Wykorzystanie materiałów w pracach dyplomowych
Drukuj 
Czy mogę wykorzystać fragmenty opublikowanych w tym serwisie materiałów w swojej pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej, itp.

Tak, ale każdy wykorzystany fragment oznacz przypisem podającym autora i adres URL serwisu, a najlepiej dokładny adres URL wykorzystywanego opracowania.

Jeśli nie cytujesz tekstu w dosłownym brzmieniu, a przedstawiasz wykorzystaną informację "swoimi słowami", również oznacz swoje omówienie odpowiednim przypisem (typu: na podstawie, por.)


Zmieniony 29.11.1999.
Etykiety