Personalizacja serwisu
Drukuj 
Czy mogę pokazać różnym użytkownikom różne artykuły?

Tak, choć wymaga to specjalnych zabiegów. Zarządzanie prawami użytkowników w Joomla! serii 1.0x nie jest zaawansowane. Możesz pokazać wszystkie opublikowane artykuły zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikom, a artykuły nieopublikowane także użytkownikom z grup ze specjalnymi prawami: autorów, edytorów, publikatorów, redaktorów i administratorów.

Anonimowym użytkownikom możesz pokazać:

Trzecia możliwość to sposób, by zachęcić anonimowych gości do zarejestrowania się w serwisie. Będą bowiem widzieli, że mogą jeszcze dotrzeć do wielu innych zasobów, niedostępnych dla użytkowników niezalogowanych.

Jeśli chcesz udostępniać indywidualnym użytkownikom albo członkom określonej grupy unikalne zestawy artykułów, poszukaj komponentów, które umożliwią Ci tę dodatkową elastyczność.

Taką funkcjonalność umożliwia m.in. projekt JACLplus udostępniany w serwisie www.byostech.com


Zmieniony 21.07.2007.
Etykiety