UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Materiały arrow Materiały - Strona startowa: menedżer
Materiały - Strona startowa: menedżer Drukuj Email
Tutaj zarządzasz artykułami umieszczonymi na stronie startowej. Tę wielce przydatną funkcję umożliwia komponent Strona startowa [FrontPage].

Pasek narzędzi

Przycisk: Archiwiuj Archiwum [Archive]: Przenosi artykuł do archiwum sekcji. Przeniesione do Archiwum artykuły można w każdym momencie przywrócić do macierzystej kategorii. Artykuły, którym ustawiono datę zakończenia publikacji są przenoszone do archiwum automatycznie.

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Umożliwia wyświetlanie artykułu na stronie frontowej. Artykuły bedą opublikowane począwszy od dnia wskazanego w polu Rozpocznij publikację. Publikację możesz zakończyć w dowolnym momencie. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub wielu artykułach i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wstrzymuje wyświetlanie artykułu udostępnionego na stronie frontowej. Zaznacz pole wyboru przy przy jednym lub wielu artykułach i kliknij ten przycisk. Publikację możesz wznowić w dowolnym momencie. Jeśli zakończysz publikację artykułu, nie będzie on widoczny na stronie frontowej.

Przycisk: Śmietnik Usuń [Delete]: Usuwa jeden lub więcej artykułów z listy przeznaczonych do publikacji na stronie startowej. Nie usuwa artykułu z kategorii, do której jest przypisany. Zaznacz pola wyboru przy jednym lub wielu artykułach, a następnie kliknij ten przycisk. W oknie dialogowym potwierdź decyzję.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje pomoc podręczną, objaśniającą szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat umieszczania artykułów na stronie startowej.

Lista pozycji

Możesz skorzystać z pola Filtr, aby w wykazie pojawiły się pożądane pozycje - z wybranej sekcji, kategorii i/lub autora

Lista pozycji umieszczonych na stronie frontowej
 • Tytuł [Title]: Tytuł artykułu. Kliknij, jeśli chcesz redagować artykuł. Jeśli obok tytułu najduje się ikona kłódki, oznacza to, że aktualnie artykuł jest zablokowany do edycji przez innego użytkownika. Kliknięcie na tytuł usuwa tę blokadę.
 • Publikacja [Published]: Pokazuje czy pozycja jest opublikowana. Kursor nad ta ikoną spowoduje pokazanie podsumowania na temat publikacji. Kliknij aby zmienić stan.
 • Przestaw [Reorder]: Klikając na strzałki, możesz zmienić kolejność wyświetlania artykułów w tym wykazie.
 • Kolejność [Order]: Możesz tutaj uporządkować artykuły zgodnie ze swoimi potrzebami. Wpisz w pola tekstowe kolejne liczby porządkowe przy wybranych lub wszystkich pozycjach, a następnie kliknij ikonę ’Zapisz kolejność’ [Save Order] w nagłówku kolumny.
 • Dostęp [Access Level]: Kliknij nazwę grupy uprawnionej do przeglądania tego artykułu, aby wybrać inną. Dysponujesz trzema opcjami:
  • Public - Dostęp publiczny: przeglądać może każdy odwiedzający witrynę,
  • Registered - dostęp dla zarejestrowanych: przeglądać mogą wszyscy zarejestrowani użytkownicy witryny,
  • Special - dostęp specjalny: dla użytkowników ze specjalnymi uprawnieniami. Autorzy, edytorzy, redaktorzy i administratorzy będą mogli przeglądać i edytować artykuł z poziomu strony głównej.
 • Sekcja [Section]: Nazwa sekcji, do której artykuł jest przypisany. Kliknij tę nazwę, jeśli chcesz edytować szczegóły opisu sekcji.
 • Kategoria [Category]: Nazwa kategorii, do której artykuł jest przypisany. Kliknij tę nazwę, jeśli chcesz edytować szczegóły opisu kategorii.
 • Autor [Author]: Nazwa autora artykułu. Jeśli jest to nazwa wybrana z listy użytkowników, możesz na nią kliknąć, by edytować dane użytkownika.

Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Frontpage Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »