UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Kopiuj
Pozycje menu: Kopiuj Drukuj Email
Menedżer pozycji menu umożliwia kopiowanie pozycji do innych menu. Kopiowanie pozycji przyspiesza tworzenie nowych menu - górnego, lokalnych. Jeśli skopiujesz nadrzędną pozycję menu wraz ze wszystkimi menu podrzędnymi, to w nowej lokalizacji zostaną zachowane relacje między kopiowanymi pozycjami.

Pasek nrzędzi

W pasku narzędzi znajdują się trzy przyciski. Ich funkcje są następujące:

Przycisk: Kopiuj Kopiuj [Copy]: Umożliwia zakończenie procedury kopiowania zaznaczonych pozycji menu. Na liście menu zaznacz te, do których chcesz skopiować wybrane pozycje, a następnie kliknij ten przycisk.

Przycisk:  Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia rezygnację z rozpoczętej procedury kopiowania pozycji menu. Przenosi do menedżera pozycji menu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej tryb kopiowania pozycji menu. Kliknij ten przycisk, jeśli potrzebujesz pomocy.

Kopiowanie pozycji

Kopiowanie pozycji menu

  • Kopiuj do menu [Copy to Menu]: Rozwinięta lista możliwości wyświetla istniejące menu, do których można skopiować wybrane pozycje. Naciśnij klawisz [SHIFT] lub [CTRL] i wskaż myszką jedno lub więcej menu.
  • Kopiowane pozycje menu [Menu Items being copied]: Pokazuje listę pozycji menu, któe zamierzasz skopiować.

Aby skopiować pozycję menu do innego menu:

  1. W panelu administratora przejdź do Menu ⇒ [nazwa_menu] zawierającego pozycje, które chcesz skopiować, np. [mainmenu]
  2. Zaznacz w wykazie pola wyboru przy pozycjach, które chcesz skopiować.
  3. Kliknij przycisk Kopiuj w pasku narzędzi. Przejdziesz do okna Kopiowanie pozycji menu.
  4. Zaznacz na liście rozwijanej Kopiuj do menu [Copy to Menu] to menu, w którym chcesz umieścić kopiowane pozycje.
  5. Kliknij w pasku narzędzi przycisk Kopiuj.

Można także podczas jednej operacji skopiować wybrane pozycje do kilku menu. Aby zaznaczyć kilka menu, przytrzymaj klawisz [SHIFT] lub [CTRL] i zaznacz wskaźnikiem myszki docelowe menu.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Menus: Copy Menu Items

Zmieniony ( 23.02.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »