UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Menu witryny: Kopiuj
Menu witryny: Kopiuj Drukuj Email
Zamiast tworzyć nowe menu można skopiować jedno z już utworzonych, a następnie zmodyfikować jego właściwości. Kopiowanie menu i umieszczonych w nim pozycji umożliwia komponent zaplecza administracyjnego Menedżer menu [Menu Manager]

Kopiowanie menu

Kopiowanie menu jest łatwą i szybką metodą stworzenia nowego menu zawierającego podobne jak oryginał pozycje. Jeśli np. chcesz powtórzyć główne menu witryny u dołu strony - tuż przed stopką, skopiowanie menu głównego będzie najlepszym wyborem.

Kopia menu jest nowym menu, niezależnym od swego rodzica. Zawierać będzie wszystkie pozycje, jakie zostały wcześniej umieszczone w oryginalnym menu. Zachowane zostaną również ustawienia ich parametrów. Pozycje te można pozostawić albo przenieść w części lub w całości do śmietnika. Do utworzonego metodą kopiowania menu można, oczywiście, dodawać nowe pozycje.

Aby skopiować menu:

  1. W menu administratora wybierz opcję Witryna ⇒ Menedżer menu [Site ⇒ Menu Manager] albo na stronie startowej panelu administracyjnego kliknij ikonę skrótu Menedżer menu [Menu Manager].
  2. Zaznacz pole opcji przy menu, które chcesz skopiować, i kliknij przycisk Kopiuj [Copy] w pasku narzędzi.
  3. Otworzy się edytor menu. Znajdują się w nim dwa pola, umożliwiające ustalenie nazwy nowego menu i tytułu obsługującego je modułu oraz informacja, które menu i jakie pozycje w tym menu zostaną skopiowane.
    Kopiowanie menu
  4. Ustal nazwę nowego menu i tytuł obsługującego je modułu, a następnie kliknij przycisk Kopiuj [Copy] w pasku narzędzi.:
    Anulowanie lub potwierdzenie decyzji o skopiowaniu menu

Joomla! utworzy kopię istniejącego menu i obsługujący je moduł, ustalając mu domyślne właściwości i parametry. Nazwy utworzonego menu Joomla! użyje jako wartości parametru typ menu we własnościach modułu.

Tytuł, szczegóły oraz parametry nowego modułu można później modyfikować w menedżerze modułów: Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa modułu] [Modules Manager [site]': Modules ⇒ Site Modules ⇒ [module name]].

W ustalaniu nazwy kopiowanego menu i tytułu modułu obowiązują takie same zasady, jak przy tworzeniu nowego menu:

  • Nazwa menu [Menu Name]: Unikalny identyfikator menu. Dwie nazwy są zastrzeżone: mainmenu - dla menu głównego oraz usermenu dla menu użytkownika. Nazwa menu powinna być ciągiem znaków bez spacji. Zaleca się również, aby w nazwach menu używać tylko znaków z zestawu alfabetu rzymskiego (a więc nie używać znaków specyficznych np. dla języka polskiego - ’ą’, ’ę’, ’ć’, itp.
  • Tytuł modułu [Module Title]: Dowolny wyraz lub wyrażenie. Tytuł wyświetlany jest w wykazie modułów, może być również wyświetlany na stronie frontowej. Tytuł modułu można w każdym momencie zmienić w menedżerze modułów.

Tematy pokrewne


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Menu Manager: Copy Menu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »