UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Start arrow Administracja arrow Instalatory arrow Instalator: Boty
Instalator: Boty Drukuj Email
Programiści opracowali wiele funkcjonalnych rozszerzeń dla Joomla, wśród nich botów - najpopularniejszych, wzbogacających komponenty o funkcje wyszukiwania, ale i wiele innych, równie pożytecznych. Instalowanie botów zdarza się bodaj częściej niż komponentów.

Instalacja i usuwanie botów

Joomla! ma wbudowany kompletny system zarządzania pakietami instalacyjnymi. Boty, można instalować z poziomu panelu administracyjnego. Instalację i usuwanie wszystkich botów umożliwia komponent zaplecza administracyjnego Instalatory [Installers].

Możliwości wykorzystania instalatora zależą od oprogramowania i ustawień serwera, na którym zainstalowano Joomla! Wykorzystaniu wszystkich możliwości Instalatora sprzyja:

 • obecność bliblioteki zlib, która wyposaża serwer w procedury kompresji plików i katalogów oraz dekompresji spakowanych archiwów.
 • serwer z wyłączonym bezpiecznym trybem (safe_mode=Off),

Instalator pozwala po części wybrnąć z problemu braku bliblioteki zlib, oferując dwie opcje instalacji:

 • z pakietu instalacyjnego na komputerze lokalnym,
 • z katalogu na serwerze - z rozpakownego wcześniej archiwum.

Ikona artykułu

Spełnienie obu warunków można łatwo sprawdzić, korzystając z menu System ⇒ Informacje systemowe ⇒ [System ⇒ System Info] na karcie System: Istotne ustawienia PHP [System: Relevant PHP Settings].

Instalowanie botów

Jeśli na serwerze zainstalowano bibliotekę zlib, można instalować boty automatycznie - z pakietu instalacyjnego.

Jeśli biblioteka zlib jest niezainstalowana, korzystamy z drugiej metody - instalacji z katalogu na serwerze.

W przypadku, gdy serwer internetowy działa w restrykcyjnym trybie bezpiecznym (ustawienie safe_mode="ON"). Skorzystanie z Instalatora jest wówczas - bez zainstalowania dodatkowej łatki - niemożliwe. Jeśli prośba do administratora o zmianę tego ustawienia nie przynosi skutku, pozostaje możliwość ręcznej instalacji, w przypadku botów o wiele łatwiejszej, niż komponentów czy modułów.

O instalatorze

Prawo instalowania i usuwania botów przysługuje administratorom i głównym administratorom. Operatorzy nie mogą ani instalować, ani usuwać botów.

Dostęp do instalatora botów umożliwia menu [Installers ⇒ Mambots].

Pasek narzedzi

W pasku narzedzi znajdują się dwa przyciski:

Ustawienia PHPOdinstaluj [Uninstall: Umożliwia trwałe usunięcie zainstalowanego składnika z serwera. Zaznacz pole wyboru przy nazwie bota, który chcesz odinstalować i kliknij ten przycisk

Przycisk: Odinstaluj Pomoc [Help]: Wywołuje okno pomocy podręcznej, objaśniającej posługiwanie się instalatorem, znaczenie dostępnych opcji.

Trwałe usunięcie oznacza, że wszystkie skrypty i założone podczas instalacji katalogi zostaną usunięte z serwera.

Lista zainstalowanych dodatków

W obszarze roboczym instalatora znajduje się wykaz zainstalowanych komponentów.

Przycisk Pomoc

Znaczenie informacji w kolumnach jest następujące:

 • Dodatki [Mmbots]: Lista zainstalowanych botów. Nazwa bota pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_bota.xml, a jeśłi dokonano zmiany nazwy na liście menedżera botów, to źródłem jest nazwa w tym wykazie..
 • Typ [Type]: Określenie typu bota - przynależności do jednej z grup, m.in. content, editors, editors-ext, search.
 • Autor [Author]: Nazwa autora lub zespołu projektantów. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_bota.xml
 • Wersja [Version]: Numer wersji - wydania bota. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_bota.xml.
 • Data [Date]: Data wydania - publikacji bota. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_bota.xml.
 • E-mail autora [Author E-mail]: Adres poczty elektronicznej autora lub zespołu projektantów. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_bota.xml. Kliknij, aby przekazać uwagi, sugestie, zgłosić bład.
 • URL autora [Author URL]: Adres strony projektu lub autora bota. Informacja pochodzi z pliku instalacyjnego nazwa_bota.xml.

Projektanci nie zawsze umieszczają wszystkie dane w nagłówku pliku instalacyjnego, może się więc zdarzyć, że nie wszystkie z wymienionych informacji będą umieszczone w wykazie zainstalowanych dodatków.

Instalacja z pakietu instalacyjnego

Lista zainstalowanych botów

Aby zainstalować moduł z pakietu instalacyjnego:

 1. Pobierz pakiet instalacyjny modułu, np.
 2. Przejdź w panelu administracyjnym Joomla! do menu Instalatory ⇒ Dodatki [Installers ⇒ Mambots].
 3. Przejdź do pozycji Instaluj z pakietu instalacyjnego ⇒ Pakiet instalacyjny… [Upload Package File… ⇒ Package File]
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse].
 5. W oknie dialogowym wskaż plik pakietu instalacyjnego.
 6. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [Upload file & Install]. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 7. Kliknij przycisk Dalej [Next], aby zakończyć instalację i powrócić do wykazu zainstalowanych botów.

Instalacja z katalogu na serwerze

Image

Aby zainstalować bota z plików przesłanych na serwer:

 1. Pobierz pakiet instalacyjny bota z udostępniającej go witryny.
 2. Rozpakuj pakiet w katalogu na swoim komputerze
 3. Prześlij za pomocą FTP wszystkie pliki na serwer do katalogu /media/instaluj.
 4. Przejdź w panelu administracyjnym Joomla! do menu Instalatory ⇒ Dodatki [Installers ⇒ Mambots].
 5. Przejdź do opcji Instaluj z katalogu ⇒ Katalog instalacyjny [Install from Directory ⇒ Install directory]
 6. Wpisz w pole tekstowe ścieżkę dostępu do pliku instalacyjnego .xml w katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe instalowanego bota, np. /usr/local/www/twoje_Joomla!/media/
 7. Kliknij przycisk Instaluj [Install].Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie.
 8. Kliknij odnośnikDalej [Next], aby zakończyć instalację i powrócić do wykazu zainstalowanych dodatków.

Odinstalowanie

Aby odinstalować dodatek [bota]:

 1. Przejdź w panelu administracyjnym do menu Instalatory ⇒ Dodatki.
 2. Zaznacz w tabeli pole wyboru przy bocie, który chcesz odinstalować,
 3. Kliknij przycisk Odinstaluj [Uninstall] w pasku narzędzi,
 4. Potwierdź decyzję w oknie dialogowym.

Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org: Install/Uninstall Components, Modules and Joomla!ts

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »