Wykorzystanie opracowań na kursach
Drukuj 
Czy mogę wydrukować pomieszczone tutaj materiały, a następnie skopiować je w kilkunastu egzemplarzach i rozdać uczestnikom kursu, zajęć lekcyjnych w szkole lub na uczelni?

Tak, ale każda publikacja powinna być oznaczona przypisem informujacym, że materiał pochodzi z serwisu www.joomla.pl, a w miarę możliwości dokładnym adresem URL, a także oznaczona imieniem i nazwiskiem autora, jeżeli są podane.


Zmieniony 19.06.2007.
Etykiety