczas dodawania nowej pozycji menu tworzy łącze i umożliwia ustawienie parametrów prezentacji, jeśli wcześniej nie były dostępne lub nie zostały określone.

Przycisk: Zamknij Zamknij [Close]: Umożliwia opuszczenie edytora bez zachowania zmian wprowadzonych zmian po ostatnim ich zapisaniu. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z tworzenia łącza lub wprowadzonych zmian i powrócić do kreatora pozycji menu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej znaczenie przycisków w pasku narzędzi edytora, znaczenie poszczególnych elementów opisu właściwości i rolę parametrów prezentacji.

Szczegóły pozycji

Po lewej stronie edytora znajduje się zestawienie 7 lub 8 właściwości nowej pozycji. Podczas dodawania nowej pozycji menu konieczne jest określenie dwóch z nich: Nazwy oraz dostawcy treści - wskazanie sekcji, kategorii, komponentu, konkretnej pozycji lub podanie adresu URL. Pozostałe domyślne ustawienia można pozostawić bez zmian.

Kolejne dwie właściwości zależą od typu pozycji menu. Właściwości te ustalane są podczas tworzenia nowej pozycji. Należy wówczas wybrać z listy rozwijanej odpowiedni komponent, artykuł, sekcje lub kategorie artykułów, kategorie z katalogu adresów WWW, kontaktów lub kanałów informacyjnych, konkretny kontakt, adres WWW, kanał informacyjny. W edytorze istniejących pozycji w miejscu listy wyboru pojawia się niemożliwa do edycji informacja precyzująca, jakie elementy treści udostępnia ta pozycja oraz tworzony automatycznie adres URL, wskazujący silnikowi Joomla! komponent udostępniający pozycję oraz identyfikatory pozycji lub zadań, np.:

 • Artykuł, łącze do artykułu
  Pozycja menu: Artykuł, łącze do artykułu
 • Kategoria artykułów
  Pozycja menu: kategoria artykułów - blog, tabela
 • Sekcja artykułów
  Pozycja menu: Sekcja artykułów - blog, lista
 • Materiał statyczny, łącze do materiału statycznego
  Pozycja menu: Materiał statyczny, łącze do materiału
 • Komponent, łącze do komponentu
  Pozycja menu: Komponent, łącze do komponentu
 • Kategoria kontaktów
  Pozycja menu: Kategoria kontaktów
 • Kontakt, łącze do kontaktu
  Pozycja menu: Kontakt, łącze do kontaktu
 • Kategoria RSS
  Pozycja menu: Kategoria kanałów RSS
 • Kanał RSS, łącze do kanału RSS
  Pozycja menu: Kanał RSS, łącze do kanału RSS
 • Kategoria adresów URL
  Pozycja menu: Kategoria adresów internetowych
 • Adres URL
  Pozycja menu: Adres URL
 • Wraper
  Pozycja menu: Wraper
 • Wyślij wiadomość - artykuł
  Pozycja menu: Wyślij wiadomość
 • Separator: nazwa lub wzorek
  Pozycja menu: Separator-wzorek

Po utworzeniu łącza w miejscu listy pojawi się informacja zawierająca tytuł pozycji, nazwę sekcji, kategorii, komponentu. Podczas ponownej edycji właściwości nie można przypisać do łącza innych elementów treści.

Kolejne szczegóły pozycji menu, to:

 • Otwórz w [On Click, Open in]: Ustawienie dostępne tylko w niektórych typach pozycji. Decyduje o miejscu prezentacji treści. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
  • W głównym oknie przeglądarki - pozycja zostanie wyświetlona na stronie Joomla w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji - pozycja zostanie wyświetlona w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji - pozycja zostanie wyświetlona w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania,
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia pozycję w hierarchii menu jako nadrzędną - góra - lub jako podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której nowa pozycja będzie podrzędną:
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.

  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania pozycji. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public - dostęp publiczny: pozycja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: pozycja będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: pozycja będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, redaktorów, wydawców, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Tak udostępnia łącze w menu, Nie ukrywa łącze.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Menus: Edit Menu Item

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »