UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Ogólne arrow Biblioteka mediów: menedżer
Biblioteka mediów: menedżer Drukuj Email
Menedżer Biblioteki mediów jest centrum zarządzania wszelkimi dokumentami, tekstowymi, graficznymi i innymi, które mogą być udostępniane w artykułach, kategoriach i sekcjach artykułów.

O Bibliotece mediów

Można tutaj:

 • tworzyć i usuwać katalogi przeznaczone na gromadzenie dokumentów,
 • wczytywać bądź usuwać pliki obrazów i innych dokumentów,
 • generować URL dokumentów, niezbędny, aby je włączyć do dowolnej publikacji.

Menedżer Biblioteki mediów ma nieco inny interfejs niż pozostałe komponenty: obok standardowego paska narzędzi w obszarze roboczym menedżera umieszczony jest jego własny drugi pasek narzędziowy.

Pasek narzędzi

W standardowym pasku narzędzi znajdują się cztery przyciski. Ich znaczenie jest następujące:

Przycisk: Wczytaj Wczytaj [Upload]: Umożliwia wczytanie do Biblioteki mediów pliku z obrazem lub innym dokumentem wskazanego w ścieżce dostępu. Zanim użyjesz tego przycisku, wpisz w polu Wczytaj plik [File Upload] ścieżkę dostępu lub wskaż plik na dysku swojego komputera (zob. poniżej).

Przycisk Utwórz katalog Utwórz [Create]: Tworzy nowy folder w drzewie katalogów w katalogu twoja_joomla/images. Zanim skorzystasz z tego przycisku, ustal lokalizację nowego katalogu i wpisz w polu jego nazwę Nazwa nie może mieć spacji ani znaków specyficznych dla języka polskiego (zob. ponizej.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia opuszczenie menedżera Biblioteki mediów i powrót do panelu kontrolnego. Wszystkie zmiany wprowadzone w polach tekstowych zostaną utracone.

Przycisk Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje w dodatkowym oknie pomoc podręczną. Kliknij ten przycisk, jeśli potrzebujesz objaśnienia sposobu korzystania z Biblioteki mediów.

Pasek narzędzi menedżera

Własny pasek narzędzi menedżera Biblioteki mediów znajduje się tuż nad obszarem roboczym.

Własny pasek narzędzi Biblioteki mediów

Znaczenie opcji w pasku narzędzi jest następujące:

 • Katalog [Directory]: Lista rozwijana drzewa folderów w katalogu twoja_joomla/images. Umożliwia zmianę katalogu bieżącego na inny. Kliknij nazwę wybranego katalogu.
 • Przycisk: Katalog wyżej Przejdź wyżej [Up Directory]: Przycisk - umożliwia zmianę bieżącego katalogu, na jego katalog macierzysty, o jeden poziom wyżej.
 • Utwórz katalog [Create Directory]: Pole przeznaczone na nazwę nowego katalogu. Wpisz nazwę katalogu zanim klikniesz przycisk Utwórz [Create] w pasku narzędzi. Nowy katalog zostanie utworzony we wskazanej lokalizacji drzewa katalogów w katalogu twoja_joomla/images.
 • Kod HTML: obrazka/URL pliku [Image/URL Code]: Wyświetla wygenerowany kod HTML obrazka lub odnośnika do dokumentu, przeznaczony do skopiowania i wklejenia w artykule, materiale statycznym lub innym elemencie treści. Kod obrazka wklejony np. do artykułu, spowoduje wyświetlenia obrazka. Kod odnośnika do dokumentu umożliwi użytkownikowi odczytanie dokumentu w przeglądarce lub innej aplikacji albo pobranie dokumentu. Kod odnośnika należy uzupełnić tekstem, który będzie wyświetlany w publikowanym materiale.
 • Wczytaj plik [File Upload]: Pole przeznaczone na wprowadzenie ścieżki dostępu do pliku, który ma być wczytany do wskazanego katalogu Biblioteki mediów. Wpisz URL pliku albo kliknij przycisk Przeglądaj [Browse]. Otworzy się okno dialogowe umożliwiające przeszukanie dysku komputera lokalnego i wskazanie pliku. Kliknij wybrany plik obrazu lub innego dokumentu, a następnie przycisk OK lub Otwórz. Rezultatem będzie umieszczenie w polu Wczytaj plik ścieżki dostępu. Aby wczytać wybrany plik na serwer, kliknij przycisk Wczytaj [File] w pasku narzędzi obok menu administratora. Plik zostanie umieszczony w bieżącym folderze drzewa katalogów w katalogu /images/stories.

Tworzenie nowego katalogu

Aby utworzyć nowy katalog przeznaczony na gromadzenie plików:

 • Wybierz w menu administratora opcję Witryna ⇒ Biblioteka mediów [Site ⇒ Media Manager]. Otworzy się okno zarządzania plikami.
 • Z listy rozwijanej wybierz folder, w którym chcesz utworzyć podkatalog. Możesz też utworzyć nowy podkatalog w głównym folderze biblioteki plików (/).
  Wybór katalogu
 • W polu Utwórz katalog [Create Directory] wpisz nazwę nowego folderu.
  Tworzenie katalogu w Bibliotece mediów
 • Kliknij przycisk Utwórz [Create] w pasku narzędzi.

Nowy katalog będzie od tego momentu dostępny do przechowywania plików. Jego zawartość będzie udostępniona zarówno w oknie biblioteki mediów, jak i w edytorach artykułów i materiałów statycznych.

Usuwanie katalogu

Aby usunąć katalog:

 • Kliknij odnośnik lub ikonę śmietnika pod ikoną katalogu:
  Usuwanie katalogu w Bibliotece mediów
 • Potwierdź swoją decyzję w oknie dialogowym.

Usunąć można jedynie pusty folder. Jeśli znajdują się w nim jakiekolwiek pliki lub inne katalogi, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że trzeba je najpierw usunąć.

Komunikat o usuwanięciu katalogu

 

Podgląd plików

Pliki graficzne w rozpoznawalnych formatach ilustrowane są miniaturkami. Pliki innych dokumentów ikoną sygnalizującą format pliku (DOC, PDF, XLS) lub ikoną sygnalizującą informacje. Pod miniaturą (albo symbolizującą plik ikoną) znajduje się nazwa pliku, ikony ołówka i śmietnika.

Różne formaty plików - oznaczenie ikonami

Ustawienie wskaźnika myszki nad miniaturą lub ikoną wyświetla w oknie kontekstowym szczegółowe informacje o dokumencie. Kliknięcie miniatury wyświetla obraz w naturalnych rozmiarach w dodatkowym oknie przeglądarki.

Upewnij się, że Twoje pliki mają poprawne rozszerzenia, zgodne z formatem obrazu lub dokumentu, który zawierają. Dzięki temu menedżer plików wyświetli bądź miniaturę obrazu w przypadku pliku graficznego bądź odpowiednią ikonę wskazującą format pliku.

Dobrym rozwiązaniem jest gromadzenie plików tego samego formatu w odrębnych katalogach.

Wczytywanie plików

Aby wczytać do biblioteki nowy plik:

 • W panelu administracyjnym wybierz w menu opcję Witryna ⇒ Biblioteka mediów [Site ⇒ Media Manager].
 • Z listy rozwijanej wybierz katalog, do którego chcesz wczytać nowy plik.
  Wybór katalogu. do którego zostanie wczytany plik
 • Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse] obok pola Wczytaj [Upload].
  Przycisk Przeglądaj dysk lokalny
 • Znajdziesz się w standardowym oknie przeszukiwania lokalnego dysku. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się obraz lub inny plik, który chcesz pobrać. Wybierz plik.
  Wybór pliku do wczytania z dysku lokalnego
 • Kliknij OK lub Otwórz.
 • Kliknij przycisk Wczytaj [Upload] znajdujący się na pasku narzędzi. Wybrany obraz lub dokument zostanie wczytany i od tego momentu będzie dostępny w bibliotece w tej kategorii plików.
  Przycisk Wczytaj plik

Usuwanie plików

Aby usunąć plik, kliknij ikonę śmietnika pod obrazem pliku.

Usuwanie pliku

W okienku dialogowym potwierdź swą decyzję.

Potwierdzenie zamiaru usunięcia pliku

O powodzeniu operacji zostaniesz powiadomiony komunikatem.

Maksymalna wielkość plików, które można wczytać do Biblioteki mediów zależy od ustawień serwera dokonanych w pliku php.ini w zmiennej upload_max_filesize. Domyślnie wartość tej zmiennej wynosi zwykle 8MB, ale administratorzy często podwyższają ją np. do 16 MB. Pliki powyżej tego limitu nie będą wczytane. Jeśli wymagania witryny są większe, należy zwrócić się do administratora serwera o zwiększenie limitu. Administrator może jednak nie spełnić życzenia, bowiem nie na wszystkich serwerach możliwa jest zmiana limitu dla jednej witryny, a zwiększenie limitu dla wszystkich usługobiorców może nie wchodzić w rachubę.

Wczytywanie większych plików może również wymagać modyfikacji zmiennych:

 • post_max_siz - określa maksymalny rozmiar danych przesyłanych metodą POST, powinien być większy niż upload_max_file_size
 • max_execution_time - określa w sekundach maksymalny czas wykonywania skryptu, zanim działanie zostanie przerwane przez analizator. Chroni przed blokowaniem serwera przez źle napisane skrypty,
 • memory_limit - określa w bajtach maksymalną wielkość pamięci, którą skrypt może sobie przydzielić. Zapobiega zawłaszczeniu całej dostępnej pamięci serwera przez źle napisane skrypty.

Więcej o tych zmiennych znajdziesz w podręczniku PHP:

Generowanie URL dokumentów

Aby otrzymać URL pliku umieszczonego w Bibliotece mediów, potrzebny, by wstawić go w artykule z odnośnikiem do pliku:

 • Kliknij ikonę oznaczającą plik albo
 • Kliknij ikonę ołówka pod miniaturkę (ikonę) pliku.
  Generowanie URL dokumentów w w Bibliotece mediów

Możesz teraz skopiować kod i wkleić go jako hiperłącze do dowolnego materiału.

Kopiowanie kodu HTML obrazka - pliku w Bibliotece mediów

W przypadku pliku dokumentu tekstowego otrzymasz np. taki kod:

<a href="http://witryna.com/images/doc/artykuly.rtf">Wstaw tutaj swój tekst</a>

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Oprac. Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Media Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »