UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Ogólne arrow Konfiguracja globalna: edytor ustawień
Konfiguracja globalna: edytor ustawień - Konfiguracja Drukuj Email
Spis treści
Konfiguracja
Karta Witryna
Karta Lokalizacja
Karta Treść
Baza danych
Karta Serwer
Karta Metadane
Karta Poczta
Karta Schowek
Karta Statystyki
Karta Wyszukiwarki
Edytor Konfiguracja globalna [Global Configuration] jest centrum decydowania o domyślnych ustawieniach podstawowych parametrów Joomla, zarówno strony frontowej, jak i zaplecza administracyjnego.

Przegląd

Globalne ustawienia konfiguracyjne umożliwiają poprawne funkcjonowanie strony frontowej i zaplecza oraz wyznaczają typowe domyślne ustawienia różnych szczegółowych parametrów.

Edytor konfiguracji globalnej

Edytor konfiguracji jest obsługiwany przez komponent com_config, umieszczony w katalogu /administrator/components/com_config. Poczynione w edytorze ustawienia są zapisywane w pliku konfiguracyjnym: configuration.php, umieszczonym w głównym katalogu Joomla!.

Dostęp i uprawnienia

Dostęp do edytora konfiguracjiDostęp do edytora konfiguracji globalnej mają administratorzy. Operatorzy nie mogą modyfikować ustawień globalnych witryny.

Do edytora prowadzą dwie drogi:

  • pierwsza: w menu administratora wybierz opcję Witryna ⇒ Konfiguracja globalna [Site ⇒ Global configuration],
  • druga: na stronie startowej panelu administracyjnego kliknij ikonę skrótu Konfiguracja [Global configuration].

Aby skonfigurować Joomla!, klikaj na kolejne zakładki i zaznacz pola opcji lub wybierz z list rozwijanych dostępne możliwości. W razie wątpliwości możesz skorzystać z pomocy kontekstowej. Kliknij niebieską ikonę, kryjącą zwięzłe objaśnienie parametru lub podpowiedź, którą z możliwości wybrać.

Pasek narzędzi

W pasku narzędzi w prawym górnym rogu okna znajdują się 4 przyciski:

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zachowuje w bazie danych wprowadzone ustawienia, kończy edycję konfiguracji. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć lub przerwać pracę. Powrócisz na stronę startową panelu administracyjnego.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie ustawień bez opuszczania edytora. Kliknij ten przycisk, aby zachować wprowadzone zmiany. Potem możesz kontynuować edycję ustawień lub opuścić tryb edycji, korzystając z przycisku Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Kończy edycję ustawień bez zachowywania zmian wprowadzonych po ostatnim ich zapisaniu. Kliknij ten przycisk, gdy kończysz pracę. Powrócisz na stronę startową panelu administracyjnego.

Przycisk Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej szczegóły tego ekranu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat konfiguracji globalnej. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »