UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Komponenty arrow Kontakty: Menedżer
Kontakty: Menedżer Drukuj Email
Wykaz kontaktów [Manage Contacts], zwany też menedżerem kontaktów, umożliwia dodawanie, usuwanie, edycję właściwości, publikację informacji kontaktowych.

Menedżer kontaktów

Zarządzanie kontaktami umożliwia menedżer kontaktów, obsługiwany przez skrypty w katalogu com_contacts umieszczonym w administrator/components/.

Dostęp

Do menedżera kontaktów prowadzą w panelu administratora dwie drogi:

  • menu administratora ⇒ Komponenty ⇒ Kontakty [Components ⇒ Contacts]
  • panel kontrolny Start ⇒ [zakładka] Komponenty ⇒ Kontakty [Home ⇒ [tab] Components ⇒ Contacts]

Uprawnienia

Prawo zarządzania kontaktami ma tylko administrator i główny administrator. Operatorzy nie mają dostępu do komponentu

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajduje się 6 przycisków:

Przycisk: Publikuj Publikuj [Publish]: Umożliwia wyświetlanie informacji kontaktowych na stronie frontowej. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub kilku kontaktach i kliknij ten przycisk, aby je opublikować. Publikację możesz zakończyć w dowolnym momencie.

Przycisk: Nie publikuj Nie publikuj [Unpublish]: Wstrzymuje wyświetlanie kontaktu. Zaznacz pole wyboru przy jednym lub kilku kontaktach i kliknij ten przycisk. Publikację możesz wznowić w dowolnym momencie.

Przycisk: Nowy Nowy [New]: Umożliwia dodanie nowego kontaktu, określenie jego szczegółów i parametrów prezentacji. Kliknij ten przycisk, by dodać nowy kontakt.

Przycisk: Edytuj Edytuj [Edit]: Rozpoczyna tryb edycji kontaktu. Zaznacz pole wyboru przy dowolnym kontakcie i kliknij ten przycisk. Szybciej jednak przejdziesz do okna właściwości, klikając nazwę kontaktu w tabeli.

Przycisk: Usuń Usuń [Delete]: Usuwa nieodwracalnie jeden lub więcej kontaktów. Zaznacz pola wyboru przy kontaktach, które chcesz usunąć i kliknij ten przycisk.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, ilekroć potrzebujesz objaśnień na temat edycji listy kontaktów.

W przypadku innych elementów niż artykuły i pozycje menu nie można ich przenosić do śmietnika. Dostępna jest jedynie opcja Usuń, która powoduje nieodwracalnie usunięcie pozycji z bazy danych. Rozważ więc, czy nie lepiej skorzystać z opcji Nie publikuj, powodującej, że dana pozycja nie jest dostępna na witrynie, a jednocześnie jest wciąż gotowa do opublikowania.

Wykaz kontaktów

Tabela zawiera wykaz dodanych kontaktów. Dodawanie i usuwanie kontaktów, publikację, umożliwiają przyciski w pasku narzędzi lub aktywne łącza i ikony w tabeli.

Lista klientów

Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

  • Znak liczby porządkowej: Liczba porządkowa.
  • Pole wyboru: Pole wyboru. Aby zaznaczyć wszystkie kontakty, kliknij w polu wyboru umieszczonym w pasku tytułowym.
  • Ikona: Pozycja zablokowana: Zablokowane pole wyboru. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował kontakt. Wstrzymaj się z edycją właściwości kontaktu, jeśli edytuje go aktualnie inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Globalne odblokowanie
  • Nazwa [Name]: Identyfikuje kontakt. Nazwa osoby, działu, firmy - cokolwiek zechcesz. Nazwa jest wyświetlana na stronie frontowej w tabeli kategorii kontaktów oraz stronie kontaktu. Jest łączem. Kliknij nazwę, aby przejść do trybu edycji kontaktu.
  • Publikacja [Publishing]: Umożliwia udostępnienie kontaktu na stronie frontowej. Jeśli udostępniasz więcej niż jeden kontakt, wówczas są one wyświetlane jako możliwości wyboru w liście rozwijanej. Kliknięcie ikony powoduje zmianę stanu na opublikowany lub nieopublikowany.
  • Przestaw [Reorder]: Umożliwia zmianę kolejności kontaktów w obrębie kategorii i zmianę kolejności wyświetlania kategorii. Kliknij ikonę strzałki W górę - Ikona: Pozycja opublikowana - Zmień na nieopublikowana lub W dół - Ikona: Pozycja nieopublikowana - Zmień na opublikowana, aby zmienić kolejność, zgodnie ze swoim życzeniem. Kolejność ta jest zachowana jest zarówno w wykazie w panelu administracyjnym, jak i na stronie publicznej.
  • Kategoria [Category]: Informuje, do której kategorii kontakt został przypisany. łącze. Kliknij nazwę, aby edytować szczegóły kategorii.
  • Łącze do użytkownika [Link to Contact]: Jeżeli kontakt jest powiązany z zarejestrowanym użytkownikiem, wyświetlana jest jego nazwa. Tekst nazwy jest aktywnym łączem. Kliknij nazwę użytkownika, jeśli chcesz edytować jego konto.

Menedżer kontaktów pozwala na zarządzanie listą kontaktów na Twojej stronie. Umożliwia umieszczenie informacji kontaktowych z różnymi osobami lub działami firmy, a także kontaktów zewnętrznych.

Tematy pokrewne

Zarządzanie kontaktami omawiają następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Contact Manager

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »