UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Menu witryny: Edytor
Menu witryny: Edytor Drukuj Email
Edytor menu jest narzędziem komponentu zaplecza administracyjnego Menedżer menu [Menu Manager]. Umożliwia ustalenie właściwości nowego menu oraz zmianę nazwy istniejącego menu.

Właściwości menu

Menu w Joomla! jest definiowane przez kilka rodzajów parametrów:

 • nazwę - typ menu,
 • właściwości modułu wyświetlającego menu,
 • pozycje menu.

W edytorze menu definiowane są tylko dwie właściwości:

 • nazwa - typ menu - dla każdego menu, istniejącego i nowego,
 • tytuł modułu - tylko podczas tworzenia nowego menu.

Tytuł modułu [Module Title] wyświetlającego istniejące menu może być zmieniany w menedżerze modułów: Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa_modułu][Modułe ⇒ Site Modułe ⇒ [module_name]].

O edytorze

Otwarcie edytora oraz nagłe zakończenie pracy blokuje możliwość edycji istniejącego menu przez innego administratora. Dlatego wyłączone są opcje menu administracyjnego. Zakończ pracę, korzystając z przycisków w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki ani innych dostępnych opcji interfejsu administratora.

Dostęp i uprawnienia

Dostęp do edytora menu mają tylko administratorzy.

Do edytora można uzyskać dostęp tylko z menedżera menu w dwojaki sposób:

 • aby stworzyć nowe menu - kliknij przycisk Nowy w pasku narzędzi,
 • aby zmienić nazwę istniejącego menu zaznacz pole opcji przy wybranym menu i kliknij przycisk Edytuj w pasku narzędzi albo kliknij nazwę menu, którą chcesz zmienić.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajdują się 3 przyciski. Ich funkcje są następujące

Przycisk: Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje wprowadzone informacje w bazie danych. Kliknij ten przycisk, aby zapamiętać nowe menu lub zapisać zmienioną nazwę istniejącego menu. Po zapisaniu powrócisz do menedżera menu.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie okna edycji bez zachowania wprowadzonych zmian. Kliknij ten przycisk, aby zrezygnować z tworzenia nowego nowego menu lub zmiany nazwy istniejącego.

Przycisk Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Korzystaj z tego przycisku zawsze, gdy potrzebujesz dodatkowych objaśnień lub masz wątpliwości na temat opcji dostępnych w bieżącym oknie.

Nowe menu

Po wybraniu w Menedżerze menu opcji Nowy otwiera się edytor umożliwiający ustalenie nazwy nowego menu i tytułu obsługującego je modułu.

Aby utworzyć nowe menu, należy:

 1. ustalić nazwę menu i tytuł modułu zgodnie z regułami omówionymi poniżej,
 2. polecić utworzenie nowego menu, klikając przycisk Zapisz w pasku narzędzi.

Joomla! utworzy równocześnie nowe menu i obsługujący je moduł, ustalając mu domyślne właściwości i parametry. Nazwy utworzonego menu Joomla! użyje jako wartości parametru typ menu.

Edytor menu - tworzenie nowego menu

 • Nazwa menu [Menu Name]: Unikalny identyfikator menu. Dwie nazwy są zastrzeżone: mainmenu - dla menu głównego oraz usermenu dla menu użytkownika. Nazwa menu powinna być ciągiem znaków bez spacji. Zaleca się również, aby w nazwach menu używać tylko znaków z zestawu alfabetu rzymskiego (a więc nie używać znaków specyficznych np. dla języka polskiego - ’ą’, ’ę’, ’ć’, itp.
 • Tytuł modułu [Module Title]: Dowolny wyraz lub wyrażenie. Tytuł wyświetlany jest w wykazie modułów, może być również wyświetlany na stronie frontowej. Tytuł modułu można w każdym momencie zmienić w menedżerze modułów.

Edycja menu

Edytor menu umożliwia zmianę tylko jednego parametru - nazwy menu. Aby zmienić nazwę istniejącego menu kliknij w Menedżerze menu tę nazwę albo zaznacz pole wyboru przy nazwie, którą chcesz zmienić i kliknij przycisk Edytuj.

Edytor menu - modyfikacja istniejącego menu menu

 • Nazwa menu [Menu Name]: Możesz zmienić nazwy wszystkich menu z wyjątkiem głównego - mainmenu i użytkownika - usermenu. Bez menu głównego Joomla! nie będzie działać, a rozpoznaje je właśnie po nazwie mainmenu. Zmiana nazwy menu użytkownika skomplikuje zarządzanie komponentami, które w tym menu umieszczają podczas instalacji łącza do opcji związanych z obsługą konta lub opcji zarezerwowanych tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Nazwę, szczegóły oraz parametry modułów menu można modyfikować w menedżerze modułów: Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa modułu] [Modules Manager [site]: Modules ⇒ Site Modules ⇒ [module name]].

Tematy pokrewne


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Menu Manager : New / Edit Menu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »