UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow System arrow Globalne odblokowanie
Globalne odblokowanie Drukuj Email

Joomla! umożliwia pracę grupową. W tym samym czasie wiele osób może redagować materiały lub - w przypadku administratorów - konfigurować menu, komponenty, moduły, boty. Aby uniemożliwić równoczesną pracę dwóch osób nad tym samym artykułem lub innym elementem, Joomla! blokuje je na czas edycji.

Cel blokowania elementów

Artykułom i innym elementom edytowanym przez użytkowników bądź administratorów Joomla! nadaje status Zablokowany [Checked Out]. W tym czasie tylko użytkownik, który dokument edytuje, ma do niego prawo. Inni użytkownicy, poza głównym administratorem, nie mogą otworzyć zablokowanego elementu. W panelu administratora sygnalizuje tę sytuację ikona kłódki - Image. Próba redagowania artykułu w interfejsie redakcyjnym na stronie frontowej zakończy się komunikatem, że dokument jest aktualnie edytowany przez inną osobę.

Administratorzy i operatorzy mogą sprawdzić, kto i kiedy zablokować element do edycji. Wystarczy ustawić wskaźnik myszki nad ikoną kłódki:

Image

Blokowanie edytowanych elementów chroni przed wystąpieniem sytuacji konfliktowych. Uniemożliwia przypadkowe zniweczenie efektów działania współpracowników. Głównego administratora, który w każdym momencie może poddać każdy element Joomla! edycji informuje, że prawdopodobnie ktoś aktualnie pracuje nad zablokowanym elementem.

Przypadkowe zablokowanie elementu

Element poddany edycji jest odblokowywany, gdy redagujący go użytkownik zakończy pracę - zapisze jej wyniki, klikając przycisk Zapisz [Save], albo zrezygnuje z dalszej edycji klikając przycisk Anuluj bądź Zamknij [Cancel, Close].

Może się jednak zdarzyć jakiś błąd w transmisji danych i dokument nadal pozostanie zablokowany, np. użytkownik zostanie nieoczekiwanie wylogowany, utraci połączenie, itp.

Innym powodem przypadkowego zablokowania elementu jest użycie narzędzi przeglądarki, m.in. przycisku Wstecz. Autorzy projektu wprowadzili dodatkowe rozwiązanie ograniczające częstotliwość przypadkowego blokowania elementów - podczas edycji ukrywany jest pasek menu administracyjnego, a użytkownicy dysponują jedynie paskiem narzędzi. Ale Joomla nie blokuje narzędzi przeglądarki.

Odblokowanie zablokowanych elementów

Odblokowanie globalne

Joomla! umożliwia globalne odblokowanie wszystkich zablokowanych elementów zarówno głównemu administratorowi, jak i użytkownikom - odblokowanie materiałów, do których mają prawa własności.

Odblokowanie w panelu administracyjnym

Administratorzy i operatorzy mogą odblokować elementy, które przypadkowo zablokowali. W tym celu wystarczy, że poddadzą zablokowany przez siebie element ponownej edycji.

Nie mogą jednak odblokować elementów zablokowanych przez innych administratorów i operatorów. Jedynym rozwiązaniem jest takich przypadkach zwrócenie się o pomoc do głównego administratora.

Główny administrator, i tylko główny administrator, może odblokować globalnie wszystkie zablokowane elementy. W tym celu:

 • Wybierz w panelu administracyjnym menu System ⇒ Odblokuj wszystkie [System ⇒ Global Check In]. Ukaże się okno z wykazem tabel bazy danych wraz z informacją, ile pozycji (wpisów) i z których tabel jest aktualnie zablokowanych.
 • Przejdź do wykonywania innych zadań. Zablokowane rekordy bazy danych zostaną odblokowane.

We wcześniejszych wersjach należało ponownie wybrać opcję Odblokuj wszystkie. W wersji stabilnej odblokowanie pozycji następuje automatycznie, po wybraniu dowolnej innej opcji menu.

W odblokowywaniu dokumentów zachowuj rozwagę. Może się przecież zdarzyć, że właśnie w tym czasie ktoś pracuje nad swoim dokumentem. Odblokowując go, możesz spowodować, że efekty jego pracy zostaną utracone.

Odblokowanie na stronie frontowej

Zalogowani użytkownicy mogą odblokować globalnie wszystkie swoje artykuły, korzystając z menu użytkownika. Umożliwia to pozycja menu nazwana: Odblokuj swe pozycje lub inaczej.

Łącze w menu użytkownika

Aby w menu użytkownika dodać łącze Odblokuj swe pozycje:

 1. Wybierz w panelu administracyjnym opcję Menu ⇒ [menu użytkownika].
 2. Kliknij przycisk Nowy,
 3. Wybierz spośród typów pozycji Łącze - URL i określ jego parametry:
  • Nazwa [Name] wpisz: ’Odblokuj swe pozycje’ lub inną treść łącza.
  • Łącze [URL] wpisz: index.php?option=com_user&task=CheckIn.
  • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Wybierz z listy rozwijanej góra [Top.
  • Kolejność [Ordering]: Można ją będzie ustalić dopiero po utworzeniu łącza.
  • Uprawnienia [Acces Level]: Wybierz z listy rozwijanej Registered.
  • Publikacja [Published]: Zaznacz Tak
 4. Zapisz nową pozycję menu.

Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: Chapter 19: Global Check-in, Clean Cache

 
« poprzedni artykuł