UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Menu witryny: Menedżer
Menu witryny: Menedżer Drukuj Email
Komponent zaplecza administracyjnego Menedżer menu [Menu Manager] umożliwia tworzenie wielu menu i wyświetlających je modułów oraz zmianę nazw menu. Z poziomu menedżera menu dostępny jest edytor właściwości menu, umożliwiający zdefiniowanie nazwy - typu menu i tytułu wyświetlającego je modułu, a po utworzeniu menu tylko zmianę nazwy menu.

O komponencie

W Joomla! można tworzyć dowolną ilość menu - główne i dodatkowe, np. menu użytkownika, dostępne dopiero po zalogowaniu się, czy menu lokalne, dostępne na stronach działów witryny. Tworzenie i edycję właściwości menu umożliwia komponent zaplecza administracyjnego Menedżer menu [Menu Manager] obsługiwany przez skrypty zlokalizowane w katalogu administrator/components/com_menumanager.

Menedżer menu nie umożliwia zarządzania parametrami prezentacji menu. Menu wyświetlane są w modułach. Główne menu za pomocą modułu - Menu witryny, zwanego też Menu główne [Main Menu]. Do obsługi wszystkich innych menu tworzone są kopie modułu głównego menu. Parametry prezentacji menu określasz w edytorze modułu odpowiedzialnego za wyświetlanie menu.

Dostęp i uprawnienia

Dostęp do menedżera menu mają tylko administratorzy. Operatorzy nie mogą zarządzać menu.

Do menedżera menu prowadzą dwie drogi:

  • pierwsza: w menu administratora wybierz opcję Witryna ⇒ Menedżer menu [Site ⇒ Menu Manager],
  • druga: na stronie startowej panelu administracyjnego kliknij ikonę skrótu Menedżer menu [Menu Manager].

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi znajduje się 5 przycisków.

Funkcje przycisków są następujące:

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Umożliwia stworzenie nowego menu i wygenerowanie modułu obsługującego menu. Kliknij ten przycisk, aby ustalić nazwę nowego menu i tytuł modułu.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Umożliwia zmianę nazwy menu. Zaznacz pole opcji przy wybranej nazwie i kliknij ten przycisk, aby ją zmienić. Nie zmieniaj nazw menu głównego [mainmenu] i menu użytkownika [usermenu].

Przycisk: Kopiuj Kopiuj [Copy]: Tworzy kopię menu ze wszystkimi przypisanymi do niego pozycjami oraz generuje moduł obsługujący menu. Zaznacz pole opcji przy nazwie dowolnego menu i kliknij ten przycisk, aby utworzyć kopię menu. Następnie ustal nazwę nowego menu i tytuł obsługującego je modułu.

Przycisk: Usuń Usuń [Delete]: Nieodwracalnie usuwa menu, wszystkie przypisane do niego pozycje i obsługujące je moduły. Nie przenosi ich pozycji menu do śmietnika! Zaznacz pole opcji przy nazwie dowolnego menu i kliknij ten przycisk, aby rozpocząć usuwanie wybranego menu.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat zarządzania menu.

Lista menu

W obszarze roboczym menedżera menu znajduje się lista istniejących menu:

Menedżer menu

W kolejnych kolumnach tabeli umieszczono następujące informacje:

  • Znak Liczby porządkowej: Liczba porządkowa.
  • Pole wyboru: Pola opcji. Umożliwiają zaznaczenie jednego wybranego menu. Kliknij w tym polu, aby wykonać jedną z operacji dostępnych w pasku narzędzi.
  • Nazwa menu [Menu Name]: Niepowtarzalny identyfikator menu. Kliknij nazwę menu, aby ją zmienić.
  • Pozycje menu [Menu Items]: łącze do menedżera pozycji umieszczonych w menu. Kliknij przycisk Przycisk: Przejdź do edytora pozycji menu, aby przejść do wykazu pozycji.
  • # opublikowanych [# Published]: Ilość łączy (pozycji menu, odnośników) opublikowanych w menu.
  • # nieopublikowanych [# Unpublished]: Ilość nieopublikowanych łączy (pozycji menu, odnośników) w menu.
  • # w śmietniku [#Trash]: Ilość łączy (pozycji menu, odnośników) umieszczonych w śmietniku.
  • # modułów [#Modules]: Ilość modułów przypisanych do menu.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

 
następny artykuł »