UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Materiały arrow Materiały - Archiwum artykułów: menedżer
Materiały - Archiwum artykułów: menedżer Drukuj Email
Menedżer Archiwum artykułów [Archive Manager] zawiera listę artykułów umieszczonych w archiwum, umożliwia przywrócenie artykułu (odarchiwizowanie) do macierzystej kategorii i sekcji oraz przeniesienie do śmietnika.

O Archiwum artykułów

Gdy przybywa na witrynie artykułów, zaczynamy z czasem potrzebować archiwum. W Joomla! możesz przenosić artykuły do archiwum i udostępniać je odwiedzającym witrynę w blogach oraz za pomocą modułu Archiwum. Każdy artykuł możesz umieścić w archiwum. W tym celu w którymkolwiek z wykazów artykułów kliknij przycisk Archiwizuj. Artykuł zostanie przeniesiony do sekcji Archiwum. Podobnie, jak w innych sekcjach, także i w tej musisz utworzyć przynajmniej jedną domyślną kategorię. Możesz, oczywiście, utworzyć ich więcej.

Umieszczone w archiwum artykuły możesz udostępnić odwiedzającym witrynę, umieszczając w menu witryny czy w jakimkolwiek innym pozycje z łączami do Bloga - archiwum artykułów z sekcji oraz Bloga - archiwum artykułów z kategorii.

Menedżer archiwum artykułów

Zarządzanie archiwami artykułów umożliwia komponent Materiały, obsługiwany przez skrypty w katalogu com_content umieszczonym w administrator/components/. Menedżer archiwum artykułów umożliwia:

 • odarchiwizowanie artykułów umieszczonych w archiwum - przywrócenie ich do macierzystej kategorii,
 • przeniesienie zarchiwzowanych artykułów do śmietnika,
 • szybki dostęp do edytora kategorii,
 • szybki dostęp do edytora konta autora zarchiwizowanego artykułu.

Dostęp i uprawnienia

Dostęp do archiwum artykułów

Prawa zarządzania archiwum artykułów mają operatorzy, administratorzy i główny administrator. Do archiwum artykułów prowadzą w panelu administratora dwie drogi:

 • ⇒ menu ⇒ Artykuły w sekcjach ⇒ [nazwa sekcji] ⇒ Archiwum [nazwa sekcji],
 • ⇒ menu ⇒ Materiały ⇒ Archiwum artykułów,

Pierwsza droga prowadzi do archiwum artykułów z wybranej sekcji, druga do menedżera wszystkich zarchiwizowanych artykułów.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajdują się 3 przyciski:

Przycisk: Przywróć Odarchiwizuj [UnArchive]: Przenosi artykuł do macierzystej sekcji i kategorii. Odarchiwizowane artykuły oznaczane są jako Nieopublikowane.

Przycisk: Śmietnik Śmietnik [Trash]: Przenosi artykuł do śmietnika. Artykuł nie będzie udostępniany na stronie frontowej. W każdym momencie może być odzyskany ze śmietnika. Po odzyskaniu zostanie umieszczony w macierzystej kategorii i oznaczony jako nieopublikowany. Równocześnie można przenieść do śmietnika więcej niż jeden artykuł. Zaznacz pola wyboru przy wybranych artykułach, a następnie kliknij ten przycisk. W oknie dialogowym potwierdź decyzję.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje pomoc podręczną, objaśniającą szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat archiwum artykułów.

Filtry

Po prawej stronie, pod paskiem narzędzi umieszczone sa filtry umożliwiające ograniczenie zawartości listy artykułów. W menedżerze archiwum wszystkich artykułów dostęne są trzy listy, umożliwiające wybór sekcji, kategorii i autora.

Filtry

W menedżerze archiwum artykułów z sekcji nie ma listy wyboru sekcji.

Filtry

Zaznacz na listach - zależnie od potrzeb - sekcję, kategorię, nazwę autora.W wykazie zostaną wyświetlone pozycje zgodne z ustalonym kryterium.

Aby skorzystać z pola Filtr, należy wpisać co najmniej 3 dowolne, następujące po sobie znaki bez spacji, a następnie nacisnąć klawisz [ENTER] lub kliknąć w białe pole poza tabelą z wykazem. Po chwili w wykazie pojawią się tylko pozycje zawierające w nazwie wpisany ciąg znaków.

Lista artykułów

Tabela zawiera wykaz artykułów umieszczonych w archiwum, uporządkowanych w kategoriach, a wmnedrzeże wszystkich artykułów także w sekcjach.

Lista artykułów w archiwum

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Symbol liczby porządkowej: Liczba porządkowa.
 • Pole wyboru: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie kategorie, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
 • Tytuł [Title]: Tytuł artykułu umieszczonego w archiwum.
 • Kolejność [Order]: Domyślna kolejność artykułów. W takiej kolejności zostaną wyświetlone umieszczone w archiwum artykuły, jeśli w parametrach pozycji menu wywołującej Archiwum ustawisz kolejność ’domyślną’.
 • Kategoria [Category]: Nazwa kategorii, z której pochodzi artykuł. łącze do edytora kategorii. Kliknij nazwę, aby edytować detale opisu kategorii artykułów.
 • Autor [Author]: Nazwa (imię i nazwisko) autora artykułu. łącze do konta autora, jeśli jest zarejestrowanym użytkownikiem. Kliknij nazwę, aby edytować dane autora.
 • Data [Date]: Data utworzenia artykułu.

Tematy pokrewne

Zapoznaj się z artykułami:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Archive Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »