UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Start arrow Panel kontrolny
Panel kontrolny Drukuj Email
Panel kontrolny jest pierwszą, startową stroną zaplecza administracyjnego. Tutaj administratorzy zawsze rozpoczynają swoją pracę. Korzystając z ikon szybkiego dostępu mogą przejść na strony najczęściej używanych menedżerów i edytorów, a dzięki modułom zorientować się w bieżących wydarzeniach.

Panele kontrolne - strony startowe

Panel kontrolny - jak biurko - wyposażony jest w najbardziej potrzebne narzędzia administracyjne, umożliwia szybki dostęp do głównych, najczęściej wykonywanych zadań.

W standardowej wersji Joomla! jest tylko jeden Panel kontrolny [Control Panel] - strona startowa zaplecza. Można na nią przejść zawsze w dwojaki sposób:

 • klikając pierwszą pozycję menu - Start [Home],
 • klikając pierwsze ogniwo w ścieżce powrotu.

Strony typu panel kontrolny posiada wiele instalowanych dodatkowo komponentów, np. JoomlaBoard czy DOCMan.

Narzędzia panelu kontrolnego

W panelu kontrolnego wypełniają zwykle dwa elementy:

 • ikony skrótów [Quick Icon]: zestaw przycisków szybkiego dostępu do najczęściej używanych opcji zaplecza albo do głównych opcji komponentu,
 • karty modułów [Quick Icon]: zestaw kart z informacjami statystycznymi, kanałem informacyjnym witryny projektanta, itp.

Panel kontrolny

Ścieżka powrotu

Na każdej stronie z lewej strony pod paskiem menu wyświetlana jest Ścieżka powrotu, obsługiwana przez moduł Pathway. Pokazuje aktualną lokalizację i umożliwia powrót do strony startowej panelu administracyjnego.

Ścieżka powrotu

Zapoznaj się z artykułem:

Górny pasek informacyjny

Na górnym pasku informacyjnym po prawej stronie wyświetlane są cztery moduły.

Pasek modułów

Moduły te informują administratorów o bieżącej sytuacji i umożliwiają wykonanie kilku czynności:

 • Wiadomość [Unread] - podaje ilość nieprzeczytanych wiadomości,
 • Skrytka pocztowa [Mosmsg] - umożliwia przeglądanie i wysyłanie wiadomości do administratorów,
 • W Sieci [Online] - podaje ilość zalogowanych użytkowników,
 • Wyloguj [Logout] umożliwia wylogowanie się z panelu administracyjnego,

Szczegółowe objaśnienia znajdziesz w Ekranach pomocy.

Ikony skrótów

Głównym elementem pulpitu kontrolnego w panelu administracyjnym jest kilka-kilkanaście ikon skrótów [Quick Icon] - przycisków umożliwiających szybki dostęp do najważniejszych, często używanych funkcji administracyjnych.

Ilość ikon zależy od uprawnień zalogowanego administratora. Główny administrator i administrator ma do dyspozycji 12 przycisków. Operatorzy tylko 7.

Różny zestaw ikon skrótów w panelu kontrolnym administratorów i operatorów

Kliknięcie ikony prowadzi do stron typu:

 • menedżer pozycji, np. Artykuły, Kategorie, Sekcje,
 • edytor pozycji, np. Dodaj artykuł, np. Konfiguracja.

Zapoznaj się z artykułem:

 • Ikony skrótu [Quick Icon] w Podręczniku Administratora. Artykuł objaśnia znaczenie ikon szybkiego dostępu oraz możliwości zarządzania modułem Ikony skrótów [Quick Icon].

Karty modułów

Po prawej stronie ekranu znajduje się tabela z kilkoma kartami, których zawartość udostępniają kolejne moduły administratora. Aby odsłonić kartę, trzeba kliknąć zakładkę. Na każdej karcie znajduje się zestaw sygnalizowanych tytułem informacji oraz łącza do menedżerów zadań bądź formularzy edycji właściwości - artykułu, konta użytkownika. Szczegółowe informacje o każdym z modułów znajdziesz w artykułach systemu pomocy.

Karty modułów

 • Zalogowani [Logged] - łącza do kont zalogowanych użytkowników, umożliwia ich wylogowanie,
 • Komponenty [Components] - łącza do menedżerów komponentów,
 • Popularne [Popular] - łącza do 10 najczęściej przeglądanych artykułów, ilość odsłon i daty utworzenia,
 • Nowe [Latest Content] - łącza do 10 najnowszych artykułów, daty ich utworzenia i nazwy autorów,
 • Statystyki menu [Menu Stats]: łącza do menedżerów pozycji oraz ilość łączy w każdym z menu.

Zmiany zawartości paneli kontrolnych

Wygląd pulpitu administratora, to propozycja jego organizacji ze strony autorów Joomla! Można ją modyfikować.

Wyłączone moduły administratora

W oryginalnej dystrybucji Joomla! zainstalowano i opublikowano 12 modułów zaplecza. Od głównego operatora systemu zależy, czy będą wyświetlane wszystkie, czy tylko niektóre. Moduł Ikony skrótów można wyłączyć w całości. Niemożliwe jest, bez ingerencji w kod skryptu, wyłączenie tylko niektórych z nich.

Możliwe jest również wzbogacenie panelu kontrolnego o dodatkowe moduły oferowane przez projektantów lub własne - moduły użytkownika.

Ponadto niekiedy, nowe moduły są instalowane przez komponenty Joomla! w panelach kontrolnych tych komponentów.

Wybierz z menu opcję Moduły administratoraAby dodać nowy moduł użytkownika lub zmienić stan zainstalowanych modułów z opublikowanych na nieopublikowane i vice versa:

 1. W menu administratora wybierz opcję Moduły ⇒ Moduły administratora [Modules - Admin Modules].
 2. Przejdziesz do menedżera modułów administratora. W tabeli z wykazem zainstalowanych modułów znajdziesz m.in. ich nazwy, informacje o opublikowaniu (czyli, czy moduł jest aktualnie aktywny), informację o położeniu w obszarze szablonu stron administratora.

Menedżer modułów

 • Kliknij przycisk Nowy w pasku narzędzi, jeśli chcesz dodać nowy moduł użytkownika
 • Zaznacz pole wyboru przy nazwie modułu i kliknij przycisk Publikuj, aby uaktywnić moduł nieopublikowany. Możesz również kliknąć na ikonę czerwonego krzyżyka w kolumnie Opublikowany.
 • Zaznacz pole wyboru przy nazwie modułu i kliknij przycisk Nie publikuj, aby wyłączyć wyświetlanie opublikowanego modułu. Możesz również kliknąć zieloną ikonę w kolumnie Publikacja.

Możesz także kliknąć nazwę dowolnego modułu, by przejść do edycji jego właściwości, a następnie dokonać odpowiednich zmian, np.:

 • opublikować bądź zakończyć publikację modułu,
 • zmienić prawa dostępu, powodując, że moduł będzie dostępny tylko dla głównego administratora lub dla wszystkich administratorów, a niedostępny dla operatorów [grupy Manager].

Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Control Panel

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »