UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Menu arrow Pozycje menu: Łącze do komponentu Kontakty
Pozycje menu: Łącze do komponentu Kontakty Drukuj Email
Pozycja menu typu Łącze - Komponent Kontakty [Link - Component Contacts] łączy ze stroną startową komponentu Kontakty umieszczonego już w innym menu - nie tworzy nowego elementu struktury witryny. Edytor pozycji menu umożliwia utworzenie w menu nowej pozycji, modyfikację istniejącego łącza.

O edytorze

Otwarcie edytora blokuje możliwość edycji cech łącza przez innych administratorów oraz wyłącza opcje menu administracyjnego, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu okna. Aby opuścić okno edycji, korzystaj z przycisków dostępnych w pasku narzędzi. Nie korzystaj z przycisku Wstecz przeglądarki!

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia wykonanie następujących czynności:

Przycisk Wstecz Wstecz [Back]: Umożliwia powrót do formularza wyboru typu pozycji menu i zmianę dokonanego wyboru a następnie edycję wybranego typu pozycji. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zmienić wybrany typ pozycji menu na inny.

Przycisk Zapisz Zapisz [Save]: Zapisuje właściwości nowego menu, kończy proces edycji. W przypadku, gdy modyfikowana była wcześniej założona pozycja, odblokowuje ją do edycji przez innych administratorów. Przenosi do kreatora pozycji menu. Kliknij ten przycisk, aby zakończyć tworzenie nowej pozycji menu lub modyfikację pozycji istniejącej i zachować wprowadzone ustawienia.

Przycisk: Zastosuj Zastosuj [Apply]: Umożliwia zapisanie efektów pracy bez opuszczania edytora pozycji menu. W przypadku tworzenia nowej pozycji tworzy ją i umożliwia ustawienie właściwości niedostępnych przed zapisaniem. Zapobiega automatycznemu wylogowaniu i utracie niezapisanych danych w przypadku, gdy praca redakcyjna trwa dłużej niż domyślny czas trwania sesji administratora. Cofnięcie zapisanych zmian jest niemożliwe (można natomiast usunąć nowo utworzoną pozycję). Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Potem możesz kontynuować edycję właściwości lub opuścić okno edytora, wydając polecenie Zapisz lub Anuluj.

Przycisk: Anuluj Anuluj [Cancel]: Umożliwia rezygnację ze zmian wprowadzonych po poprzednim ich zapisaniu, opuszczenie edytora i powrót do wykazu pozycji menu. Istniejącą pozycję menu odblokowuje do edycji przez innych administratorów. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz zakończyć edycję pozycji menu bez zapisywania zmian, zachowując jedynie modyfikacje wprowadzone przez użyciem przycisku Zastosuj.

Przycisk: Pomoc Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej właściwości tworzonej lub edytowanej pozycji menu i sposób korzystania z edytora pozycji menu. Kliknij ten przycisk, gdy potrzebujesz objaśnień na temat edytowanej pozycji menu.

Szczegóły pozycji

Każdą pozycję menu, łącze typu URL również, charakteryzuje 8 ogólnych właściwości.

 • Nazwa [Name]: Tekst, wyświetlany w menu. Powinien być zwięzły, sygnalizować pochodzenie wiadomości
  Pole: Nazwa łącza
 • Łącze - Komponent [Link - Component]: Tutaj możesz wybrać komponent spośród opublikowanych w Twojej witrynie. Wykaz opublikowanych jest jedną z pozycji menu witryny.
  Wybór komponentu
  Po utworzeniu łącza w miejscu listy pojawi się informacja zawierająca tytuł kontaktu oraz nazwę kategorii, z której pochodzi. Podczas ponownej edycji właściwości nie można przypisać do łącza innego komponentu.
  Dane komponentu po utworzeniu łącza
 • URL [URL]: URL pozycji dodawany automatycznie przez Joomla! po utworzeniu łącza.
  URL komponentu po utworzeniu łącza
 • Komponent [Component]:
 • URL [URL]: Adres URL do komponentu zostanie umieszczony w tym polu automatycznie, gdy klikniesz ikonę Zastosuj lub Zapisz.
 • Otwórz w [On Click, Open in]: Ustawienie decyduje o miejscu prezentacji wiadomości. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
  Wybór okna docelowego
  • W głównym oknie przeglądarki - strona zostanie wyświetlona na stronie Joomla w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji - strona zostanie wyświetlona w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji - strona zostanie wyświetlona w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania,
 • Nadrzędna pozycja [Parent Item]: Ustawia łącze w hierarchii pozycji menu jako nadrzędne - góra - lub podmenu jednej z wcześniej utworzonych pozycji. Zaznacz na liście rozwijanej opcję góra lub pozycję menu, w stosunku do której łącze do wiadomości będzie pozycją podrzędną:
  Ustalenie miejsca łącza w strukturze pozycji
 • Kolejność [Ordering]: Nowe pozycje w menu Joomla! umieszcza domyślnie jako ostatnie. Pożądaną kolejność można ustalić po utworzeniu pozycji lub kliknięciu przycisku Zastosuj.
  Ustalenie praw dostępu
  Aby podczas edycji szczegółów łącza ustalić kolejność, na liście wyboru zaznacz wskaźnikiem pozycję, przed którą chcesz umieścić łącze.
 • Uprawnienia [Acces Level]: Wybór jednej z grup użytkowników ustala prawa do przeglądania wiadomości. Kliknij na liście określenie grupy użytkowników Joomla!. Dysponujesz trzema opcjami:
  Publikacja łącza
  • Public - dostęp publiczny: strona będzie dostępna dla wszystkich użytkowników,
  • Registered - dostęp ograniczony dla zarejestrowanych: strona będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników,
  • Special - dostęp ograniczony specjalny: strona będzie dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników z uprawnieniami specjalnymi - autorów, edytorów, redaktorów, operatorów i administratorów. Uprawnienia nadajesz użytkownikom w menu Witryna ⇒ Użytkownicy [Site ⇒ User Manager].
 • Publikacja [Published]: Tak udostępnia łącze w menu, Nie ukrywa łącze.
  Wybór ikony w menu dla łącza

Parametry łącza i prezentacji łącza Komponent

W przypadku pozycji Łącze - Komponent można zdecydować o ustawieniu dwóch parametrów:

 • Ikona w menu [Menu Image]: Po lewej lub prawej stronie łącza w menu można umieścić ikonę ilustrującą łącze Plik z obrazem (wielkości ok. 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories/.
  Parametr Styl strony - Wpisz przyrostek klasy CSS
  Dokonany tu wybór grafiki nie decyduje jeszcze o jej wyświetleniu. Aby ikony w menu były widoczne - po utworzeniu łącza:
  • wyedytuj moduł menu Moduły ⇒ Moduły witryny ⇒ [nazwa menu]
  • ustaw parametr Ikony w menu (pokaż ikony w menu) na Tak.

Tematy pokrewne

Zarządzanie kontaktami omawiają następujące artykuły:


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Link - Component Item

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »