UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Ogólne arrow Język: menedżer
Język: menedżer Drukuj Email
Menedżer Języki [Language Manager] jest stroną otwierającą komponentu Język. W obszarze roboczym menedżera wyświetlany jest wykaz zainstalowanych pakietów językowych.

Menedżer języka

Menedżer języka umożliwia:

 • ustalenie ustawianie domyślnego języka witryny,
 • wywołanie instalatora pakietów językowych,
 • modyfikację etykiet i komunikatów językowych.
Menedżer Języki w pakiecie Joomla+Admin-pl umożliwia także zarządzanie językiem etykiet i komunikatów zaplecza administracyjnego.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się 5 przycisków:

Przycisk: Publikuj Opublikuj [Publish]: Ustala język etykiet i komunikatów strony frontowej. Zaznacz pole opcji przy wybranym języku i kliknij ten przycisk, aby opublikować język. Od tego momentu etykiety i komunikaty ekranowe na stronie frontowej będą wyświetlane w opublikowanym języku.

Przycisk: Usuń Usuń [Delete]: Usuwa nieodwracalnie plik języka. Zaznacz pole opcji przy języku, który chcesz usunąć i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Otwiera okno edycji języka. Zaznacz pole opcji przy języku, który chcesz edytować i kliknij ten przycisk. Ten sam efekt uzyskasz, klikając nazwę języka w tabeli.

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Umożliwia instalację nowego języka. Przenosi do instalatora języków. Kliknij ten przycisk, gdy chcesz dodać plik nowego języka.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat listy zainstalowanych języków.

Lista języków

Wyświetlane w tabeli informacje o pakietach językowych pochodzą z pliku instalacyjnego nazwa_języka.xml.

Menedżer języków

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Image: Liczba porządkowa.
 • Image: Pole opcji. Kliknij w polu opcji, aby zaznaczyć plik i wykonać jedną z możliwych operacji.
 • Nazwa języka [Language Name]: Jest łączem. Kliknij nazwę, aby edytować treść etykiet i komunikatów.
 • Publikacja [Published]: Wyświetla informację, który z języków jest aktualnie opublikowany. Zauważ, spośród zainstalowanych języków tylko jeden może i musi być opublikowany Stąd w pasku narzędzi nie ma tym razem przycisku Nie publikuj.
 • Wersja [Version]: Numer wersji pliku języka.
 • Data [Date]: Data wydania pliku języka.
 • Autor [Author]: Nazwisko autora lub ostatniego korektora.
 • e-mail autora [Author e-mail]: Adres poczty elektronicznej autora oryginału lub tłumaczenia.

Tematy pokrewne

Zarządzaniu pakietami językowymi poświęcone są ponadto następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie:help.joomla.org: Language Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »