UWAGA: Strona zawiera materiały archiwalne. Większość artykułów dotyczy Joomla! 1.0
Informacje prawne : Pomoc
Oświadczenie o dostępności

Data ustalenia tekstu: 20 maja 2007 r.

Data ostatnio wprowadzonych zmian: --------

Wprowadzenie

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) strony "Polskie Centrum Joomla", wzorowane na oświadczeniu strony "Dive Into Accessibility". Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z wydawcą.

Sytuacja obecna

Dołożyliśmy wielu starań, aby nasza witryna spełniała internetowe standardy użyteczności i dostępności.

Jesteśmy jednak świadomi, że stworzone wcześniej strony mogą nie przechodzić walidacji XHTML. Wiemy również, że czeka nas jeszcze sporo pracy, by osiągnąć satysfakcjonujący wszystkich użytkowników poziom dostępności. W miarę wolnego czasu zawartość witryny będzie nadal przeglądana i poprawiana.

Klawisze dostępu

Wiele przeglądarek internetowych umożliwia nawigację po witrynie za pomocą skrótów klawiszowych. Skrót wywołuje się najczęściej w kombinacji:

 • w systemie Windows z klawiszem ALT, np. ALT+1,
 • w systemie Macintosh z klawiszem Control.

Wszystkie strony witryny mają zdefiniowane następujące klawisze dostępu:

 • Klawisz 1 - Strona główna
 • Klawisz 3 - Mapa witryny
 • Klawisz 4 - Wyszukiwanie
 • Klawisz 8 - Polityka ochrony prywatności
 • Klawisz 8 - Warunki użytkowania
 • Klawisz 9 - Kontakt
 • Klawisz 0 - Oświadczenie o dostępności
 • Klawisz + - Zwiększ rozmiar czcionki
 • Klawisz - - Zmniejsz rozmiar czcionki
 • Klawisz n - Normalny rozmiar czcionki

W niektórych przeglądarkach (np. w Mozilli) wystarczy nacisnąć daną kombinację klawiszy. W innych (np. Internet Explorer) wymagane jest jeszcze naciśnięcie klawisza Enter. Zdarzają się także przypadki bardziej skomplikowane - np. w przeglądarce Opera 7 aktywacja skrótu następuje przez naciśnięcie Shift + Esc i dopiero potem odpowiedniego klawisza dostępu.

Zgodność ze standardami

 1. Wiele stron uzyskuje akceptację serwisu Bobby na poziomie AA i stosuje się do wszystkich wytycznych na tym poziomie. Takie stwierdzenie jest jednak tylko przybliżoną oceną. Wielu elementów związanych z dostępnością nie da się zmierzyć. Wydawca podejmuje wszelkie możliwe działania, by zapewnić dostępność stron co najmniej na poziomie podwójnego AA.
 2. Wiele stron spełnia również wytyczne W3C Web Content Accessibility Guidelines na poziomie AA. Staraliśmy się stosować do wszystkich wytycznych o priorytetach 1 i 2. Wiele wytycznych WCAG jest świadomie określone ogólnikowo i nie mogą one być sprawdzone automatycznie. Dokonujemy okresowej analizy zgodności z wytycznymi i usuwamy w miarę możliwości wszelkie ograniczenia.
 3. Wiele stron uzyskuje akceptację serwisu Bobby w zakresie wytycznych ogłoszonych przez U.S. Federal Government Section 508. Dokonujemy okresowej analizy zgodności z wymaganiami Section508 i usuwamy w miarę możliwości wszelkie ograniczenia.
 4. Wszystkie strony powinny przechodzić walidację jako XHTML 1.0 Strict. Jeśli zauważycie Państwo usterki, prosimy o powiadomienie nas o tym. Walidator może określić ze 100% dokładnością, czy dana strona jest poprawnym dokumentem XHTML. Mogą się bowiem zdarzyć drobne i łatwe do wyeliminowania usterki.

  Zawsze mogą Państwo sprawdzić stronę główną pod względem poprawności XHTML przy pomocy W3C MarkUp Validation Service albo sprawdzić całą witrynę przy pomocy WDG HTML Validator.

 5. Wszystkie strony używają semantycznych znaczników. Znaczniki <h2> są użyte dla zaznaczenia tytułów pozycji zawierających skróty innych pozycji (blogi) lub zestawienia odnośników do innych pozycji (tabele z wykazami pozycji w sekcjach, kategoriach), <h3> dla tytułów pozycji, <h4>, <h5> <h6> dla śródtytułów. Dzięki temu użytkownicy programu JAWS mogą przechodzić do kolejnych sekcji naciskając ALT+INSERT+4 - kolejny nagłówekczwartego poziomu.

Pomoc w nawigacji

 1. Wszystkie strony będą miały w przyszłości zdefiniowane odnośniki poprzednia= następna, oraz strona startowa, które będą ułatwiać nawigację w przeglądarkach tekstowych i niektórych przeglądarkach graficznych. Użytkownicy przeglądarek Netscape 6 oraz Mozilla mogą skorzystać z tej pomocy, włączając pasek nawigacyjny w menu "View, Show/Hide, Site Navigation Bar, Show Only As Needed" (lub "Show Always") albo w wersji polskiej w menu "Widok, Pokaż/Ukryj, Pasek narzędzi nawigacyjnych witryny, Pokaż tylko wtedy, gdy potrzebny" (lub "Zawsze pokazuj"). Analogiczną funkcjonalność w przeglądarce Opera uzyskuje się po włączeniu w menu "View, Navigation Bar" pozycji "Auto" (lub dowolnej innej niż "Off").
 2. Wszystkie strony zawierają proste okienko wyszukiwarki. Bardziej zaawansowane opcje są dostępne na stronie wyszukiwania zaawansowanego (klawisz dostępu 4).

Odnośniki

 1. Wiele odnośników zawiera atrybut title opisujący je bardziej szczegółowo, chyba że tekst odnośnika sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).
 2. Teksty odnośników są dobierane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Obrazki

 1. Obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.
 2. Złożone grafiki są opisane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również przy użyciu technik niegraficznych. W nowych materiałach będą również zawierać atrybut longdesc

Projekt graficzny

 1. Układ graficzny witryny jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS).
 2. Na witrynie używane są tylko względne rozmiary czcionek, zgodne z ustawieniami opcji "rozmiar tekstu" w przeglądarkach graficznych. Dzięki temu można dowolnie powiększać rozmiar czcionek na ekranie, korzystając z funkcji myszki lub za pomocą klawiszy CTRL lub ALT oraz znak +. Zmniejszenie bądź zwiększenie rozmiaru domyślnego czcionki w ustawieniach przeglądarki spowoduje zmniejszenie bądź zwiększenie rozmiarów strony w oknie przeglądarki, a tym samym rozmiarów czcionki.
 3. Nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Oprogramowanie związane z dostępnością

Osoby, które z różnych względów mogą napotkać problemy z dostępnością naszych witryn zachęcamy do korzystania ze specjalnego oprogramowania. Poniżej zestawiamy znane nam narzędzia:

 1. JAWS - program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Można także pobrać wersję próbną z prawem do korzystania przez określony w licencji czas.
 2. Window-Eyes - program udźwiękawiający dla Windows. Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E..
 3. Home Page Reader - program udźwiękawiający dla Windows. Dostępne są również czasowe wersje demonstracyjne.
 4. Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubarwiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
 5. Lynx - darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
 6. Links - darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
 7. Opera - przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp. Darmowa wersja do pobrania; dostępna na Windows, Macintosha, Linuksa i inne systemy operacyjne.