Komponent w menu
Pozostał nam jeszcze jeden planowany element struktury witryny - formularz kontaktowy. Do stworzenia formularza kontaktowego można by wykorzystywać materiał statyczny albo artykuł. Kłopotliwe, ale wykonalne. A przy tym wymaga umiejętności programowania.

Pozycja menu - Łącze do kontaktu

Joomla! z założenia jednak miał być i jest łatwy w obsłudze! Rzeczy trudne czynić możliwie prostymi - brzmi dewiza twórców projektu. Toteż do udostępniania treści i funkcji specjalnych zastosowano rozwiązania specjalne: komponenty i moduły.

Komponenty

To właśnie komponenty są zdolne uczynić z Joomla! program dla każdego, dostosowany do przeróżnych potrzeb - publikacji internetowych, prowadzenia osobistego menedżera informacji i dokumentów elektronicznych, wspomagania organizacji pracy i obiegu dokumentów w firmie i urzędzie, obsługi e-sklepów, wypożyczalni, serwisów pomocy technicznej, zarządzanie edukacją na odległość. Cokolwiek chcesz.

Komponenty spełniają różne funkcje. Jedne umożliwiają tworzenie i modyfikowanie treści, inne pozwalają organizować strukturę, kolejne dostarczają narzędzi nawigacji, jeszcze inne narzędzi zarządzania kontami użytkowników.

Każdy komponent to mniej lub bardziej rozbudowany program komputerowy, zdolny do współpracy z innymi, z własnym interfejsem - spisem możliwości wyboru (menu) lub przyciskami realizującymi konkretne zadania.

Do standardowej dystrybucji Joomla włączono kilka podstawowych komponentów:

  • Banery [Banners] - umożliwia publikację reklam graficznych i tekstowych oraz zarządzanie danymi klientów,
  • Kontakty [Contacts] - umożliwia prowadzenie księgi adresowej i korzystanie z poczty elektronicznej,
  • Katalog WWW [Weblinks] - obsługuje zarządzanie adresami stron internetowych i innych zasobów.
  • Sondy [Polls] - umożliwia sondowanie opinii i prezentowanie wyników,
  • Spinacz RSS [NewsFeed] - umożliwia wyświetlanie skrótów wiadomości z innych witryn,
  • Syndykator - Kolporter RSS [Syndicate] - umożliwia udostępnianie własnego kanału informacyjnego.

Jak widać z wykazu, dysponujemy komponentem Kontakty, za pomocą którego możemy udostępnić formularz kontaktowy.

Dostęp do komponentów

Opcje zarządzania wszystkimi komponentami witryny - poza komponentem Strona startowa - zostały wyodrębnione w panelu administracyjnym w grupie pozycji menu nazwanej Komponenty. Ze strony startowej można również dotrzeć do nich na skróty, korzystając z karty kryjącej się pod zakładką Komponenty.

Skorzystaj z jednego lub drugiego sposobu i wybierz opcję Kontakty ⇒ Kategorie kontaktów. Zanim stworzymy jakikolwiek kontakt, musimy najpierw stworzyć choć jedną kategorię.

Kategorie w komponentach

Niektóre komponenty, wśród nich Kontakty, pozwalają gromadzić pozycje kategoriach. Tworzenie nowej kategorii w komponentach różni się od tworzenia kategorii artykułów tylko jednym szczegółem - nie przypisujemy kategorii do sekcji. Komponent w hierarchii treści Joomla! jest bowiem odpowiednikiem sekcji artykułów.

Stwórz kategorię pod nazwą: Nasza firma lub podobną. Jeśli chcesz, możesz od razu stworzyć kategorię przeznaczoną na dane kontaktowe kontrahentów czy innych firm produkujących kapelusze bądź świadczących usługi w tej dziedzinie.

Dane kontaktowe

Po utworzeniu kategorii kontaktów wybierz z menu administratora pozycję Komponenty ⇒ Kontakty ⇒ Księga kontaktów, a następnie kliknij Nowy.

Wypełnienie pól informacji kontaktowych nie sprawi Ci zapewne kłopotu. Nazwy pól są oczywiste.

Warto wiedzieć, że jeśli którejś z informacji nie umieścisz w szczegółach kontaktu, to po prostu nie będzie ona widoczna po udostępnieniu kontaktu na witrynie. Możesz również umieścić wszystkie informacje, a w parametrach kontaktu zdecydować, które z nich będą wyświetlane na witrynie, a które ukryte.

Aby Joomla! wygenerował formularz kontaktowy, trzeba w szczegółach kontaktu podać adres poczty e-mail.

Zwróć ponadto uwagę, że dane kontaktowe można powiązać z kontem użytkownika witryny.

Bo też komponent Kontakty jest bardzo dobrym i prostym sposobem na udostępnienie użytkownikom witryny wszystkich niezbędnych danych adresowych o firmie - każdego działu, referatu, komórki organizacyjnej.

Łącza w menu do komponentu

W przypadku kilku standardowych komponentów w menu można utworzyć pozycję typu:

  • komponent, wywołującą stronę główną komponentu z interfejsem jego obsługi,
  • tabela - pozycje z kategorii, wywołującą stronę z odnośnikami do pozycji w kategorii,
  • pozycja -… , np. pozycja - kontakt stronę jednej pozycji,
  • Łącze - komponent, wywołującą stronę główną komponentu umieszczonego już w innym menu (komponent można bowiem umieścić w menu jeden raz),

W naszym przypadku najlepsza będzie trzecia z wymienionych opcji pozycja - kontakt

Przejdź do menedżera pozycji menu i kliknij Nowy. W kreatorze menu wybierz z grupy Komponenty typ Łącze - kontakt. W edytorze pozycji określ jej właściwości i ewentualnie zmodyfikuj parametry prezentacji. Kliknij Zapisz, aby utworzyć nową pozycję w menu.

Zmieniony ( 24.07.2007. )