R. 4. Język - lokalizacja Joomla!
Oficjalny pakiet źródłowy Joomla! jest publikowany w języku angielskim. Ale Joomla! może komunikować się z użytkownikami witryny w jednym z ponad 60 języków narodowych. Można również stworzyć witrynę wielojęzyczną.

O lokalizacji Joomla!

Przystosowanie programu komputerowego do działania w danym kraju nazywa się lokalizacją.

Lokalizacja polega na przetłumaczeniu interfejsu programu i jego plików pomocy. Zespół lokalizacyjny zwraca uwagę m.in. na zgodność terminologii z przyjętą w innych popularnych aplikacjach, a także na uwarunkowania kulturowe (np. sposób zwracania się do użytkownika) i warunki pozajęzykowe, takie jak: sposób działania, rodzaj zewnętrznych usług związanych z programem w kraju lokalizacji (pomoc techniczna, usługi dodatkowe).

Oficjalne wydanie Joomla! umożliwia lokalizację:

 • strony frontowej: wyświetlanie etykiet i komunikatów ekranowych strony frontowej w wybranym języku narodowym oraz daty i czasu zgodnie z wybraną lokalizacją,
 • pomocy podręcznej w panelu administracyjnym.

Pakiety językowe

Wyświetlanie etykiet i komunikatów ekranowych w języku narodowym oraz dostosowanie formatu czasu umożliwiają pakiety językowe. Są to spakowane programem kompresującym archiwa, zawierające co najmniej dwa skrypty:

 • nazwa_języka.php - zawiera deklaracje etykiet i komunikatów ekranowych,
 • nazwa_języka.xml - zawiera dane języka, służy do konfiguracji języka w panelu administracyjnym.

Pakiety językowe można pobrać z centralnego repozytorium rozszerzeń Joomla! lub z witryn narodowych. Oficjalną polską wersję pakietu językowego udostępnia Polskie Centrum Joomla.

Zarządzanie pakietami językowymi

Zarządzanie językami umożliwia komponent zaplecza administracyjnego Język [Language Manager], obsługiwany przez skrypty w katalogu com_language umieszczonym w administrator/components/.

Pliki językowe przechowywane są w podkatalogu language w głównym katalogu Joomla!.

Zarządzanie pakietami językowymi obejmuje:

 • instalację i usuwanie pakietów językowych - za pomocą instalatora lub ręcznie,
 • konfigurację - ustawianie domyślnego języka witryny w menedżerze języków,
 • modyfikację etykiet i komunikatów ekranowych w edytorze języka.

Instalowanie pakietów językowych

Joomla! ma wbudowany kompletny system zarządzania pakietami instalacyjnymi - Package Management System. PMS pozwala administratorom instalować zarówno komponenty, jak i moduły, boty, szablony, pakiety językowe w kilku prostych krokach.

Dostęp do instalatora pakietów językowych umożliwia menu Instalatory ⇒ Języki [Installers ⇒ Languages]. Prawo instalowania i usuwania pakietów językowych jest jednym z praw do zarządzania, a więc przysługuje wyłącznie osobom z uprawnieniami głównego administratora.

Konfiguracja języka interfejsu

Konfigurację języka etykiet i komunikatów ekranowych umożliwia menedżer pakietów językowych. Dostęp do menedżera i edytorów plików etykiet i komunikatów ekranowych mają tylko główny administrator.

Prawo zarządzania plikami języka ma tylko główny administrator.

Do menedżera języków prowadzą w panelu administratora trzy drogi:

 • pierwsza: w menu administratora wybierz opcję Witryna ⇒ Język ⇒ Edytuj pliki języków [Site ⇒ Language ⇒ Language Manager],
 • druga: na stronie startowej panelu administracyjnego kliknij ikonę skrótu Języki [Language Manager].
 • trzecia: w instalatorze pakietów językowychMenu ⇒ Instalatory ⇒ Języki kliknij łącze ⇒ odnośnik Przejdź do menedżera języków [Menu ⇒ Installers ⇒ Languages ⇒ Back to Language Manager].

Modyfikacja treści etykiet i komunikatów ekranowych

Zmianę treści etykiet i komunikatów ekranowych umożliwia edytor języka. Edytor dostępny jest z poziomu menedżera języków. Aby zmodyfikować treść pliku językowego:

 • zaznacz w oknie menedżera języków pole wyboru przy nazwie języka i kliknij przycisk Edytuj albo
 • kliknij nazwę języka, który chcesz edytować; nazwa jest łączem do edytora języka.

Lokalizacja zaplecza - Joomla!PLus AL

Zaplecze administracyjne w oficjalnej wersji Joomla 1.0 nie zostało wyposażone w mechanizmy umożliwiające jego lokalizację. Taką funkcjonalność będzie mieć Joomla 1.5.

Korzystanie z języka narodowego w interfejsie zaplecza możliwe jest tylko w rozszerzonym, zmodyfikowanym wydaniu Joomla!PLus AL, wydawanym przez APW Zwiastun i udostępnianym do wersji przez Polskie Centrum Joomla. W wersji stabilnej Joomla!PLus AL został udostępniony do użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Komercyjne wykorzystanie Joomla!PLus AL wymaga porozumienia się z autorem projektu.

Lokalizacja rozszerzeń

Joomla! nie dostarcza narzędzi lokalizacji rozszerzeń - instalowanych dodatkowo komponentów i modułów.

Lokalizacja komponentów wymaga przygotowania i umieszczenia zwykle w katalogu /language komponentu pliku z etykietami i komunikatami w języku, którego potrzebujemy (jeśli, oczywiście, nie został dołączony). W niektórych komponentach pliki lokalizacyjne strony frontowej i zaplecza są zapisywane oddzielnie, każdy w swoim katalogu.

Etykiety i komunikaty wyświetlane na stronach frontowych instalowanych dodatkowo modułów są najczęściej definiowane w plikach językowych komponentów, z którymi współdziałają. Wyjątkowo zdarza się, że są one umieszczone bezpośrednio w skrypcie modułu. Natomiast etykiety i komunikaty modułu wyświetlane w edytorze modułu umieszczone są w pliku nazwa_modułu.xml.

Lokalizacja nazw modułów i innych składników

Instalacja i włączenie wybranego języka nie zapewnia, że wszystkie etykiety będą wyświetlane w ustalonym języku. A to dlatego, że nazwy komponentów, modułów, przykładowych pozycji menu nie są definiowane w plikach, lecz w bazie danych. Niektóre z nich, np. nazwy modułów i pozycji menu można zmodyfikować, korzystając z opcji dostępnych w menedżerach pozycji.

Lokalizacja strony frontowej nie obejmuje nazw własnych, także wyświetlanych na stronie frontowej - pierwszej pozycji menu witryny (Start - ang. Home) i nazw modułów.

Nazwy te można zmodyfikować w odpowiednich edytorach - edytorze pozycji menu lub edytorach modułów, dostępnych z poziomu menedżera modułów. Zmiana nazw komponentów wymaga ingerencji w bazie danych. Nie jest to wszakże konieczne - treść wszystkich nazw odnośników w menu i nagłówków stron można ustalić, edytując właściwości pozycji menu.

Wielojęzyczność

Przystosowanie języka etykiet i komunikatów ekranowych nie rozwiązuje problemu tłumaczenia treści. Tworzenie serwisów wielojęzycznych umożliwia komponent JoomFish, który opracował i rozwija Alex Kempkens. Nazwa komponentu wywodzi się z powieści Adama Douglasa Autostopem po galaktyce, w której Babel Fish pełniła obowiązki tłumacza. Takie samo jest źródło programu BabelFish, udostępnianego przez firmę AltaVista.

JoomFish nie jest jednak automatycznym tłumaczem treści, jak BabelFish, a jedynie zaawansowanym menedżerem, umożliwiającym tłumaczenie materiałów i ich publikację w wybranej przez użytkownika wersji językowej.

Tematy pokrewne


Uwagi, źródła

Jeżeli masz sugestie odnośnie treści lub chcesz zgłosić poprawki do tego rozdziału, skomentuj go albo umieść wiadomość na forum: Dokumentacja - Propozycje, zmiany, poprawki

Dziękujemy!

Stefan Wajda, Zespół Dokumentacji PCJ

Na podstawie: help.joomla.org - Chapter 4: Language Manager